Feminizmus

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. září 2006
  • Zobrazeno: 2343×

Příbuzná témataFeminizmus

1.1 M i n u l o s ť

Explózia feminizmus bola napriek všetkému explóziou duchovnou. Železný obojok, ktorý ženám vnútil obmedzený meštiansky rodinný život sa stal postupne neznesiteľný. Cítili, že majú žiť inak, rozšíriť svoje pole pôsobnosti a rozvinúť svoju schopnosť milovať, ktorá sa nemohla slobodne rozvinúť v duchovne obmedzenom prostredí, akým sa stala rodina zbavená náboženských kmeňov. Žena sa potrebovala oslobodiť, prestať byť slúžkou a otrokom muža.

Táto úprimná túžba vyjsť z priemernosti a znovu objaviť pravý zmysel ľudskej existencie, sa nemohla uskutočňovať v morálke a v náboženstve, ako sa vtedy chápali a vyučovali, a tak sa všetko dostalo do slepej uličky.

Simone de Beavior tvrdila, že sexuálna odlišnosť je nepodstatná: "ženou sa nerodíme, ale stávame". Mala značný vplyv na orientáciu úsilia ženy, ktorá sa chcela dostať na úroveň muža. Sexuálna voľnosť a oslobodenie ženy sa spojili. Prostriedky a spôsoby antikoncepcie jej pomohli ovládať svoju plodnosť, z toho vyplýva, že po vytýčení "handicapu" ťarchavosti sa žena vyrovnáva s mužmi a môže s ním súperiť vo všetkých oblastiach. V dôsledku toho nasledovala devalvácia hodnôt, ktoré boli žene vlastné, v oblasti biologickej aj duchovnej. Odmietla sa každá predstava o špecifickom poslaní ženy, materstvo aj panenstvo sa znevážilo, a tak sa znevážila aj sama žena.

Žena a muž sú tým, čím sú, lebo reagovali na spoločenské požiadavky, a tie ich sformovali.

1.2 S ú č a s n o s ť

Súčasný spôsob života je dnes už celkom iný, než bol v minulosti. Maximálna mechanizácia a úžasný technický pokrok spôsobili, že sa využíva omnoho menej sily ako využívali a minulosti muži. Začína sa viacej do popredia dostávať intelektuálna stránka a žena sa môže rovnať mužovi. V tejto oblasti už nepočujeme výroky typu: "Žena je slabá, nie je na takúto, či inakšiu prácu vhodná". Žena sa už uplatňuje práve tak dobre ako muž, v určitých funkciách dokonca lepšie. Vzniká však dojem, že smerujeme k premene ľudskej bytosti. Rozlišovanie pohlaví tu stráca význam. Tým, že sa žena stále chce rovnať mužovi, stráca svoju identitu. Deti už nevedia, s kým sa majú stotožniť. Typické výroky ako: "Ja muža nepotrebujem, vystačím si sama! Vychovám a zaopatrím svoje dieťa sama!", to sú silné slová. Myslím si, že každá žena ak chce byť aspoň trochu ženou, potrebuje k svojej realizácii aj muža. Už odpradávna tvorí hlavný model rodiny žena, muž a dieťa.

Len takúto rodinu môžeme nazývať úplnou rodinou. Dieťa potrebuje pri svojej výchove obidvoch rodičov, aby ich mohlo považovať za vzory a od každého z nich sa niečo naučiť. Ženy by sa nemali robiť silnejšie, než v skutočnosti sú. Občas je dobré urobiť sa slabou, naivnou a nechať mužov nech sa realizujú. Nech si dokážu, že sú chlapi, ktorí sú od prírody silnejší, múdrejší (občas), vtipnejší. Netreba to však veľmi preháňať. Muži by si mohli myslieť, že samy ženy už nič nezvládneme.

Nie je dobré, že za každú cenu s mužom súperiť, vyrovnať sa mu vo všetkom. Napríklad, také kulturistky. Sú vyšportované, samý sval. Áno, chcú sa za každú cenu vyrovnať mužom. Chcú dokázať, že aj oni to zvládnu tak dobre ako muži. Kde sa však podela identita ženy? Kde je tá nežná ženská krása a nevinnosť? To všetko sa skrýva za "horou svalov". Svaly, ktoré charakterizujú muža. On má byť ten silný, ktorý ženu ochráni a bude držať ochrannú ruku aj nad rodinou.

Nie je dobré však ani to, ak sa chceme pomstiť za stáročia poddanstva tým, že muža ovládneme. Musíme objaviť skutočný zmysel poslania ženy, hľadať ho skutočne a zbaviť sa starých stereotypov, ktoré nás pritom zaväzujú. Veď žena je to najnežnejšie stvorenie na svete. Čo by bol muž bez ženy? A naopak, čo by bola žena bez muža?.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?