Helenistické obdobie gréckej filozofie (4. st. p.n.l. - 5./6. st. n.l.)

Kategorie: Filozofia (celkem: 213 referátů a seminárek)Helenistické obdobie gréckej filozofie (4. st. p.n.l. - 5./6. st. n.l.)

- Grécko stratilo sv. samostatnosť
- vplyv gr. kult., filozof. učenosti a náboženstva sa mieša s učenosťou národov Orientu
- filozofia, kt. spája gr. spôsob uvažovania s negréckym, najmä rímskym
- zmenil sa charakter gr. filozofie, do popredia sa dostali ?, kt. súvisia s postavením človeka v neistých časoch
- filozofi sa sústreďujú na etickú problematiku, hľadajú také postoje k životu a svetu, kt. zodpovedajú požiadavkám múdrosti a dôstojnosti

- stoici, skeptici, epikurejci, novoplatonici + akademici, peripatetici, eklektici (výber z jednotlivých filozofií, výber toho, čo je pre človeka užitočné), alexandrijská škola
- hl. znaky:
- človek v tejto dobe zmätkov hľadá oporu v samom sebe
- do popredia sa dostáva etika: „Ako máme žiť?", „Ako máme dosiahnuť blaženosť?" - eudaimonistická - stala sa praktickou vedou, kt. vstúpila do života, do reálnych vzťahov

Kynická škola


- kyón = pes
- škola cynikov
- jej stúpenci pohŕdali materiálnymi statkami, odmietali spoločenský poriadok i kult. vymoženosti a hlásali návrat k prírode
- nesmieme pohŕdať sami sebou a svojimi schopnosťami
- dôležité je zachovať si sv. slobodu

Diogenes zo Sinope
- spával v sude
- rád provokoval sv. spoluobčanov
- Platón ho pozýval k sebe, on mu odvetil, že radšej bude žuvať ďalej sv. mrkvu, ako keby mal niekoho počúvať
- stretol sa s Alexandrom Macedónskym, kt. sa ho opýtal, čo od neho chce a jeho odpoveď bola, aby mu odstúpil zo slnka, lebo mu tieni

Skepticizmus
- Pyrhón z Elidy (356 - 275 p. n. l., zakl.), Sextus Empiricus (systematizoval skeptické učenie), Marcus Tullius Cicero (106 - 43 p. n. l.)
- pochybujú o možnosti spoznať svet
- nemôžeme vedieť nič o tom, aké sú vonkajšie veci, ku každému súdu môžeme vyniesť protikladný súd, kt. bude mať rovnakú hodnotu
- navrhujú vzdať sa úsudkov
- až keď sa zbavíme nároku spoznávať svet, dospejeme k stavu duševného pokoja, dosiahnutie tohto stavu by malo byť východiskom nášho praktického života.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?