Európska Komisia

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 1246×

Příbuzná témataEurópska Komisia

Európska Komisia - European Comission

Jednou z ďalších inštitúcií, ktorá zastáva kľúčovú úlohu a pracuje pod logom Európskej Únie je Európska komisia. Bola vytvorená v 1. Júla 1967 ako jednotná komisia pre všetky tri existujúce spoločenstvá (ESUO, EHS, Euratom), tento deň bol významný skutočnosťou, že vtedy vstúpila do platnosti zmluva zlučujúca tieto tri organizácie do jednej. Prvým prezidentom Komisie všetkých troch Spoločenstiev bol Jean Rey. Európska komisia sa v prítomnosti skladá z 20 európskych komisárov, ktorý prijímajú kolektívne rozhodnutia. Predtým bol tento počet rozdielny, keďže 5. Januára 1995 do ich radov pribudlo desať komisárov (za každú menovanú krajinu dvaja: Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko a za Veľkú Britániu). Komisári sú menovaní členskými štátmi všeobecnou dohodou na funkčnú dobu piatich rokov a samotná komisia podlieha schváleniu Európskeho parlamentu. Úloha komisie je trojaká: iniciuje akcie spoločenstva, dozerá na korektné uvádzanie zmlúv do praxe a je výkonným orgánom pre právnu oblasť. Inými slovami Rada Európskej Únie a Európsky parlament musia ešte predtým, než prikročia k legislatívnym opatreniam, čakať na návrhy komisie, takže komisii pripadá úloha aplikovať a uvádzať do platnosti rozhodnutia týkajúce sa práva spoločenstva. Európska komisia je hybnou silou integračného procesu. Jedine ona má právo navrhovať novú legislatívu spoločenstva (je to takzvané právo iniciatívy), nemôže ju však definitívne prijať. Táto výsada ostala v moci Európskeho parlamentu. Komisia je absolútne nezávislou inštitúciou tvoriaca Európsku Úniu. Má "voľné ruky" vo vykonávaní svojich povinností a Európsky parlament má na činnosť Komisie len minimálny vplyv. Komisia môže byť donútená k rezignácii en bloc pri vyslovení nedôvery v Európskom Parlamente. V záležitostiach ES a Euratomu Rade a Komisii pomáha Hospodársky a sociálny výbor. Hospodársky a sociálny výbor - Economic and Social Comittee

Pozostáva z 222 členov zastupujúcich rôzne dôležité kategórie ekonomických a sociálnych činností. Skôr ako dôjde k prijatiu určitých rozhodnutí v mnohých záležitostiach (pracovné miesta, sociálny fond, odborný výcvik, atď.), musia byť tieto rozhodnutia prekonzultované s výborom. Výbor môže voľne z vlastnej iniciatívy predkladať svoje stanoviská. Hospodársky a sociálny výbor sa aktívne zapája do rozvoja spoločenstva.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?