Gbely (prejav)

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 3244×

Příbuzná témataGbely (prejav)

Milí spolužiaci,
dovoľte, aby som Vás pozval a oboznámil s mojím rodiskom, ktoré sa nachádza na Záhorí.
Záhorie, kraj ospievaný peknými pesničkami, vysadený borovicovými lesmi, ale
aj svahmi s vinnou révou, úrodnými poľami, ale najmä pracovitými a obetavými ľudmi, ktorí
zušľachťujú tento krásny kút nášho Slovenska.
Tu na Záhorí leží mestečko, ktorého meno hlavne vďaka bohatej naftárskej tradícii je známe
široko – ďaleko – mestečko Gbely. Mesto Gbely sa nachádza v severozápadnej časti Záhoria,
spojenej Záhorskou nížinou s Myjavskou pahorkatinou a na západe hraničí s riekou Moravou.
Prvá historická správa o Gbeloch pochádza z roku 1392, kedy patrila medzi najvýznamnejšie
sídla na Záhorí, keďže už mala vlastnú faru. V histórii Gbelov je nesmierne významný rok 1913,
keď miestny obyvateľ, roľník Ján Medlen, náhodou objavil v Gbeloch ložisko zemného plynu.
Zvláštnosťou je, že dielňa objaviteľa bola kruhového pôdorysu. Hovorí sa , že to bolo preto,
lebo bol veľmi poverčivý a bál sa diabla. Veril, že čerti sa skrývajú v rohoch domov.
Uhorská vláda nenechala objav bez povšimnutia a asi o rok začala v Gbeloch s ťažbou ropy.
Naftu spočiatku ťažila Maďarská kráľovská spoločnosť. Po vzniku ČSR prevzal ťažbu štát.
Udalosti v druhej svetovej vojne aj vďaka svojej polohe prežila väčšina Gbelanov relatívnom kľude,
aj keď nie bez obetí na ľudských životoch. Počas Slovenského štátu v Naftových doloch hospodárila
nemecká spoločnosť Deutshe Erdol a ich pracovníci zažili i bombardovanie spojeneckým lietadlom.
Produkcia ropy a zemného plynu bola rozšírená ďalej do západoslovenského regiónu v údolí Moravy
a východného regiónu.
Do histórie Gbelov je zapísaný aj môj pradedo Pilárik Štefan, keď ako prvý zaviedol v Gbeloch elektrické
osvetlenie. V roku 1911 postavil malý mlyn, ktorý bol osvetlený z vlastných zdrojov. Keď sa začalo
mlieť a večer osvetlili budovu, zišlo sa pred mlynom veľa občanov a obdivovali krásne a jasné svetlo, lebo
ani iné svetlo ako sviečku, alebo petrolejovú lampu nepoznali. Vtedajší poprední občania a mnoho iných
dostali myšlienku a záujem o zavedenie elektrického osvetlenia. Pradedo, ako podnikateľ dal postaviť
vedľa mlyna malú elektráreň a zaviedol po celej obci, vtedy ešte malej, elektrické vedenie po uliciach
a ľuďom čo mali záujem aj do bytov.

Toto vedenie odkúpila firma Iskra, od tej zasa ZSE, ktoré slúžia
až dodnes.
Značný podiel na formovaní mravnej, kultúrnej, duchovnej i národnej úrovne miestnych obyvateľov má
vždy osobnosť duchovného správcu farnosti. V Gbeloch je kostol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi,
postavený v roku 1852. Ku gbelskej farnosti patria i objekty, ktoré majú charakter kultúrnych i
historických pamiatok a sú zapísané v štátnom zozname kultúrnych pamiatok. Sú to :
- socha sv. Trojice na námestí pred Mestským úradom
- súsošie Immaculaty u kostola, ktoré bolo po niekoľkých haváriach značne zdemolované a
zrekonštruované
Z tohto malého mestečka pochádza niekoľko známych osobností. Ako je Konštantín Hudec, ktorý sa
považuje za zakladateľa slovenskej hudobnej historiografie. I gbelský rodák, košický biskup Dr. Jozef
Čársky bol literárne činný. Jeho besednice uverejňované v kalendároch i v novinách mali hlboký poučný
význam. Katolíckeho kňaza Ferdiša Jurigu, rodáka z Gbelov, možno tiež považovať za významnú osobnosť
politického a kultúrneho života 19. – 20. storočia. Svojimi článkami bojoval za národné a sociálne práva slovenského ľudu. Ako prvý preložil Písmo sväté do slovenčiny.
Dúfam, že ste pozorne počúvali a poučili sa o histórii mesta Gbely a ich slávnych obyvateľov,
ktorý mali vplyv na slovenské dejiny. Dúfam, že toto mesto sa bude naďalej rozvíjať, a že odtiaľ bude
pochádzať ešte veľa významných ľudí.
Myslím si, že každý človek, či je starý alebo mladý, by mal vedieť niečo o histórii svojho rodiska alebo
mesta kde prežil väčšiu časť svojho života.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?