Hinduizmus (zhrnutie)

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 5402×

Příbuzná témataHinduizmus (zhrnutie)

HINDUIZMUS (zhrnutie)

- hinduizmus vznikol v Indii (Hindu = Ind) pred viac ako 4000 rokmi
- k hinduizmu sa hlási v Indii okolo 700 miliónov ľudí, mimo nej ďalších asi 35 miliónov
- človek sa ako hinduista rodí, nemôže sa ním stať


Čo je to hinduizmus a akých bohov uctieva

Hinduizmus nemá formulované žiadne určité vyznanie, je to len voľný pojem, ktorý opisuje rad náboženstiev a siekt ktoré sa vyvíjali po vyše tisíc rokov pod vplyvom staroindickej mytológie. Hoci má 330 miliónov bohov predsa nie je polyteistickým náboženstvom. Hinduisti veria v jediného, najvyššieho Boha Brahmana, Absolútno, ktorý vládne svetu za pomoci nižších bohov. Traja najvýznamnejší bohovia (trimurti= trojica) sú: Brahman (stvoriteľ), Višnua (udržiavateľ) a Šiva (ničiteľ).


Sväté spisy hinduizmu

• najstaršie hinduistické spisy sú védy- zbierka modlitieb a hymien
• bráhmany- určujú, ako sa majú konať obrady a obete
• upanišády- podávajú zdôvodnenie všetkého myslenia a konania podľa hinduistickej filozofie
• eposy Rámajana a Mahabhárata- podrobne popisujú hinduistické vierovyznanie a jeho praktizovanie
Niektoré spisy hinduizmu (védy, bráhmany a upanišády) sa chápu ako šruti, čo znamená „počuté“, preto sa považujú za priamo zjavené sväté písmo.


Učenie hinduizmu

•Ahinsa = nenásilne
-na základe tejto filozofie nemajú hinduisti zabíjať, ani robiť násilie iným tvorom. •Varna = kastový systém
-rozdeľuje spoločnosť do pevne vymedzených tried (kást):
1. kňazi- brahmani,2. vládcovia a bojovníci- radžovia a kšatrijovia, 3. obchodníci a roľníci- vaišjovia,4. robotnícka trieda- šúdrovia., okrem toho sú aj ľudia, ktorí nepatria do nijakej kasty, vydedenci- nedotknuteľní
-kasty sú celkom uzavreté, čleň jednej kasty nesmie uzavrieť manželstvo s členom inej kasty, dokonca s ním či s ňou nesmie ani jesť
•Reinkarnácia a karma
-učenie o reinkarnácii hovorí, že po smrti prejde duša vždy do iného tela, kým sa z kolobehu znovuzrodení nevyslobodí.

-učenie o karme hovorí, že skutky minulého života sú príčinou terajšieho postavenia v živote
-cieľom veriacich je vykúpenie z kolobehu životov- mókša.


Hinduistické obrady a sviatky

- život hinduistu tvoria denné obrady (ranné a večerné modlitby, príkazy, obete) návštevy chrámov s uctievaním bohov, každodenné meditácie a púte na posvätné miesta
- takmer všetky najdôležitejšie hinduistické obrady sa vykonávajú doma, preto vo väčšine domov majú izbu alebo kútik, kde je domáca svätyňa
- Indovia veria, že ich najposvätnejšia rieka Ganga má moc oslobodzovať, očisťovať a uzdravovať veriacich, preto sa k nej schádzajú konať púdžu, uctievanie obeťami kvetov, spevom modlitieb a tým, že prijímajú od kňazov tilak, znamienko na čelo červenou alebo žltou farbou


Mahátma Gándhí (1869-1948)

Mahátma Gándhí, ctený hinduistický vodca preslávený svojim nenásilným vedením pri napomáhaní snáh o nezávislosť Indie od Veľkej Británie (ktorú získala v roku 1947), bojoval za zlepšenie údelu miliónov Hindov. Hlásal Ahinsa (nenásilie) ako základnú morálnu hodnotu. Bojoval za vykorenenie nedotknuteľnosti a rovnosť žien.

TB.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?