Galileo Galilei životopis

Kategorie: Fyzika a astronómia (celkem: 480 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 3766×

Příbuzná témataGalileo Galilei životopis

Galileo Galilei sa narodil v Pise roku 1564, teda dvadsať rokov po tom, čo Mikuláš Kopernik vo svojej rozprave označil Zem za planétu, ktorá obieha okolo Slnka a nie je stredom Božieho vesmíru. Galileo si túto teóriu osvojil. Jeho životná kariéra, počas ktorej spolu s dielom Johannesa Keplera vytvoril predpoklady na to, aby Isaac Newton neskôr formuloval gravitačné zákony, pokračovala v obavách z výsmechu a verejného opovrhnutia. Galileo sa narodil v schudobnenej rodine drobného talianskeho šľachtica. Otec z neho chcel mať obchodníka. Ale keď objavil jeho talent poslal ho na štúdium medicíny do Pisy. Galileo však nebol schopný získať odborné vzdelanie - napriek tomu dokázal, že kyvadlo danej dĺžky kmitá s konštantnou frekvenciou bez ohľadu na rozkmit (amplitúdu) - a vrátil sa bez titulu. Doma pokračoval vo svojich domácich pokusoch. Vynašiel hydrostatické váhy a spísal o tom rozpravu, vďaka čomu získal miesto profesora matematiky v Pise. Po troch rokoch, roku 1592 začal vyučovať matematiku v Padove. Tu v nasledujúcich 18 rokoch položil aj základy dynamiky , vedy o pohyboch telies. Príbeh o tom, že študoval zákony pádu na základe pokusov na šikmej veži v Pise, je iba legendou. Ďalšia Galileova práca závisela od ďalekohľadu, ktorý roku 1608 zostrojil holandský vynálezca a ktorý sám Galileo v nasledujúcom roku zdokonalil. Ku Galileovým prvým objavom patrili štyri mesiace Jupitera, čo pomohlo prekonať tradičný názor, že Zem je stredom vesmíru. Roku 1610 svoje závery Galileo zverejnil. V tom istom roku Padovu opustil a stal sa filozofom a matematikom toskńskeho vojvodu Cosima II.Mediciho. O tri roky neskôr vydal traktát o škvrnách na Slnku. Pozoroval aj elipsovitý tvar Saturna a fázy Venuše, čím dokázal, že obieha okolo Slnka. Galileo celý život podporoval teóriu Mikuláša Kopernika, aj keď sa rovnako ako jeho predchodca obával, že bude vystavený posmechu a urážkam. Roku 1613 nspísal, vyprovokovaný hádkou pri večeri, Kopernikovy otvorený list, čo cirkev chápala ako výzvu do boja. Roku 1616 pápež Kopernikovo učenie odsúdil. Galileovi, ktorého povolal do Ríma nariadil, aby ďalej už nevyučoval ,,novú vedu´´. Galileo nič nepublikoval až do roku 1632, keď vydal Dialóg o dvoch systémoch sveta., ptolemaiovskom a kopernikovskom, v ktorom nezvratne vyvrátil aristotelovskú predstavu vesmíru. Roku 1633 sa Galileo svojho učenia pred inkvizícou v Ríme zriekol.

Vzdorovité slová o tom, že Zem predsa obieha okolo Slnka - ,,e pur si muove´´ (,,a predsa sa točí´´) - však na konci procesu zrejme nevyriekol. Aj tak bol odsúdený na domáce vazenie, jeho zdravie sa zhoršovalo a keď oslepol, roku 1642 zomrel.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?