História bankovníctva

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 21. ledna 2007
  • Zobrazeno: 4769×

Příbuzná témataHistória bankovníctva

Politické zmeny, ktoré nastali po roku 1989 mali priamy vplyv na zmenu ekonomických vzťahov v celej spoločnosti. Rozbitie monopolu štátu aj v oblasti bankovníctva mal za následok rozpad ŠBČS na niekoľko bánk. Otvoril sa priestor na založenie nových komerčných bánk. Niektoré vznikli z domácich kapitálových zdrojov, iné zase s použitím zahraničného kapitálu. Činnosť začali u nás aj pobočky zahraničných bánk. Napredovanie bankovníctva je spojené s rozvojom podnikania. Tento vzťah je možné ďalej rozvíjať vtedy, ak banky sú schopné poskytnúť svojím klientom také služby, s ktorými budú spokojní. Jednou z nich je urýchlenie toku peňazí v ekonomike, z čoho sa odvíja medzibankové zúčtovanie ako základný kameň rozvoja podnikateľskej sféry.

V súčasnosti je medzibankový platobný styk zabezpečovaný prostredníctvom Bankového zúčtovacieho centra Slovenska, a. s. ( ďalej len BZCS ). Akcionári BZCS sú banky. Podľa Vyhlášky NBS č. 275/94 Z. z. o zásadách platobného styku medzi bankami, objektom zúčtovania sú všetky banky s povolením pôsobiť na území Slovenskej republiky. Medzi hlavných akcionárov BZCS patrí: NBS, Všeobecná úverová banka, a. s., Slovenská poľnohospodárska banka, a. s., Slovenská záručná a rozvojová banka, š. p. ú., a Slovenská sporiteľňa, a. s. BZCS je samostatný právny subjekt, nie je súčasťou emisnej banky.Medzibankové zúčtovanie po rozdelení ČSFR a vzniku samostatnej SR

Vznik samostatnej Slovenskej republiky 1. 1. 1993 nezastihli Ministerstvo financií Slovenskej republiky nepripravené. MF SR ešte v druhej polovici roku 1992 organizačne pripravilo vznik Bankového zúčtovacieho centra Slovenska, a. s. Na základe výberového konania boli prijatí do BZCS kvalifikovaný pracovníci, ako záruka zvládnutia úloh, ktoré inde vo svete trvajú rok a pol. Ich úsilie sa zavŕšilo 8. 2. 1993, keď bola menová odluka a BZCS začalo bez akýchkoľvek problémov samostatnú činnosť.
Tuzemský medzinárodný platobný styk

Medzinárodný platobný styk na území Slovenskej republiky legislatívne upravuje Vyhláška NBS č. 275/94 Z. z. Podľa tejto vyhlášky sa medzinárodný platobný styk uskutočňuje výlučne prostredníctvom BZCS.
Dáta medzibankového platobného styku sa prenášajú do clearingového centra (BZCS) na disketách, magnetických páskach alebo on – line v súlade s harmonogramom, vydaným clearingovým centrom.
Medzibankový platobný systém SR svojimi vlastnosťami a parametrami patrí medzi moderné platobné systémy.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?