Európska Únia a život v nej

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 1223×

Příbuzná témataEurópska Únia a život v nej

Akými základnými vedomosťami by nás mala vybaviť škola pre život v Európskej Únii?Európska únia predstavuje najpokrokovejšiu organizáciu multisektorovej integrácie s oprávnením pôsobiť tak v hospodárskej, sociálnej a politickej oblasti, ako aj v oblasti práv občanov a v oblasti zahraničných vzťahov svojich – zatiaľ – pätnástich štátov. Tvoria ich : Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko, Francúzsko,Dánsko,Írsko,Veľká Británia,Grécko,Španielsko, Portugalsko, Rakúsko, Fínsko a Švédsko. Prečo ale Únia vznikla?Podľa mojho názoru je to len odpoveď na politiku USA,ktorá sa vykresľuje i teraz.Jednotná Európa bude znamenať väčšiu silu vo všetkých oblastich,tým pádom bude môcť Európa výraznejšie slovo v riešení globálnych problémov. Čo ale bude znamenať EU pre Slovákov?

5-miliónový štát sa bez pomoci iných nepresadí a nezaobíde. EU
znamená predovšetkým rozvoj členských štátov a únie samotnej.
Z filozofie Únie vychádza niekoľko faktov:
-vyššia možnosť zamestnanosti - možnost zamestnať sa v celej EÚ -voľný pohyb občanov po celom území Únie
-rovnaké požiadavky na vzdelávane a prístup k zahraničným školám
Podľa mňa to pre Slovensko znamená ďalší "odliv" predovšetkým mladých ľudí do iných členských krajín. Možnosť voľného pohybu a vzdelávania dáva úplne nové možnosti.
-nijaké colné a daňové prekážky, či nariadenia, obmedzujúce aktivity jednotlivcov alebo voľný pohyb služieb a kapitálu - možnosť progresívneho rozvoja obchodu akéhokoľvek druhu,propagácia po celej Európe.

Vedomosti pre život v EÚ

buducnosť
Podľa Komenského treba poznať najprv materinský ,až potom cudzí jazyk. Bude toto pravidlo platiť aj naďalej? Zdá sa,že nie. Všetko smeruje k jednotnému jazyku,ktorým by sa mala stať angličtina. Je to však len môj názor a preto určite netreba zabúdať na ostatné reči ako je jazyk nemecký či francúzsky.Už ich základná znalosť by nám pomohla v uplatnení sa.
Čo sa matematiky týka,ľudia narodení do éry Slovenských korún , budú už zavedenú menu Euro asi vždy prepočítavať do starých dobrých korún,z čoho vyplýva vzorec Xeuro*40=y Sk.
Geografia by nás mala oboznámiť s hranicami Únie,s kultúrou všetkých členských krajín. Náuka o spločnosti by nás zase mala naučiť tolerovať a plne rešpektovať príslušníkov iných krajín a rás,kt.

budú mať po našom prípadnom vstupe do EÚ voľný pohyb po Slovensku.Európska ústava by taktiež nemala ostať bokom. súčastnosť
Tu takisto patrí znalosť aspoň jedného cudzieho jazyku. Perspektívnych oblastí vzdelávania a následného uplatnenia sa v praxi je niekoľko. Vývoj nových technológií vedie k vytváraniu a rozširovaniu nových služieb, ktoré prekračujú hranice jedného štátu. Medzi takéto služby patria telekomunikácie, audiovizuálne služby, informatika, spracovanie dát, marketing a odbyt opierajúci sa o počítače.Dopyt po právnikoch klesá,ale ešte vždy sa to zdá byť lukratívne zamestnanie.
Len teória škôl však nepostačuje,nepripraví človeka na život. V autoškole môžem 10-krát vidieť film o riadení auta,ale kým to nevyskúšam na vlastnej koži tak v podstate neviem aké to je.Opäť použijem Komenského pravidlo:Vyučovanie má byť názorné.Ťažko je predstaviť si chemické reakcie bez pokusov alebo vnútornú stavbu človeka bez modelu.V tomto vidím dosť veľký problém slovenského školstva,ktoré by sa,dúfajme,po našom vstupe do Európskej Únie malo zlepšiť a tým pádom produkovať ľudí pripravenejších na život nielen v EÚ.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?