Galeje

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. září 2006
  • Zobrazeno: 2830×

Příbuzná témataGaleje

V 40. rokoch 20 storočia nastáva nový jav. politických väzňov a začali sústreďovať v osobitných táboroch. Prvý takýto tábor vznikol vo Vorkute, ďalšie boli v Norlisku a v Džezgaskane. Boli to nekryté tábory smrti, ale v duchu tradície gulagu. Odsúdenci si mohli pred smrťou ešte popracovať. Väzni boli ubytovaní v stanoch obitých doskami a obsypaných hlinou alebo pilinami. Nemali absolútne žiadne práva. Cestou o pracovnej zóny mohol na väzňov eskortujúci vypáliť dávku zo samopalu. Galejníci pracovali 12 hodín denne a mali 12 hodím oddychu, počas ktorého sa robili prehliadky, takže na oddych im ostali necelé 4 hodiny. Galejníci sa líšili od ostatných väzňov tým, že nosili na šatách čísla. Protestovali proti tomu, no ich protesty boli márne. Následkom reformy začali vznikať tábory so zvláštnymi predpismi. Bolo to niečo bežnými pracovnými tábormi a galejníckymi tábormi. V roku 1948 sa Stalin rozhodol, že rozdelí obyvateľstvo táborov. Oddelil „ sociálne blízkych “ banditov a obyčajných väzňov od politických väzňov. Vznikali osobitné tábory, napríklad v Norlisku, na Kolyme, pri Inte, prie rieke Pečora, v Tajšete a v Kazachstane. V týchto táboroch boli už vytriedení väzni. Tábory boli prísne a ani sa veľmi neodlišovali od nápravno – pracovných táborov. Uvoľnenie situácie nastalo v 50. rokoch, keď vypukla vojna v Kórei. Väzni, najmä politický, otvorene protestovalo proti podmienkam. Viedli diskusie o politike. Situácia sa uvoľnila, ako počas 2. svetovej vojny, keď Stalinovi hrozilo, že príde o kreslo. Táto situácia netrvala dlho, no bola to predzvesť veľkých udalostí. Politickí väzni začalo otvorene vystupovať proti banditom, po táboroch sa šírili vraždy. Samozrejme zabíjali tak, aby nenechali po sebe žiadne stopy. Bandititi sa začali báť, čo len naznačiť nesúhlas s ostatnými väzňami. Uvoľnenie situácie prinieslo pre vedenie táborov mnohé nepredvídané udalosti. V táboroch sa začali šíriť vzbury. Najväčšie boli v kazachstanských táboroch Ekibastusz a Kengira. V Kengire sa odohralo najväčšie povstanie v dejinách gulagov. Trvalo 40 dní a bolo kruto potlačené. Po tejto vzbure sa celkove zmenila atmosféra v táboroch. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?