Geologické deje

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)Geologické deje

Geologicke deje
Zem ma vlastne zdroje energie
Geologicke deje: 1.vnutorne
2.vonkajšie
---------------------------------------------
1.vnutorne
- Tektonicke pohyby-približovanie, vzdialovanie, podsuvanie, nadsuvanie a vrasnenie litosferickych plôch
- Magmaticka činnosť
- Zemetrasnenie
- Metamorfizmus- premena
2. vonkajšie
činnnosť vetra, ľadovcov, snehu, tečucej vody, dažďa, mora a človeka
Zdroje energie pre vnutorne geologicke procesy
Prevažnu časť energie ma zemske teleso z obdobia svojho vzniku (4,7 mld) kedy sa zhlukovala a zhusťovala medzihviezdna hmota. Zem si značnu časť tejto energie udržala pre malu tepelnu vodivosť hornin, ktora zapričinuje že prenos energie zvnutra k povrchu je velmi maly a pomaly
Zdroje energie pre vnutorne geologicke procesy je:
1. Tepelna energia zeme (zemske teplo) vo vnutri zeme ktora vznikla v počiatočnom vyvoji našej zeme a na povrch sa uvoĺnuje tepelnou vodivosťou.
2. Tepelna energia ktora sa uvoľnuje pri radioaktivnom rozpade jadier atomov radioaktivnych prvkov.
3. Tepelna energia ktora sa uvoľnuje pri stlačania presuvani plastickych hmôt vo vnutri zemskeho telesa
Zdroje energie pre vonkajšie geologicke procesy je:
Slnečne žiarenie, priťažlivosť zeme a mesiaca
Vznik vyvretych hornin
Horniny: 1. Vyvrete= vznikaju vyvretim
2. usadene= vznikaju usazdzovanim
3.premenene= metamorfizmom
magma: žeravotekuta tavenina obsahujuca kremičitany , povrchove plyny a pary.
Magmatizmus( magmaticka činnosť): deje ktore suvisia so vznikom magmy, s jej postupom zemskou kôrou, s prenikanim na povrch, kryštalizaciou a tuhnutim. Vysledkom magmatizmu su vyvrete horniny ktore vytvaraju amgmaticke telesa.

Magmaticke telesa : 1.Hlbinne
2.podpovrchove (žilne)
3.povrchove( vylevne)kryštal. lavy na povrchu
------------------------------
1. Hlbine magmaticke telesa pozname :masiv, pluton,peň
2. Lakolit, prava žila, neprava žila
3. Lava: kysla (veľke množstvo SiO2)
Bazicka (menšie množstvo SiO2)
Žilne horniny vznikaju vyliatim veľkeho množstva lavy na veľkych plochach.
Vylevne horniny:
Lava na povrchu chladne veľmi rychlo preto sa v nerastoch vytvaraju kryštaly s nedokonalymi plochami a tieto kryštaliky su velmi male. Mineraly tychto hornin maju jednozrny až celistvy vzhľad. Niekedy lava na povrchu tuhne tak tychlo že sa nevytvaraju kryštaly ale amorfne alebo beztvare kryštaly z ktorych je zložena hornina.

Čadič(bazal)
Sivočierna vylebna vyvrenina ktora ma jednozrnny až celistvy vzhľad.

Najrozširenejšia vylevna hornina. Havajske sopky su z Čadiča.
Vyskytuje sa : Nova baňa, Lučenec, Fiľakovo
Andezit
Druha najrozširenejšia vylevny vyvrenina na Zemi
Prva na Slovensku
Tmavosiva až svetlosiva farba
Jednozrnny až celistvy vzhľad
Vyskyt: Kremnicke vrchy

Čadič + Andezit su stavebne kamene

Ryolit
Vylevna vyvrenina
Jednozrnny celistvy
Svetlo sivo ružova farba
Vyskyt: Kremnicke vrchy, Štiavnicke vrchy
Znelec
Svetlozelenkasta hornina
Vyskyt: Česke stredohorie
Využiva sa na štrk a použiva sa ako sklarska surovina.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?