Globálne a ekologické problémy

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 16845×

Příbuzná témataGlobálne a ekologické problémy

1.Globálne ekologické problémy

Počet obyvateľov na našej planéte sa neustále zväčšuje a tým aj výkon alebo proces rôznej výroby, najmä v priemyselnej časti. A tým si možno ani neuvedomuje, že ničí prostredie okolo seba. Človek pri zabezpečovaní svojich potrieb postupne ničí rastlinstvo, pôdy, znečisťuje rieky a vzduch okolo seba. V minulosti škody spôsobené človekom nepredstavovali také veľké znehodnocovania ako v súčasnosti.
Medzi najväčšie globálne ekologické problémy patria:
1. znečisťovanie ovzdušia
 poškodzovanie zdravia ľudí
 kyslé dažde
 skleníkový efekt
 zväčšovanie ozónovej diery
2. znižovanie tvorby kyslíka
3. znečisťovanie vôd
4. úbytok a znehodnocovanie pôdy
5. nadmerné čerpanie nerastných zdrojov
6. nárast objemu odpadov a problémy ich odstraňovania
Tieto všetky dôležité globálne ekologické problémy by sa mali riešiť čím skôr, lebo potom môže byť neskoro.
Ale teraz sa na tieto problémy pozrime z trošku iného pohľadu. Napríklad z politického.


2.Globálne problémy sa stali otázkami najvyššej dôležitosti

V poslednom období sa veľa hovorí o dobrovoľných nástrojoch riadenia životného prostredia, aké miesto majú u nás?
Národné a globálne problémy súvisiace so zmenami v životnom prostredí vstúpili v poslednom období do diania, ako otázky najvyššej dôležitosti, čoraz dôraznejšie vplývajú na orientáciu tradičnej politiky, spôsobujú prerozdeľovanie národného dôchodku medzi environmentálnu a sociálnu sféru a stávajú sa predmetom pozornosti aj občianskej verejnosti. Stále častejšie sa preto stávame svedkami toho, že spoločnosti iniciatívne hľadajú cesty minimalizácie odpadov svojho konania na životné prostredie. Uvedomujeme si, že životné prostredie a spôsob, ako s ním budeme zaobchádzať nie je len vecou úzkej skupiny odborníkov v environmentálnej sfére, ale riešenie čaká na zmenu postojov na všetkých stupňoch riadenia, predovšetkým vo sfére priemyslu. Skúsenosti zo sveta poukazujú, že environmentálne zákony a regulatívy sú účinné pre významnejšie zdroje znečistenia, no nemožno očakávať, že vyriešia všetky problémy životného prostredia a rozvoja. Ako príklad možno uviesť drobné zdroje záťaže ŽP, ktorých kumulatívny efekt môže spôsobovať vážne prehlbovanie nerovnováhy v stave životného prostredia. Práve pre zlepšenie podobného typu, ako podporné, doplňujúce riešenia sa ukazujú účinné ekonomicky a trhovo orientované postupy.

Ide o regulatívy rešpektujúce špecifické podmienky jednotlivých krajín a súčasne požiadavky medzinárodného obchodu, ide o tzv. samoregulačné - dobrovoľné metódy. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?