Filantropisti a turnéri

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 1671×

Příbuzná témataFilantropisti a turnéri

Filantropisté a turnéři

Filantropisté
Německo (Prusko) přelom 18. a 19. století
zakládali školy pro bohaté děti
škola Filantropinum – cílem je estetická výchova (její součástí byla TV) – idea kalokagathie, rytířské hry
cvičení na nářadí, rovnováhy
ANTHON VIETH
sepsal dějiny TV, pokusil se o encyklopedii TV (dějiny, metodika, systematičnost)
FRIEDRICH GUTS MUTHS
Gymnastika pro mládež
zakladatel německé TV, pedagog, sociolog
tělesná práce může být součástí TV, nikoli naopak
rozdělil obyvatelstvo do tří skupin, pro ně cvičení, k tomuto kniha Hry na cvičení a osvěžení ducha a těla:
intelektuálové – hysteričtí, psychicky nejslabší
rolníci, nádeníci – neobratní, málo pohybliví
řemeslníci pracujíccí na vzduchu – nejzdatnější, nejobratnější
Tělocvičná kniha pro vlastence – vede k vlastenectví až k nacionalismu
Turnérské hnutí (počátek 19. století)
tendence k soustavné TV a branné výchově z potřeby vytvořit silnou armádu (Napoleonské války)
kluby podporující tělesná cvičení:
Svaz ctnostných v Královci – počátky hnutí
vznikají velká cvičiště (turnplatzy), akce polovojenského charakteru (celé teritorium Německa – vleká města, největší v Berlíně)
zhruba 500 cvičenců se sešlo, vyslechli vlastenecké projevy, pak se cvičilo (pořadová cvičení, prostná, cvičení na nářadí, bojové hry), nakonec pochody se zpěvy
zakladatelem byl Friedrich Ludwig Jahn ® Německé tělocvičné umění
r. 1819 hnutí zakázáno pro přílišnou preferenci významu německého národa
znova obnoveno 1842
turneři v bojích za sjednocení Německa 1848 – 49
opět eliminování, nastupuje:
Apolitický směr (od. poloviny 19. století) = reálná TV ve školách
ADOLF SPIESS
základy turnérského tělocviku bez ideologie a bojových her
kritizován u liberálů
hry, vzdělaní učitelé s aprobací TV (vzdělávání učitelů TV od poloviny 19.

století)
Nauka o tělocvičném umění
Tělocvičná kniha pro školy – metodika
Skandinávský model TV
vychází z německého a francouzského modelu
FRANZ NACHTIGALL
Dán, inspirován prostnými a gymnastickými prvky z modelu německé TV
Společnost pro podporu TV, Škola pro učitele TV
PETER LING
Švéd, cvičení na upevnění zdraví
model vychází ze studia anatomie, idey kalokagathie
1813: Stockholm: Královský ústřední gymnastický ústav – pracoviště pro význam TV pro zdraví člověka
Několik slov o gymnastice – zvýšení tělesné zdatnosti mládeže, 4 kategorie gymnastiky (zdravotní, pedagogická, estetická)
Všeobecné základy gymnastiky – léčebná gymnastika: hry, prostná, nářadí, dechová cvičení
Francouzský model
FRANCESCO AMOROSA
směs německého a švédského modelu
zdravotní TV shrnul do základních cvičení (pochod, skok, rovnováha, plavání, šerm, tanec, zápas, střelba, šplh)

--------------------------------------------------------------------------------.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?