Historické pramene

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 5994×

Příbuzná témataHistorické pramene

- pozostatky ľudskej činnosti z minulosti, zdroje informácií o minulosti, dokumenty doby; umožňujú rekonštrukciu minulých dejov

písané pramene:
- historik pracuje predovšetkým s nimi
- zoznamy panovníkov, záznamy o prírodných katastrofách, o politických a vojenských udalostiach, zákonníky, záznamy o daniach, kroniky, dopisy, listiny, spisy, evidenčné knihy, urbáre, pozemkové knihy, účtovné knihy; legendy, vedecké a literárne diela, noviny, letáky …
- dnes: archívy, knihovne

nepísané pramene:
- zaoberajú sa nimi ďalšie vedné disciplíny, ako archeológia, lingvistika, muzeológia, etnológia, dejiny umenia

hmotné (trojrozmerné):
- pozostatky človeka (kostrové), jeho činnosti a výtvorov (zbrane, náradie, predmety dennej potreby - nádoby, zvyšky stavieb, umelecké diela)
- o najstaršej dobe sa získavajú archeologickým výskumom (vykopávky) - často sú zlomkovité
- dnes: múzeá (Slovenské národné múzeum, Mestské múzeum, Matematické múzeum), galérie, skanzeny

obrazové:
- obrazy, mapy, schémy, atlasy, kresby
- dnes: galérie (Slovenská národná galéria, Galéria hlavného mesta BA - Mirbachov palác, Majerníkova galéria), knihovne, archívy (náš hlavný archív - v BA (Búdková cesta nad amfíkom)

tradičné (ústne zachované)
- mýty, povesti, piesne
- zachovali sa ústne a prenášali sa tradíciou

zvukové, audiovizuálne
- magnetofónové záznamy, filmy, videokazety, CD disky, CD ROM

každá epocha zanechala charakteristické druhy prameňov, napr.:
najstaršia spoločnosť - mýty, archeologické vykopávky, kostrové pozostatky, prvé nástroje
stredovek - legendy, letopisy, kroniky, stavby, poľnohosp. a remeselnícke náradie
novovek - spisový materiál aj periodická tlač, stavby, stroje
najnovšie - fotografie, zvukové záznamy, filmy, videozáznamy, roboty.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?