Film Kun Dun

Kategorie: Umenie (celkem: 313 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 2107×

Příbuzná témataFilm Kun Dun

Kun Dun

Film Kun Dun byl natočen na motivy autobiografie Jeho svatosti 14. dalajlámy v roce 1998. Byl věnován matce 14. dalajlámy. Je to celek zaměřený na život 14. dalajlámy od jeho objevení až do nuceného odchodu do Indie. Je tu také vysvětlen význam slova dalajláma, což znamená oceán moudrosti. Dalajláma je také chápán jako pozemské ztělesnění Budhy soucitu.

Čtyři roky po smrti 13. dalajlámy, tedy roku 1937, přijel do vzdálené provincie Tibetu mnich, který měl za úkol objevit nového 14. dalajlámu. Družina se zastavila v jedné vesnici a odpočinuli si v domě, ve kterém se před třemi lety narodil malý chlapec. Jmenoval se Lhamo, což znamená ochránce. Lhamo se narodil jedné bouřlivé noci. Po jeho narození se velice ulevilo jeho otci, který byl do té doby velmi nemocný. Matka Lhamovi často vyprávěla jak se narodil. Po narození vůbec nebrečel a také té noci přilétl párek vran, jako při narození 13. dalajlámy. Hned jak mnich vešel do domu všiml si malého chlapce, který se schovával v rohu místnosti. Po jídle si spolu hráli a Lhamovi se líbily mnichovi korále. Řekl, že jsou jeho. To mnicha udivilo. Když družina odjížděla, Lhamo velmi plakal. Vrátili se jednou v noci. Matka šla Lhama vzbudit a dovedla ho do místnosti, kde na stole byly věci 13. dalajlámy. Ke každé věci tam byla věc jí velice podobná a mnohem honosnější. Lhamo měl určit, které věci patří jemu. Lhamo vybral všechny věci správně. V tu chvíli se mu celá družina poklonila, protože bylo jasné, že našli 14. dalajlámu, který byl převtělením 13. dalajlámy. Otci Lhama se to příliš nelíbilo. Po další dva roky Lhamu připravovali na odjezd do Lhasy a tak i na jeho celoživotní poslání. Lhamo měl dva starší bratry. Roku 1939 odjel s bratrem do Lhasy. Byl doprovázen velkou družinou a všichni ho oslovovali již jen Kun Dun. Nejprve se setkal s regentem, který ho vlastně objevil. Regent mu vyprávěl příběh o malém chlapci. Jednou byla napadena jedna rodina. Byli nuceni utéci, ale svého malého synka ukryli v domě. Když se do svého domu vrátili, našli svého syna, o kterého se starali dvě vrány. Ten byl prvním ztělesněním Budhy soucitu. Když Kun Dun přijížděl do Lhasy, hlavního města Tibetu, všichni ho srdečně vítali a klaněli se mu. Kun Dun se musel stále učit a v tom mu pomáhal jeho bratr. Zanedlouho byl regent, kterého měl Kun Dun rád, nucen opustit Lhasu, protože byl obviněn z nesprávného chování ve svém postavení. Kun Dun tedy musel jmenovat nového regenta.

Když byl Kun Dun ještě malým chlapcem choval se skoro stejně jako malé dítě, ale přesto stále dokazoval svými činy kdo je. Poznával věci, které nikdy předtím neviděl a byly to věci 13. dalajlámy. Asi ve svých deseti letech se začal zajímat o Západ. Objevoval se svým bratrem dary ze západu, které dostal 13. dalajláma. Byly to boty, auto, ale také promítačka s filmy, které si Kun Dun pouštěl stále znovu a znovu. Našel zalíbení ve všem co pocházelo ze západu. Když Kun Dun ještě vyrost musel jeho bratr odejít, i když si to ani jeden nepřáli. Zlom v životě dalajlámy znamenal postoj Číny, která ho dávala celému světu najevo. Týkalo se to hlavně samostatnosti Tibetu. Čína začala celý svět přesvědčovat o tom, že Tibet je její součástí. Kun Dun nařídil odchod všech čínských úředníků. Dalším zlomem byla smrt Kun Dunova otce. Čína začala klást podmínky pro zachování míru. Tibet musel přijmout nadvládu Číny, dále by všechny záležitosti Tibetu přešly na Čínu a Tibet by musel přijmout její „ochranu“. Dalajláma všechny body odmítl a v důsledku toho Čína začala útočit na pohraniční oblasti Tibetu. Z důvodů nátlaku lidu se Kun Dun musel stát duchovním i světským vůdcem Tibetu již ve svých 16 letech. Intronizace proběhla 17.11. 1950. Potom Tibet začal žádat o pomoc proti Číně západ, ale dočkal se jen zamítavých odpovědí. Rádci donutili Kun Duna k odchodu ze Lhasy. Lidé ho však nechtěli pustit, protože si mysleli, že opouští Tibet a tím svůj lid. Kun Dun se však jen na čas uchýlil do kláštera Dungkhar. Po nátlaku čínských komunistů se dalajláma opět vrátil do Lhasy, kde se setkal se svým bratrem. Ten mu vyprávěl jak s ním Číňané zacházeli a také proč ho za ním pustili. Číňané ho poslali za Kun Dunem, aby ho zabil. V dalších dnech si Čína kladla stále více požadavků, které Tibet nemohl splnit, proto se dalajláma rozhodl odjet navštívit vůdce čínských komunistů Mao–c–tunga. Ten mu vysvětlil, že všechno dělají jen pro dobro Tibeťanů. Při návratu Kun Dun navštívil opět svou rodnou vesnici. Po návratu do Lhasy začali Číňané dalajlámovi vyhrožovat. Lidé ho začali prosit, aby odešel z Tibetu, aby zůstal naživu, protože kdyby ho Číňané zabili s ním by zemřel i celý Tibet. Kun Dun byl tedy donucen k tajnému útěku z Tibetu přes indické hranice.

Dalajláma žije v Indii dodnes, protože politická situace mu dosud nedovolila aby se do Tibetu vrátil. Myslím, že tento film je velice zdařilým dílem. Je v něm zachycena celá postata myšlení Tibeťanů. Bylo vybráno zajímavé téma, které bylo skvěle zpracováno.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?