Filozofia Stredoveká filozofia

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 1933×

Příbuzná témataFilozofia Stredoveká filozofia

Od úpadku antiky po renesanciu; 313-Milánsky edikt-zrovnoprávnenie kresťanstva s inými;1492; v arabských krajinách-veda a F na vyššej úrovni; inde- cirkev- odpor k antickej F-najviac k materializmučrozvoj iba idealistickej; F-nástroj a slúžka náboženstva; zjavená pravda > pravda z rozumu; spol. zmeny- rozvrat rímskej ríše, 5.6.st.-sťahovanie národov; základný prostriedok výroby- pôda, prevláda naturálne hospodárenie; vlastníctvo pôdy- dve protikladné triedy-rodová a vojenská šľachta+poddaní a roľníci; PATRISTIKA-1-7.st.-diela-základ kresťanskej F- významné- spisy apoštolov Pavla a Jána- učenie o logu=ježiš, slovo božie- protiklad- múdrosť F a božia múdr.; Sv. Augustín-ako 33 ročný prijíma kresťanstvo-biskup –diela-dokazuje že boh je najviac; láska k múdrosti; svet- boh stvoril dobrovoľne z ničoho; človek-telo+duša-nesmrteľná, nehmotná, nad telom; slobodná duša- iba Adam; časť ľudí-spasená-božia ríša-dokonalá..., -zatratená-pozemská ríša-založená na násilí;čbožia predurčenosťčbezmocnosť jednotlivca zmeniť poriadok na Zemi- usiluje iba o prežitie; F myslenie- ak začneme pochybovať sami o sebe; pochybovanie=uvedomovanie si seba ako mysliacej bytosti-„ak sa mýlim, potom som“; idei-z boha; ľudský duch=3 časti- pamäť, rozum, vôľa= božia 3; cieľ človeka-láska k bohu- ale často nadradia egoizmusčkonanie zla;
SCHOLASTIKA-hlavný smer vo vývoji F feudálnej spol.; vyučovanie- školy; úloha-nie hľadať, ale zdôvodniť zjavenú pravdu; ot.-vzťah poznania k viere-nadvláda viery nad rozumom; ot.-vzťah všeobecného k jedinečnému=spor o univerzálie -všeobecné pojmy- 2 riešenia: 1.realizmus- uni. existujú nezávisle na reči a myslení-a) pred vecami-Platón b) vo veciach-Aristoteles; 2. nominalizmus- uni. reálne neexistujú- iba všeobecné mená-závan hlasu; Anselm- krajný realista- pojem dobro existuje aj bez dobrého skutku; boh: boh je ten, na ktorého nie je nič vyššie, ak by existoval iba ako pojem v mysli, nemohol by byť najvyšším, lebo by mu chýbala reálna existencia; z pojmu boha=>jeho existencia; Abelard- postoj k univerzáliám- konceptualizmus- všeobecné pojmy pred stvorením ex. v bohu, po stvorení v rozume; VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA- 12.13.st.- rast významu miest; protirečenie cirkvi-hlásali chudobu, žili v prepychu; križiacke výpravy- doniesli kultúru V; snaha prepracovať F Aristotela v duchu kresťanstva; proti kacírskym hnutiam- františkáni, dominikánci, od 13.st.

inkvizícia; Tomáš Akvinský-dominikánec; učiteľ na univerzite v Paríži a Neapole; diela-Suma teologická, Suma proti pohanom, O súcne a bytí; učenie- tomizmus; vzťah F a teológie-všetky vedy- slúžky teológie; viera a rozum-2 spôsoby poznania; rozumom- existenciu boha;problém začiatku-skúma, čím musí začínať myslenie- pri myslení od zvláštneho k všeobecnému až k súcnu- substancia-ex. nezávisle, akcidencia-prejav; pohyb=možnosťč skutočnosť-cez látku a formu; podstata- všeobecné určenie-pomocou druhov a rodov, konkrétna vec-spojenie podstaty a existencie-treba akt od boha; odkazy na božiu ex.-súcno je v pohybe; pohyb-niečím zapríčinený-prvý hýbateľ=boh; svet-hierarchicky usporiadaný-neživá, rastliny, živ. človek, boh; boh-stvoril svet dokonalý; zlo=nedostatok dobra=teodicea; človek- spojenie duše a tela, kt. tvoria substanciu človeka; duša potrebuje telo na zmyslové vnímanie; zákl. cieľ-dosiahnuť dobro=boh;.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?