George Washington životopis

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 4500×

Příbuzná témataGeorge Washington životopis

Prezývku otec vlasti si George Washington právom zaslúžil. Stál na čele výťazných amerických revolučných vojsk bojujúcich za odtrhnutie od Veľkej Británie a bol prvým prezidentom Spojených štátov. V čase, keď sa zdalo, že Briti vojnu vyhrávajú, ako energický veliteľ nestrácal nádej, a neúnavne povzbudzoval americké vojská. S energiou zastával aj funkciu prezidenta. Svoju prestíž využíval na zjednotenie novovytvoreného štátu. Napriek mnohým osobným prednostiam mal Washington malé predpoklady, aby sa stal vodcom revolúcie. Narodil a v bohatej rodine a pred službou v miestnej domobrane sa učil za zememerača. Hoci ho čakala skvelá vojenská kariéra, ako 27- ročný sa vrátil pracovať na farmu vo Virgínii. Domov prišiel až po skončení
revolúcie. Do politiky znova vstúpil až v roku 1787, pretože si myslel, že vlasť ho opäť potrebuje.

Bol to severoamerický politik a štátnik. Stál na čele opozičného hnutia amerických kolónii proti materskej krajine, Veľkej Británii v rokoch 1775 - 1783 bol vrchným velitelom americkej armády bojujúcej za nezávislosť, k jeho najvýznamnejším výťazstvám patrila bitka pri Princetowne v roku 1777, pri Monmouthe 1778, pri Yourktowne 1781. Pod jeho vedením bola v roku 1787 vypracovaná a schválená ústava USA a v rokoch 1789 - 1797 bol prvým prezidentom USA. Presazdoval politiku nezasahovania do európskych konfliktov, posilovanie centrálnej a federálnej moci, bol prívržencom postupnej likvidácie otrocstva. Americká spoločnosť jeho zásluhy o vznik a rozvoj USA ocenila tým, že po ňom nazvala hlavné mesto USA - WASHINGTON
Kontinentálny kongres: V roku 1774 zvolalo 13 Britských kolónii v severnej Amerike na protest proti krivdám spôsobeným britskou vládou 1. kontinentálny kongres. Jedným z virgínskych delegátov bol George Washington. V kongrerse boli dva prúdy. Jeden dával prednosť dohode s Britániou, druhý bol za nezávislosť. V roku 1755 vypukli medzi oboma stanami boje. Kongres postavil armádu pod Washingtonovým vedením a 4. júla 1776 vydal deklaráciu nezávislosti Spojených štátov amerických. V roku 1781 bol uzavretý mier a kongres sa stal vládnou mocou novovytvorených Spojených štátov amerických. V roku 1789 bol kongres zrušený a vytvorili sa nové vládne štruktúry.

1732 - Narodil sa vo Westmorelande
1759 - 1774 - Člen parlamentu vo Vigínii
1775 - 1781 - Stál na čele kontinentálnej revolučnej armády
1787 - Pomáhal koncipovať ústavu
1789 - Nástup do úradu prvého prezidenta USA
1793 - Zastával funkciu prezidenta aj v druhom volebnom období
1797 - Odišiel do dôchodku
1799 - Zomrel v Mount Vernon.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?