Expresné zásielky

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 5492×

Příbuzná témataExpresné zásielky

LISTOVÉ ZÁSIELKY

Listovými zásielkami sú v tuzemskom aj v medzinárodnom styku listy 1. a 2. triedy, vrecia M a slepecké zásielky, len v tuzemskom styku reklamné adresované zásielky.

Obyčajné listové zásielky
Obyčajnými listovými zásielkami sú listové zásielky, ktoré nie sú podané doporučene alebo s udanou cenou. Štandardné listové zásielky
Sú listové zásielky podané doručene, balíky, poistené listy, zásielky EMS, EMS – obchodný balík, poštový kuriér, poštové peňažné poukazy , zásielky a poštové poukážky…


EXPRESNÉ ZÁSIELKY

Zásielky EMS
Osobitný druh zásielok je expresné zasielanie dokumentov, predmetov tovarov a vecí s maximálnou hmotnosťou do 30 kg. V tuzemskom styku sú dodané najneskôr do 12,00 hod nasledujúceho dňa alebo už deň podania. Doba dopravy zásielok EMS adresovaných do cudziny je zabezpečovaná podľa prepravných limitov. K zásielkam EMS tuzemského styku je možné využiť doplnkovú službu Udaná cena.

Prioritné zásielky (PRIME)
Prijímané len do vybraných krajín sveta. Doba dopravy týchto zásielok je zabezpečená podľa prepravných limitov v medzinárodnom styku. Maximálna hmotnosť je 2 kg. Zákazník má možnosť sledovať dopravu zásielky na internete.

Poštový kuriér
Zásielky vo vybraných mestách v rámci SR. V rámci mesta je garantované ich dodanie do 90 minút od vyzdvihnutia zásielky kuriérom. Maximálna hmotnosť je 30 kg. Prevzatie zásielky je realizované priamo u zákazníka. Poistenie do výšky 5000 Sk je zahrnuté v základnej cene služby, pričom maximálna výška poistenia je 500 000 Sk. Príjem zásielok nie je realizovaný na pošte. K zásielkam Slovenská pošta poskytuje službu doručenia do vlastných rúk a informáciu o dodaní zásielky. EMS – obchodný balík
Určené na prepravu predmetov najmä pre podnikateľské subjekty. Doručenie zásielok adresátovi je v nasl. deň. Hmotnosť do 30 kg po dohode do 45 kg. Zásielky je možné zaťažiť dobierkou. K zásielkam EMS je možné využiť i ďalšie doplnkové služby: Informácia o dodaní, Opakované doručenie na žiadosť adresáta, Do vlastných rúk.

Zásielky 1. Triedy

Listy 1. triedy
Možno ich zasielať bez obalu alebo s obalom., musia byť označené poznámkou „1. trieda“ v ľavej adresnej strany zásielky, pod adresou odosielateľa. maximálna hmotnosť je 2 kg. V medzinárodných styku bývalé Prioritné zásielky. K listom 1. triedy je možné doplniť o Doručenie, Doručenka, Do vlastných rúk, Dobierka.

Balíky 1. triedy
Na zasielanie predmetov, tovarov a vecí s dobou dopravy na D+2.

Zásielky sa označujú poznámkou „1. triedy“. V tuzemskom styku sa poisťujú na sumu vyššiu ako 3000 Sk alebo v medzinárodnom styku na akúkoľvek výšku udanej ceny. Maximálna hmotnosť je 30 kg. do tejto kategórie patria bývalé súrne balíky, náhle zásielky a letecké zásielky.

Zásielky 2. Triedy

Listy 2. triedy
K Listom 2. Triedy tuzemského styku je možné využiť doplnkové služby ako Doručenie, Doručenka, Do vlastných rúk, Dobierka., Poistenie. Maximálna hmotnosť je 2 kg.

Balíky 2. triedy
Na zasielanie predmetov, tovarov a vecí s dobou dopravy D+3. Podávajú sa vždy s poštovou sprievodkou. Max. hmotnosť je 30 kg. Je možné ich poistiť ak ich výška je vyššia ako 3000 Sk. Taktiež je k nim možné využiť ďalšie doplnkové služby Doručenie, Doručenka, Do vlastných rúk, Dobierka., Poistenie.

Slepecké zásielky
Druh listovej zásielky, obsahujúcej písomnosti vyhotovené slepeckým písmom, štočky so slepeckými značkami, zvukové záznamy a zvláštne papiere pre potrebu nevidomých s dobou dopravy D+2. Sú oslobodené od poštových poplatkov. V prípade, že má odosielateľ záujem podať ich v rámci 1. triede musí uhradiť rozdiel medzi 1. a 2. triedou a zároveň musia byť označené poznámkou 1.trieda. maximálna hmotnosť je 7 kg.

Doplnkové služby

Doporučene - špeciál
Podaj je realizovaný spolu s podacím lístkom. Odosielateľ označí zásielku v ľavom hornom rohu poznámkou „RS“. Zásielky sú polepované špeciálnymi podacími nálepkami s čiarkových kódom, ktoré sú používané tiež pre doporučené zásielky – RE. Listové zásielky s touto službou sú jednotlivých fázach dopravy jednotlivo snímané alebo evidované, pričom informáciu o spôsobe dodania sa môže podávateľ dozvedieť prostredníctvom internetu. Doporučenie - normál (RN)
Podaj je realizovaný spolu s podacím lístkom. Odosielateľ označí zásielku poznámkou „RN“. Zásielky sú evidované na podacej pošte a sú polepované doteraz používanými podacími nálepkami s čiarkovým kódom. Pošta zodpovedá za stratu alebo úplne vykradnutie obsahu zásielky paušálnou sumou 100 Sk.


Doporučene – ekonomicky (RE)
Podaj je realizovaný spolu s podacím lístkom. Odosielateľ označí zásielku poznámkou „RE“. Dodanie je realizované ako pri obyčajných listových zásielkach vhodením do poštovej schránky. Do dodávacích dokladov dodanie vyznačí príslušný zamestnanec. Uvedené potvrdí tiež svojim podpisom. Pošta zodpovedá za stratu do výšky poštovného. POISTENIE

Poistené listy
Poistené listy sú listy s akoukoľvek výškou poistenia.

V medzinárodných styku môže byť list poistený do výšky podľa Poštovného sadzobníka. Poistené listy musia byť podávané len v obálkach, ktoré predáva alebo schvaľuje Slovenská pošta.

Poistené balíky
Poistené balíky sú balíky s akoukoľvek výškou poistenia. V medzinárodných styku môže byť list poistený do výšky podľa Poštovného sadzobníka. Balíky tuzemského styku s poistením nad 3000 Sk alebo balíky medzinárodného styku s akýmkoľvek poistením musia byť špeciálne zabalené, obviazané motúzom, zaplombované alebo zapečatené.


Dobierka, Doručenka, Opakované doručenie,
Do vlastných rúk, Krehký, Neskladné

Tieto služby budú zabezpečené obdobným spôsobom ako doteraz. Ich vzájomné kombinácie ako aj možnosť využitia k základným produktom je možné zistiť z matice služieb.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?