Feudálne roztrieštené štáty - Taliansko, Nemecko

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 1789×

Příbuzná témataFeudálne roztrieštené štáty - Taliansko, Nemecko

- ostali vnút. roztrieštené, feudálne rozdrobené
- ústredná moc je slabá, iba formálna
- väčšina rozhodovacích právomocí je v rukách šľachty al. bohatých meist
- neexist. stála armáda, preto sú št. oslabené
- nevytv. sa tu národ
- tieto št. sa zjednotili až v 19. st.

Taliansko
- veľká časť Tal. patrila Svätej ríši rímskej a nachádzal sa tu aj pápežský št.
- väčšiu silu na rímsky pápež ako ríšsky cisár

Severné Taliansko
- patrilo k Svätej ríši
- bolo rozhodujúce - obchodné št. Benátky a Janov
- ďalšie veľké mestá, kt. neboli ochotné poslúchať cisársku moc: Florencia a Miláno - manufaktúrna výroba, prepychové predmety, najmä látky (florentský brokát) - z tohto obchodu zbohatli
- Florencia mala v 14. st. 100 tis. obyv. (žiadne iné mesto) a vznikali tu prvé banky Európy
- nechceli byť pod nadvládou a odovzdávať dane, nechceli aby patrili do št. => vznik mestských republík

signorie
- boli na ich čele
- mestská rada
- najbohatší obchodníci v meste, najbohatší patriciát

florentská tyrania - Cosimo Medici
- vlády sa zmocnil 1 muž a nastolil tyraniu
- Mediciovci - bankári celej Európy
- panovnícke dvory sa zadlžovali a úroky prinášali zisky
- vystavali mesto v renesančnom štýle (dodnes je Florencia považovaná za perlu renesančnej architektúry)
- vládli ako tyrani, ale v prospech mesta

pápež
- nechcel zjednotenie, veď aj tak o vš. rozhodoval on

Juh Talianska
- najzaostalejšia časť
- Neapolsko, Sicília
- taktiež nemali záujem na zjednocovacom procese - výhodnejšie je byť samost. ako slabý partner v stálom zväzku

Nemecko
Svätá ríša rímska
- nepevný št.
- nemeckí cisári - checli oslabiť vplyv pápeža, no ani jeden pokus nevyšiel

7 kurfistov
- od 14. st. bolo definitívne ustanovené, že cisárov budú voliť oni
- => cisársky trón nie ej dedičný, ale cisár je zvolený (4 svetskými hodnostármia 3 cirkevnými)
- moc cisára sa oslabila, cisár - hračka v rukách kurfistov (báli sa silnej osobnosti, vždy volili slabého cisára)

- nikto nemal záujem na zjednotení

Hanza
- niekt. obchodné, bohaté mestá sa osamostatnili a vytv. si vlastný spolok
- obchodný spolok severonem. miest
- ovládli obchod v Baltskom a Severnom mori
- štátiky v štáte.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?