Finančný trh

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: ref_all_for
  • Datum přidání: 15. dubna 2015
  • Zobrazeno: 534×

Příbuzná témataFinančný trh

Finančný trh je miesto, kde sa uskutočňuje obchod s peniazmi. Je zložený z dvoch na seba nadväzujúcich trhov (peňažného a kapitálového), ktoré sa ovplyvňujú a vzájomne dopĺňajú. Je to miesto, kde investori ponúkajú svoj voľný finančný kapitál subjektom, ktoré tento kapitál potrebujú na financovanie svojich investícií.

Na finančnom trhu sa stretáva:

• ponuka peňazí – majitelia voľných peňazí, finanční investori – chcú peniaze investovať, požičať niekomu za určitý úrok - veritelia

• dopyt po peniazoch – záujemcovia o peniaze – chcú peniaze na nákup výrobných faktorov (t.j. na vlastnú podnikateľskú činnosť), na nákup spotrebných statkov (t.j. na vlastnú priamu spotrebu) - dlžníci

Predmetom obchodovania môže byť peňažný kapitál, cenné papiere, drahé kovy, devízy, poistná ochrana. Táto činnosť sa uskutočňuje prostredníctvo finančných sprostredkovateľov, ako sú napr. banky, burzy, investičné spoločnosti, poisťovne.

Vo vyspelých ekonomikách finančný trh odráža prosperitu alebo neúspešnosť hospodárskeho rozvoja jednotlivých podnikov, odvetví i celej národnej ekonomiky. Je aj citlivým barometrom domáceho i medzinárodného politického aj hospodárskeho vývoja.

Delenie finančných trhov:

1. podľa časového hľadiska:

• krátkodobý - peňažný trh – krátkodobé úvery (splatnosť do 1 roka)

• dlhodobý - kapitálový trh – dlhodobé úvery (splatnosť viac ako 1 rok)

Oba sa môžu realizovať v domácej aj cudzej mene

2. podľa formy predaja:

• primárny trh – nie je verejnosti príliš známy, pretože emitent (firmy alebo štát) na ňom predáva svoje cenné papiere priamo prvotným kupujúcim bez sprostredkovateľa

• sekundárny trh – opätovne sa na ňom predávajú už vydané cenné papiere. Je organizovaný prostredníctvom burzy.

Medzi subjekty, ktoré vstupujú na finančný trh môžeme zaradiť obyvateľstvo, podniky, orgány štátnej správy, medzinárodné a nadnárodné organizácie alebo banky.

Dôvody prečo tieto subjekty vstupujú na finančný trh:

• snaha získať finančné prostriedky,

• snaha investovať dočasne voľné finančné prostriedky,

• špekulačné dôvody.

Dôvody, pre ktoré vstupujú na finančný trh sprostredkovatelia:

• jednoduchosť operácií,

• nižšie náklady,

• menšie riziko.

Zdroje:

http://www.penzijna.sk/prakticke-informacie/slovnik-pojmov/

http://www.spspart.edu.sk/oa/predmety/poe/304-financny-trh-a-cenne-papiere.pdfNový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?