Ferdinand von Zeppelin životopis

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 2625×

Příbuzná témataFerdinand von Zeppelin životopis

Hrabě FERDINAND von ZEPPELIN

8. červenec 1838:
Narodil se jako syn dvorního maršála hraběte Fridricha von Zeppelina a jeho paní Amélie v Konstanci v Bádensku (Německo). Jeho celé jméno znělo Ferdinand Adolf Heinrich August von Zeppelin.
Vyrůstal v Konstanci a na nedalekém statku Girsberg.
20. srpen 1850:
Soukromá výuka od vikáře Roberta Mosera, který byl jeho celoživotním dobrým přítelem.
18. říjen 1853:
S Moserem se přestěhoval do Stuttgartu. Tam navštěvoval reálku a po dvou semestrech přestoupil na tamější Polytechnickou školu. Hrabě Zeppelin se rozhodl v duchu rodinné tradice pro kariéru důstojníka.
1855:
Jako kadet nastoupil na válečnou školu v Ludwigsburgu.
21. říjen 1857:
Přísaha k vlajce a závazek k šestileté vojenské službě.
1858:
Povýšení na poručíka, dočasné propuštění kvůli studiu. Na univerzitě v Tübingenu studoval státovědu, strojírenství a chemii.
1859:
V rakousko-italské válce zmobilizovalo své síly i Prusko, proto musel Zeppelin přerušit studia. Přešel do inženýrského sboru v Ulmu.
1862:
Byl povýšen na vrchního poručíka.
1863:
Od dubna do prosince procestoval Severní Ameriku. 19. srpna podnikl svůj první výstup v balónu.
1864:
Vrací se do Německa a dále slouží jako Württemberský důstojník.
1865:
Byl jmenován pobočníkem Württemberského krále.
1866:
Další povýšení na kapitána.
1868:
Byl přeložen ke generálnímu štábu do Berlína.
1869:
Stal se poradcem prince Wilhelma z Württembergu, pozdějšího krále z Württembergu. 7. srpna se oženil s Isabellou von Wolff.
1870-71:
Zúčastnil se německo-francouzské války. Tam si všiml, jak jsou na francouzské straně k pojištění spojení mezi obléhanou Paříží a bezpečnými místy nasazovány balóny.
25. duben 1874:
První zápis v Zeppelinově deníku týkající se myšlenky postavit silnou vzducholoď.
28. listopad 1879:
Narodilo se jediné Zeppelinovo dítě, Helena.
1888:
Stal se generálmajorem.
1890:
Zeppelin sepsal spis, ve kterém pranýřuje bezmeznost moci pruského ministerstva obrany. 18. listopadu byl povýšen na generálního poručíka.
1891:
Po svém propuštění z vojenské služby se začal zabývat stavbou silné vzducholodě.
1894:
Odborná komise císaře Wilhelma II. označuje jeho projekt za neproveditelný.
31. srpen 1895:
Pod číslem 98580 byl Císařským patentním úřadem uznán patent na Zeppelinův nápad řiditelného letadla s několika za sebou seřazenými balóny.

Spis byl přiřazený k třídě 77 „Sport a hry“.
Leden 1898:
Zeppelin zakládá akciovou společnost „k podpoře letů vzducholodí“ se základním kapitálem 800 000 zlatých Marek; 420 000 Marek pochází z jeho soukromého majetku.
2. červenec 1900:
První start vzducholodi podle Zeppelina v Manzellu u Bodamského jezera pod vedením samotného Zeppelina.
7. leden 1901:
Císař propůjčil Zeppelinovi řád Červeného orla.
3. květen 1903:
Zeppelin vyzval německý lid, aby finančně podpořil jeho plány.
17. leden 1906:
První výstup vzducholodi „LZ2“. Na přistávací ploše v Kissleggu v Algäu byla silným větrem ovšem zničena. 9. října byla poprvé vyzkoušena třetí vzducholoď „Z1“, kterou Zeppelin postavil díky využití rodinného jmění.
1908:
Třetí Zeppelinova vzducholoď byla po několika úspěšných letech odkoupena vojenskou správou. 8. července, u příležitosti jeho 70. narozenin se mu dostalo opravdové pocty. Stal se čestným občanem a doktorem několika německých měst a vysokých škol. 5. srpna byla bouří a explozí plynu zničena vzducholoď „LZ4“. Dary vynesly kolem 5,5 mil. Marek a umožnily Zeppelinovi pokračovat v jeho stavbě. 10. listopadu mu císař propůjčil řád Černého orla.
16. listopad 1909:
Zeppelin zakládá Luftschiffbau-Zeppelin GmbH. Z Zeppelinovy nadace vzniká první vzducholodní rejdařství na světě, pojmenované DELAG. Základní kapitál byl 3 mil. Marek.
1913:
Založení Zeppelin-Wohlfahrt GmbH (pomoc chudým) ve Friedrichshafenu.
1914:
Do začátku 1. Světové války přepravila Deutsche Luftschiffahrts AG sedmi vzducholoděmi během 1588 letů bez nehody celkově 34 028 osob.
1914- 1918:
Efektivita Zeppelinů zůstala v 1. Světové válce daleko za očekáváním vojska, protože vzducholodě nabízely stíhacím letounům příliš velkou plochu k zasažení.
1915:
Zeppelin zakládá loděnice a továrnu na ozubená kola ve Friedrichshafenu, plynárnu v Staakenu u Berlína a společnost na výrobu obalů létajících balónů v Berlíně- Tempelhofu. 1. srpna se Zeppelin zúčastnil letu obří vzducholodě pocházející z jeho dílen.
29. květen 1916:
Zeppelin se naposledy objevuje na palubě vzducholodi.
8. březen 1917:
Hrabě Ferdinand von Zeppelin umírá v Berlíně na zápal plic. Pohřben byl na Pražském hřbitově ve Stuttgartu. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?