Historický vývoj mapovania

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 16. března 2013
  • Zobrazeno: 1203×

Příbuzná témataHistorický vývoj mapovania

Príčiny mapovania:

a)daňové a poľnohospodárske účely

b)vojenské účely

c)technické účely

• na vojenské účely sa vyhotovovali najstaršie mapy za účelom určenia šírky riek, výšky kopcov, hradieb, vzdialenosti jednotlivých miest a na vyhradenej časti mapy sa uvádzali údaje o staniciach, o ubytovacích možnostiach,...

Mapa- zmenšený generalizovaný obraz Zeme, kozmu a nebeských telies, prevedený do roviny na základe matematických vzťahov

Plán- zobrazuje malú časť zemského povrchu, ktorý je považovaný za rovinu a vyhotovujeme ho vo väčšej mierke (1:500), je vyhotovovaný v danom súradnicovom systéme a môže obsahovať aj výškopis

Náčrt- grafické a číselné vyjadrenie výsledkov podrobného merania, ktoré je podkladom na zobrazenie polohopisu (obsahu mapy);vyhotovujeme ho priamo v teréne ,predmety sú zobrazené približne a uvádzame približnú mierku, čísla bodov a namerané údaje zapisujeme do zápisníkaNový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?