História Európy

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 5559×

Příbuzná témataHistória Európy

Európu už odnedávna osídlovali kmene z rôznych častí sveta.Nemožno hovoriť že Európa bola prvou časťou světa, kde sa začala rozvíjať vyspelá civilizácia.
Keď v egypte a mezopotánii vznikali prvé vyspelé civilizácie Európa bola ešte len v období praveku.Až niekedy okolo roku 2000 pred n. l. sa do Európy dostali prvé náznaky kultúry, umenia a vzdelanosti z oblasti blízkeho východu na juh a juhozápad Balkánskeho polostrova,kde vznikli prvé európske mestské štáty napr.
Mykény.Za najvyspelejšiu starovekú kultúra sa pokladala oblasť antického Grécka.To, že sa nachádzala na juhu Balkánskeho polostrova umožnilo obyvatelom prevzať časť vedomostí zo starého Egypta a Mezopotánie.Gréci v 10. st. Až do polovice 6. st. rozšírili poznatky a vedomosti na najvyšší stupeň
antickej vzdelanosti a vytvorili vrchol starovekej fylozofie.Veľkú časť svojho času venovali športu o čom svedčí aj založenie 1.olympijských hier v roku 776p.n.l. Položili základy architektúri, založili prvé školy.
Od 6. st. p.n.l. vznikla na Apeninskom polostrove nová civilizácia, ktorej centrom bol staroveký Rím.Mnohé poznatky prevzali od Etruskov, ale najmä od Grékov V tomio období bol Rím najsilnejšiou mocnosťou a patrila mu veľká časť územia.Bolo to zásluhou ich výbojnej politiky a známich rímskych cisárov.
Touto kultúrou bol ovplyvnrný vývoj aj v Anglicku.Od 1. st. p.n.l. začalo moc Ríma oslabovať nové náboženstvo, ktoré sa šírilo s územia Palestíny.Ovplyvnilo stavitelstvo, maliarstvo a architektúru.Kresťanstvo malo asi najväčší vplyv na vývin európskej spoločnosti.
Po zániku Západorímskej ríši v roku 476 sa centrum vzdelanosti presunulo do Byzantskej ríše.V Byzancii pokračoval vývoj ďalej aj napriek územným stratám južných častí.Vplyv bol hlavne na území východnej Európy.
Neskôr to bolo germánske obyvateľstvo západnej časti, ktoré ďalej rozvíjali rímske umenie a postupne ich zmiešavali s prvkami svojej vlastnej kultúry.
V 5. a 6. Storočí prišlo k veľkému sťahovaniu národov v ktorom sa dokonale premeišali všetky európske civilizácie.Medzi centrá patrili-Franská ríša,stredné a severné Taliansko,Byzantská ríša a slovanské národy v strednej Európy.Okrem antickej doby a kresťanstva mala na pokrok vo vývoji v Európe vplyv aj arabská kultúra,ktorá vychádzala z náboženstva islam,ktorá sa v Európe vyskytla as v druhej polovici 8. st.

Neskôr kultúra franskej ríše a po nich príchod Turkov
ovplyvnili vývoj kultúry v Európe.
Európska civilizácia vyrástla z kmeňov antiky,ktorá zdokonalila poznatky iných starovekých kultúr, z koreňov kresťanského náboženstva, ktoré veľmi ovplyvnilo všetky zložky života Európanov a obohatili ju aj niektoré prvky arabskej kultúry.Táto civilizácia sa rozšírila na európskom kontinente a neskôr kolonizáciou svojou kultúrou prenikla aj na ostatné kontinenty.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?