Hlohovec a okolie – živočíšstvo

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 3527×

Příbuzná témataHlohovec a okolie – živočíšstvo

Hlohovec a okolie – živočíšstvo
Vplyv na druhové zloženie ako a formovanie živočíšnych spoločenstiev vytvára jednak sama príroda a človek svojimi zásahmi do nej. Podmienky, ktoré okolie Hlohovca poskytuje, niesu také pestré ako v oblastiach s topografickými extrémami. Územie okolia Hlohovca môžeme rozdeliť na 5 biotopov:

1. kultúrna step
2. lesíky rovinatej časti územia
3. kompaktné lesy
4. vody
5. ľudské sídliská


Kultúrna step

Za kultúrnu step v okolí Hlohovca sa považujú polia, vinice, lúky a pasienky. Zaberá značnú časť celkovej plochy a má vplyv aj na faunu. Pri chemickom ošetrovaní kultúrnych plodín dochádza najmä k úbytku hmyzu, ale pestovanie monokultúr na veľkých plochách zapríčiňuje premnoženie poľnohospodársky škodlivých živočíchov. Škodcami na kultúrnych pôdach sú zástupcovia chrobákov. Najmä z čeľadí nosatcovitých, kováčikovitých a z bystruškovytých hrbáč obilný. Z motýľov najmä nočné (siatice). Pri chemickom ošetrovaní sa ničia druhy ktoré zabezpečujú prirodzenú rovnováhu: bystrušky, svižniky. Zo stavovcov tu žijú: myš domová, hraboš poľný, syseľ obyčajný, krt obyčajný, zajac poľný, prepelica poľná, jarabica poľná, škovránok poľný. Lesíky rovinatej časti územia

Juhozápadná časť územia. Poskytuje lepšie podmienky pre existenciu živočíšstva ako okolité polia. Dreviny na okrajoch vytvárajú podmienky pre hniezdenie vtáctva a krovinaté porasty sú úkrytom pre srstnatú zver. Z cicavcov tu žijú: srnec, hlodavce, veverica obyčajná, piskora, lasica obyčajná, hranostaj obyčajný a líška. Vtáctvo: sýkorky, strnádky, strakoše, zelienka, stehlík, kanárik poľný, slávik, oriešok, straka, vrana, havran, sojka, hrdlička, kukučka. Nižšie stavovce: plazy – jašterica obyčajná, slepúch lámavý, užovka obyčajná. Hmyz: kliešť obyčajný

Kompaktné lesyKompaktné lesy pokrývajú kopce južného výbežku Považského Inovca a sú najbohatším biotopom v okolí Hlohovca. Zo srstnatej lovnej zveri tu žijú: srnec, jeleň obyčajný, diviak. Šelmy: kuna hôrna, kuna skalná, jazvec obyčajný a mačka divá. Vtáctvo: holub hrivnák, lelek obyčajný, vlha obyčajná, brhlík obyčajný, penice, kolibiarky, sokol lastovičiar, myšiak hôrny, jastrab krahulec a myšiarka ušatá. Hady: had hôrny, užovka hladká. Motýle: babôčka osiková, pestroň vlkovcový, a jasoň chochlačkový. Vody

Vody v okolí Hlohovca sú tečúce (Váh a Dudváh) stojaté (mŕtve ramená Váhu, rybníky a bagroviská). Tečúce vody - Loví sa: sumec, šťuka, zubáč, boleň, kapor, karas, lieň...

(Vyskytuje sa tu asi 35 druhov rýb). Stojaté vody - Vyskytuje sa tu sťahovavé vtáctvo: čajka, potáplica malá, stredná a iné. Hniezdia tu: rybár obyčajný, malý, kačica divá, kačica chrapačka a iné. Cicavce žijúce vo vodnom prostredí: ondatra pižmová a krysa vodná. Obojživelníky: mloky a žaby. Ľudské sídliská

Okolie Hlohovca je husto obývané, to znamená veľký zásah do prírody. Záhrady a parky obývajú: spevavce – žltochvosty, drozdy čierne, strnádky, škorce, sýkorky a z cicavcov krt a jež. Škodlivý hmyz: priadkovec obrúčkavý, spriadač americký, mlynáriky, nosatce a medvedík. V budovách: myš domová, potkan obyčajný, lastovička obyčajná (hniezda), osy, muchy.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?