Horoskop - blíženci

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 2554×

Příbuzná témataHoroskop - blíženci

Do tohto znamenia vstupuje Slnko dňa 21.mája a zostáva v ňom do až do 21. júna. Vládcom tohoto znamenia je Merkúr. Ľudia narodení v tomto znamení sú prostredne veľkí, niekedy až vysokí a štíhli. Na tvári, úzkej, trochu oválnej, vynikajú silne vyznačené črty. Brada býva trošku dlhšia ako u ostatných ľudských typov. Zvyčajne makjú dlhé ruky, veľmi často pekné oči a veľmi nepokojný, hľadajúci, ale nie číhajúci pohľad. Ich ruky sú trochu nervózne. Pre toento druh ľudí je charakteristická čulá pohyblivosť. Chôdzu majú obyčajne rýchlu a živú. Už aj znamenie, v ktorom sa narodili, poukazuje na to, že majú dvojakú povahu. Niekedy sú veľmi dobrotiví, láskaví a pokorní, inokedy zase celkom bezcitní. Ich nepokojný duch je večne v činnosti. Ustavične hľadá čosi nové. Preto majú dosť rozorvanú povahu. Keďže sú veľmi schopní a dosť široko nadaní, ťažko sa rozhodujú pre niečo trvalé. Ak sa do nejakej veci pustia, rýchlo ju odložia a začnú s novou, ktorú zas po čase vytlačí ďalšia. Podobne to býva aj s ich priateľmi. Ľudia tohoto typu sa dosť rýchlo pre niekoho nadchnú, ale po krátkom čase majú zas priateľa nového, ktorý sa im momentálne zapáčil. Ich konanie je poznačené nepokojom a chvatom, akoby sa sami obávali, že by sa mohli začať zamestnávať niečim iným ešte skôr, ako dokončia jednu prácu. Ale ak hovoria o nejakom názore alebo o práci, ktorú práve robia, dokážu byť tak rozhodní, ba až fanatickí, že sa zdá byť nemožné, že by niekedy mohli tak ľahko všetko odložiť bokom. A predsa sa to môže stať aj při najmenšom podnete. Učia sa veľmi ľahko a veľmi rýchlo a sú veľmi čulí. ľahko sa vžívajú do nových vecí. Pochopia každú situáciu, ich čulý duch sa vie všetkému prispôsobiť. Typickom vlastnosťou ľudí narodených v znamení Blížencov je rečnícky zápal. Ak začnú hovoriť o probléme, ktorý ich zaujíma, nadchnú sa vlastnou rečou natoľko, že sa stanú rozvláčni a zdĺhaví. Neuvedomujú si, že sa odchýlili od témy. Hovoria ďalej, bez ohľadu na to, či ich niekto počúva. Keďže sú to ľudia rozorvaní, málokedy – aj keby to chceli – dochádza u nich k verným a prítulným citom. Je známe, že nikdy nedokončia svoju prácu. Odložia ju v polovici a už sa k nej nikdy nevrátia. Preto sa nesmieme čudovať, ak sú pri svojich sklonoch k večnej zmene nervózni a podráždení. Ich duch, zamestnaný vo dne v noci, im nikdy nedožičí pokoja a znemožňuje im akékoľvek sústredenie. Inak sú to ľudia veľmi zvedaví. Ak voľačo počujú, čo ich zaujíma, chcú sa dostať každej veci na koreň.

Tajomstvá sú na to, aby ich odkrývali. Svojim nepokojom netrpia len oni sami, ale nepojom a chvat vnášajú aj do svojho okolia. Preto si mnoho ľudí nemôže zvyknúť na ich nestálu povahu. Nedokážu nájsť strednú cestu. Zazlievajú všetkým, čo sa nestotožňujú s ich názormi. Ak je Merkúr, ktorý vládne v znamení Blížencov, nepriaznivo ožiarený, ľudia narodení v tomto čase sú veľmi nespoľahliví a podráždení. Je to predovšetkým veľká zvedavosť, ktorá ich ani chvíľu nenechá na pokoji. A keďže nie sú diskrétni a svoje tajomstvá radi oznamujú druhým, netreba sa im zverovať. Sú totiž nestáli, ľahko môžu zradiť svojich priateľov a v konečnom dôsledku stať sa aj ich nepriateľmi. Na city týchto ľudí sa možno spoľahnúť iba zriedka. V prvom zápale sú veľmi okázalí a svoju lásku potvrdzujú novými a novými vyznaniami. Pritom sú presvedčení, že ich city nemôžu nikdy oslabnúť a že nikdy nedokážu opustiť milovanú osobu. Píšu veľmi nežné listy. O svojich citoch radi hovoria s veľkým nadšením a zápalom. Keď sa o svojho druha uchádzajú, sú neobyčajne náruživí a ohniví. Lásku vyznávajú a o jej veľkosti a vernosti ubezpečujú bohatým výberom stále nových a nových obratov. Sú pozorní, galantní a svojim čarom ľahko oklamú druhých. Sú z nich totiž výborní spoločníci. Rozpoloženia ich duší sú zvyčajne veľmi hlboké. Radi a ľahko menia předmět svojej lásky. Pravda, tým spôsobujú veľa utrpenia, ľútosti a žiaľu. Majú vrodený silný pud uplatniť sa, ktorý ich ako motor ženie vpred a núti ich, aby jestvovali iba ako stredobod všeobecnej pozornosti. U týchto ľudí neraz prichádza k prudkým zmenám. Ich náruživosť sa ľahko zmení na strašnú nenávisť. Niektorí sa radi hrajú na detektívov. Sledujú iné osoby, aby odhalili ich tajomstvo, ktoré by mohli proti nim použiť. Pri tejto práci postupujú veľmi šikovne. Ani na ženy narodené v znamení Blížencov sa nemožno veľmi spoľahnúť. Ale predsa sú len lepšie ako muži. Často stoja před voľbou medzi dvoma mužmi, za ktorých by sa mohli vydať, ale nevedia sa rozhodnúť ani pre jedného, ani pre druhého. Zvyčajne prežijú veľa trpkých sklamaní. Nezriedka sa stáva, že ľudia narodení v znamení Bĺižencov milujú súčasne dve osoby. Ale ak sa majú rozhodnúť, sú veľmi podráždení. Rozhodnutie odďalujú a v takom prípade si neraz víťazstvo odnáša niekto tretí. Ale aj napriek tomuto sa môže manželstvo s takouto osobou vydariť. V rodinnom živote často nachádzajú oporu, ktorá im dosiaľ chýbala, a napokom sa stanú pozornými a príjemnými manželmi.

Najvýhodnejším spojením pre túto osobu je manželstvo s človekom, ktorý sa narodenil v znamení Vodnára alebo v znamení Váh. No u posledných sa niekedy silnejšie vyskytuje sklon k častej zmene názorov. Veľmi harmonické môže byť manželstvo s osobou narodenou v znamení Kozorožca alebo Leva, lebo v oboch prípadoch je tu prispôsobivosť, schopnosť súhlasiť s jeho názormi. Výborné spojenie pre človeka narodeného v znamení Blížencov je sobáš s osobou, u ktorej v znamení Blížencov stojí Mesiac. Ani výchova detí narodených v tomto znamení nie je ľahká. Opatrní rodiačia musia pristupovať so všetkou prísnosťou, aby už od samého začiatku vychovávali silného a vytrvalého človeka. Ak dieťa začnú zavčasu privykať na sústredené myslenie a poctivú prácu, môžu vykonať veľký kus potrebnej a užitočnej práce. S deťmi narodenými v znamení Blížencov treba zaobchádzať veľmi láskavo. Treba im dokazovať lásku a za nijakých okolností nedovoliť, aby boli roztržité a nesústredené. Ak spozorujeme, že staré ešte nedokončili a už chcú začať niečo nové, treba prísne trvať na dodržaní systému a poriadku. Lebo už pri hre sa prejavuje nepokoj, roztržitosť a rozháranosť takejto povahy. Tieto danosti a zvyky sa nedajú celkom odstrániť. Ale môžeme ich silne potlačiť a stlmiť, môžeme zabrániť, aby živelne rástli a mohutneli, môžeme im zahatať cestu návykmi k systému a poriadku v činnosti dieťaťa. Ak takéto dieťa nechce ani počuť o nejakom malom priateľovi, treba dokonale zistiť príčiny. Ak nieto dôvodu k nejakému zazeraniu, odporu a hnevu, prísnymi, ale teplými slovami upozorníme svoje dieťa, že takýmto postupom zraňuje city svojho druha. Ale inak deti narodené v tomto znamení sú zväčša veľmi srdečné. Ak dieťa prejavuje nadanie pre viac vecí, treba ho zamerať len na jeden alebo dva predmety. Inak by sme ho totiž viedli k povrchnosti. Treba povedať, že takéto deti sú bystré a ľahko sa učia. Ľudia narodení v znamení Blížencov majú veľký talent pre obchodné podnikanie. Hneď spozorujú všetko nové a v duchu si už predstavujú výhody a zisky. Keďže každého dokážu ľahko presvedčiť, sú z nich dobrí predavači, agenti alebo obchodní cestujúci. Zvyčajne majú dvoje povolaní. Je to pre nich výhodné, upokojuje ich to, lebo získali širší priestor pre svoje schopnosti. Inak sa môžu dobre uplatniť aj ako právnici alebo žurnalisti. Skrátka a stručne – potrebujú povolanie bohaté na zaujímavé zmeny a vzruchy, v ktotom netrápia človeka denne sa opakujujúce ustálené zvyky a nuda. Títo ľudia nemávajú príliš silnú konštrukciu a veľmi si misia chrániť svoje zdravie. Zväčša veľmi rýchlo prechladnú.

A keďže ich pľúca sú najcitlivejšie, musia byť veľmi opatrní. Aj ich nervy sú dosť labilné. Stály nepokoj, zmeny, vzruchy, námaha a prepracovanosť ich predčasne robí nervóznymi. Ženy narodené v tomto znamení majú veľký sklon k histéríi. Preto týchto ľudí třeba častejšie prinútiť k tomu, aby vypriahli z práce a duševne si odpočinuli.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?