Geografia Cestovný ruch

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 9150×

Příbuzná témataGeografia Cestovný ruch

História : zdravotný, náboženský, študijný, objavný, obchodný, športový. Rozkvet cestovania staroveké Grécko a Rímska ríša – kúpele. 776 p.n.l. Rím olympijské hry. Pútnické miesta Delfy Dodona. Rozšírenie islamu do Mekky a Mediny. Hinduisti – Gange. Rozvoj vedy pohyb študentov. Vplyv : rozvoj dopravy, proces industrializácie a urbanizácie , rast životnej úrovne, voľný kapitál.
Význam: stals a zdravotným, lekárskym a ekonomickým činiteľom. Nastáva rozvoj. Najvyššie príjmy vykazujú FR.ŠP. TAL.RAK.
Formy: všetky formy cestovania za účelom oddychu1. Rekreácia je voľný čas, kt. Člověk venuje na svoju obnovu.2.Agroturistika rekreácia s možnosťou sa zapojiť do poľných prác.3.turisticko-športový rekreácia spojená so športom.4.Kúpeľno liečebný poskytuje liečebnú starostlivosť.(dýchacie cesty, pohybové ústrojenstvo)
a)minerálne termálne kúpele, b)klimatické kúpele.(vysoké tatry, štrb.pleso)c)prímorské kúpele(riminz dubrovnák makar.riviéra. Výletný - poznávanie.Výletník – dočasný návštevník – menej jako 24 hod.
Oblasti: podmienky – reliéf, klíma, vodstvo.
Horské oblasti: hor. a vysokohor. reliéf najnavštevovanejšie sú Alpy. ŠVAJ.:Davos.RAK.:Kitzbuhel.NEMEC.:Oberstdorf.TAL.: cortina de’ampezo Ďalšie sú Pireneje Lira Karpaty
Prímorské oblasti: blízkosť teplých morí, oblasť európskeho stredomoria.San remo tal. Cannes snt.tropez FRA. Zlepšuje sa to v tunise maroku a egypte.Atlantický oceán: Portugalsko Španielsko Kana. Ostrovy miami palm beach.bahamy bermudy kuba haity. Tichý oceán:californie mexika havajské ostrovy japonsko
Sídel.: kultúrno historické zaujímavosti.Rím , Florencia, Benátky, Paríž
Služby: uspokojujú menej potrebné a postrádateľné potreby. Potreba uchovania zdravia, vzdelanie, kultúrne vyžitie, využitie voľného času.
Sociálna infraštruktúra: komplex služieb umožňujúci vytvárať živ. a kultúrne podmienky pre obyvateľov.
Služby cest. ruchu, spoločného stravovania, ubytovania, obchod, služby osobné, komunálne a bytového
Rozmiestnenie služieb: je ovplyvňované počtom obyvateľov, demografickou a sociálnou štruktúrou,
Členenie zariadení sociálnych služieb: základné :najčastejšie využívané : potraviny, škola, základná škola.

vyššie zariadenia: účelové sústredenie do sídel poliklinika, nemocnica, divadlá.
Špecifické zariadenia:umiestňujú sa podľa prírodných zvláštností a podmienok sanatóriá.
Horizontálne väzby:medzi zariadeniami na jednej úrovni.vertikálne väzby:medzi zariadeniami rôznej úrovni.
Maloobchod:súbor činností spojený s predajom tovarov.formy predaja:potrav. predajne, zmiešané predaje špecializované obchodné domy.
Technická infraštruktúra:technické vybavenie – súhrn zariadení, zaisťovanie vodou, energiou, teplom,plynom
Plní funkciu:obslužnú, zásobovaciu, zabezpečovaciu, spojovaciu, jednotlivé zložky nie sú poprepájané delia – nadzemnú, pozemnú, podzemnú. Výrobná infraštruktúra: komplex technických zariadení
Zahraničný obchod: výmena tovarov medzi štátmi.Export: vývoz do zahraničia. USA Nemecko Japonsko.
Import:dovoz tovaru zo zahraničia.USA Nemecko Japonskozávislosť od svetového hospodárstva:räzna vysoká u malých štátov. Platobná bilancia:súhrn všetkých príjmov a výdavkov štátu.aktívna platobná bilancia:príjem presahuje výdavky. Medzinárodnú deľbu práce: ovplyvňuje prírodné a ekonomické podmienky, vzdelanosť
Humánnogeografické systémy:po druhej svetovej vojne – prvý svet –kapitalistické štáty s trhovým hospodárstvom-druhý svet – východný blok s centrálne riadeným hodpodárstvom tretí svet – všetky ostatné krajiny, nízsky stupeň rozvoja.členia sa na krajiny s dostatkom a nedostatkom surovín.
Bohatý sever: tvorí ho prvý a druhý svet. Chudobný juh: nedostatočné zásobovanie obyvateľstva potravinami, málo výkonné poľnohospodárstvo.rýchly rast obyvat., vysoká negramotnosť, nedostatočná zdravotnícka starostl.
Problém sever juh patrí ku globálnym problémom.Pomoc- pôžičky, personálna pomoc, technická realizácia proj.
Modely vývoja sveta:konzumná spoločnosť orientovaná na osobnú spotrebu, tovary a služby dostupné všetkým.
Štandardný vývoj:rast počtu obyvateľov , priemyselnej a potravinovej a priemyselnej výroby – hrozí celosvetová ekologická a energetická katastrofa.
Stabilizovaný vývoj:rôzne systémi riadenia – stabilizovanie vývoja počtu obyvateľov a výroby,reciklovanie sur.
Organický rast:delenie světa na 10 regiónov podľa prírodných, ekonomických, kultúrnych a sociálnych znakov.
Hodnotenie živ.

úrovne:cez HDP na človeka hodnotia sa podmienky bývania, výživa zdravie obyvateľstva, politické pomery, pracovné možnosti, možnosti vzdelávania.
Kultúrno geografické komplexné regoóny sveta:sú v nich zjednotené prírodné a humánne prvky, kultúrne zn.
Sledované znaky:spoločný vývoj kultúry, politická a ekonomická pozícia vo svetevýznam ako partnera pre obch.
A Európsky kultúrny región:lesné a stepné krajiny, vysoko rozvynutá kultúra, silný vplyv kresťanstva,
B Kultúrny regiónRuska a krajín bývalého ZSSR:priaznivé podmienkylen an západe, vznikla tu ortodoxná vetva kresťanstva, silná kolonizácia z ruska1922- komunistický štát riadené hospodárstvo, rozvoj školstva
Ckultúrny región USA:priaznivé oblasti v stredných šírkach, mladá vetva európskeho regiónu, nové centrum europeizácia-skôr amerikanizácia světa, trhové hospodárstvo, demokracia
D Kultúrny región Číny:priaznivé oblasti-vlhké subtrópypôvodne silný vplyv konfucionizmu, taoizmu, stará kultúra vyspelé remeslá, od 1949 komunistický štát-centrálne riadené hospodárstvo, výstavba školstva
E Orientálny kultúrny región:S afrika JZ Ázia-závlahové poľnohospodárstvo, pravlasť kresťanstva.
Indický kultúrny región,Kultúrny reg.JV Ázie,Austrál-ocea. Kul.region,Negro-africký,Latinsko americký región.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?