Hertzov dipól

Kategorie: Fyzika a astronómia (celkem: 480 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 1932×

Příbuzná témataHertzov dipól

Obsahuje elektrický obvod s kondenzátorom a solenoidom. (obrA)Keď sa platne elektrického kondenzátora nabijú elektrickými nábojmi s protikladnými znamienkami, vznikne medzi nimi elektrické pole. Po ich prepojení vodičom elektrického prúdu, z ktorého je navinutý solenoid sa kondenzátor začne vybíjať(2) ,cez vodič preteká prúd, elektrické pole sa zmenšuje, až úplne zmizne(3) a jeho energia sa mení na energiu magnetického poľa, ktoré vzniká okolo vodiča v solenoide. Podľa Le Chatelierovho princípu akcie a reakcie sa po vybití kondenzátora prúd vo vodiči nezastaví ,ale udržiava sa ďalej tak, že sa spotrebováva energia miznúceho magnetického poľa(4), pokiaľ magnetické pole úplne nezmizne a kondenzátor sa nenabije opačne, ako bol nabitý
na začiatku (5).Celý cyklus sa potom opakuje, pokiaľ sa energia poľa nepremení na teplo pri prekonávaní elektrického odporu vodiča.
Takýto oscilátor vyžaruje do priestoru elektromagnetické vlny (obr.B1).Keď sa premení na otvorený oscilátor(2), dosky kondenzátora sa vychýlia, nahradia guľôčkami (3),alebo rovným drôtom (4). Celý obvod sa dá nahradiť jednoduchým priamym vodičom. Kmity takéhoto dipólu majú veľmi vysokú frekvenciu, siločiary magnetického poľa podľa frekvencie oscilácií hustnú a rednú a menia svoj smer na opačný(5).,lebo rýchlosť ich šírenia je konečná. Siločiary elektrického poľa sa menia komplikovanejšie. Ak je napätie na dipóle nulové, elektrické pole zmizlo. Pri maximálnom napätí sa do priestoru rozšíria siločiary. S poklesom napätia sa mení ich tvar, šíria sa však ďalej do priestoru s konečnou rýchlosťou. Keď je pole opäť nulové, z dipólu opäť nevychádzajú siločiary, ale tie, ktoré sa od neho vzdialili do priestoru, sa musia uzavrieť, lebo sa šíria izolátorom (vo vákuu, alebo vo vzduchu). Keď potom na dipóle znovu začne narastať elektrické napätie (opačného smeru ako na začiatku), opäť sa od neho oddeľujú siločiary, ale s opačným smerom ako pôvodne. Dipól tak vyžaruje skupiny uzavretých elektrických a magnetických siločiar, čiže elektromagnetické pole. Rovnaký oscilátor, akým pole vyžarovalo do priestoru, použil Hertz aj na jeho príjem- elektromagnetické vlny naň dopadali a v jeho obvode vyvolávali ako v rezonátore rovnaké elektrické kmity. Hertz tak dokázal existenciu elektromagnetického vlnenia. Zistil to,že sa šíri rovnakou rýchlosťou ako svetlo a podobne ako svetlo sa môže polarizovať.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?