Fond cenných papierov

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: ref_all_for
  • Datum přidání: 15. dubna 2015
  • Zobrazeno: 752×

Příbuzná témataFond cenných papierov

Cenný papier je listina, ktorá predstavuje určitý nárok vlastníka (komitenta) voči tomu, kto cenný papier vydal. Nárok, ktorý z nich plynie, môže mať povahu úroku, dividendy alebo iných foriem výnosov.

Fond cenných papierov zaraďujeme medzi verejné špeciálne podielové fondy, kde patrí aj špeciálny podielový fond alternatívnych investícií a špeciálny podielový fond nehnuteľností.

Špeciálne fondy cenných papierov

Majetok týchto fondov sa investuje do aktív, ktoré sú iné ako tie zo štandardných podielových fondov. Ďalej do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, dlhopisov a vkladov v bankách, ktoré sú tiež odlišné od klasických podielových fondov.

Existujú aj špeciálne fondy profesionálnych investorov sú určené profesionálnym investorom, ktorí spĺňajú požiadavky na profesionálneho klienta alebo kvalifikovaného investora podľa osobitného predpisu, alebo investorom, ktorí investujú sumu aspoň 50 tisíc €.

Fond cenných papierov je vhodný pre tých investorov, ktorí chcú dosiahnuť vysoké kapitálové zhodnotenie v dlhodobom časovom horizonte pri akceptovaní vyššieho rizika.

Výhody fondu:

• investorovi majú možnosť aj s malým finančným obnosom investovať do rovnakých aktív ako sú ponúkané len inštitucionálnym klientom

• možnosť dosiahnuť vyšší výnos v porovnaní s terminovanými vkladmi

• možnosť dosiahnuť vyšší výnos prostredníctvom koncentrácie aktív

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na investovanie do dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, termínovaných vkladov v bankách, akcií a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi normami a ustanoveniami štatútu tohto fondu.

Zdroj:

http://www.penzijna.sk/fondy/kapitalovy-fond-o-p-f/

http://www.kurzy-online.sk/podielove-fondy/typy-podielovych-fondov/Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?