Francúzska buržoázna revolúcia

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)Francúzska buržoázna revolúcia

Heslo:Sloboda,rovnosť,bratstvo!!! sa ozývalo po Francúzsku,keď sa vyhladovaný ľud zjednotil a zvrhol bohatú šlachtu, ktorá vládla v krajine.Revolúcia dala moc obyčajným ľuďom a tým aj nádej utláčaným na celom svete.Vypukla v čase, keď neschopný kráľ Ludovít XIV. prvý raz od roku 1614 zvolal parlament,ktorý namiesto toho,aby ho podporil pri zvyšovaní daní sa chopil vlády.V Paríži dav dobyl útokom väznicu Bastilu, symbol kráľovskej moci.Kráľ spočiatku revolúciu podporoval,ale keď sa roku 1792 Francúzsko stalo republikou bol popravený. Vzbĺknutie kontrarevolúcie v časti Francúzska malo za následok vládu teroru a združenie mnohých revolučných vymožeností.Vojenský prevrat v roku 1799 priviedol k moci Napoleóna a znamenal koniec revolúcie.

Maximilien Robespierre: Keď sa 35-ročný právnik dostal k moci,uskutočnil mnohé opatrenia na záchranu revolúcie.Stál na čele vlády revolučného teroru, ale v roku 1794 bol sám popravený.
Marianne: Nový revolučný kalendár sa začína dňom vyhlásenia republiky.
Marianne-symbolická,ale imaginárna revolucionárka-zobrazovala prvý mesiac.
Sansculoti: Šlachtici volali revolucionárov sans-culottes čiže ľudia bez nohavíc po kolená.Revolucionári si osvojili toto pomenovanie.Ich jednoduchý odev symbolizoval nový spôsob života v revolučnom Francúzsku.
Revolucionárky: Počas revolúcie si veľmi aktívne počínali ženy,ktoré stáli na čele mnohých pochodov.Ženy však nikdy nemohli voliť,alebo zúčastňovať sa na vláde a Deklarácia ľudských práv sa na ne nevsťahovala.
máj 1789: zvolanie generálnych stavov do Versailles
júl 1789: dobytie Bastily
august 1789: deklarácia ľudských a občianskych práv
jún 1790: združenie šľachty
august 1792: zrušenie monarchie.Francúzsko sa stalo republikou.
marec 1793: kontrarevolúcia v oblasti Vendée
september 1793: nástup vlády teroru
Júl 1794: koniec teroru po Robespierrovom zvrhnutí
november 1795: nová republika, vlády sa zmocnilo direktórium
november 1799: Napooleon Bonaparte zvrhol direktórium a zmocnil sa vlády.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?