Ernest Hemingway životopis

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 5840×

Příbuzná témataErnest Hemingway životopis

Predstaviteľ stratenej generácie = generačná skupina amerických básnikov a románopiscov 20. rokov 20.st.,poznamenaných duchovným otrasom 1.svet.vojny a pocitom neschopnosti včleniť sa do života povojnovej konjukturálnej spoločnosti /hosp. rast/.
Zaklad. život. pocitom týchto autorov bola skepsa vojaka,ktorý sa vrátil duchovne zmrzačený zo zákopov vojny a doma našiel luxus podnikateľov, kt. zbohatli na vojnových dodávkach. Pomenovanie im dala Gertrúda Steinová v Paríži /amer. knihovníčka a spisovateľka/: Vy všetci ste stratená generácia.
V Oak Porku v USA.Po štúd. a žurnalist. začiatkoch prišiel r. 1918 do Europy ako dobrovoľník v jednotke červeného kríža na talian. front. Bol ranený /ako 1. Američan / - značná publicita doma. Od r. 1920 sa venoval žurnalistike a poznal mnoho krajín. V obč. vojne v Španielsku bojoval na strane republikánov. Počas 2. sv. vojny prešiel viacerými bojiskami ako vojnový korešpondent. Po r. 1945 sa vrátil do USA , ale žil prevážne na Kube. R.1945 dostal Nobelovu cenu, r. 1961 spáchal samovraždu.
-bol zástancom aktívneho života a ako spisovateľ písal len o tom, čo v takej či onakej miere zažil a precítil. Obdivoval predstaviteľov rizikových povolaní - boxérov, matadorov, lovcov, rybárov atď. Na vlastnej koži si overil, že človek sa najskôr prejaví v tzv. hraničných situáciách, keď musí zo seba zhodiť pretvárku.
- v literatúre zastáva dôležité miesto pre subjektivizačné postoje k životu, k dôležitým ľudským otázkam, je zakladateľom reportážneho štýlu .
- písal poviedky a romány, z jeho tvorby sú dominantné 3. diela :
ZBOHOM ZBRANIAM / 1929/ - román, ktorého sujetovým základom je príbeh romantickej lásky angl. ošetrovateľky Catheriny Barkleyovej a amerického poručíka Frederika Henryho. Jadro románu je autobiografické. Henry prichádza do Európy s ideálom spravodlivého boja. Po skúsenostiach z frontu a ťažkom zranení dozrieva k presvedčeniu o neľudskosti vojny. Preto sa rozhodne s Catherine ujsť do Švajčiarska (cez Ženevské jazero). Ani tu však nenájdu šťastie, lebo Cath. pri pôrode aj s dieťaťom zomiera. Ich smrť nie je priamym dôsledkom vojny, ale patrí k chaosu doby a je rovnako nezmyselná ako umieranie na fronte.Henry hovorí: „ Uzavrel som s vojnou separátny mier.“ Vojna stojí proti človeku.
- autor využil svojský, jednoduchý, ale tvrdý štýl, zbavený ornamentálnosti. Využíva ja- rozprávanie - silne subjektívna postava - vyznieva autentickejšie.
2.

KOMU ZVONIA DO HROBU./ 1940 / - román, ktorý zachytáva obdobie občianskej vojny v Španielsku /30.roky /- prejavil sympatie k republikánom.
- hlavná postava je Američan Robert Jordan / autobiogr. prvok /, ktorý sa stáva členom partizánskej jednotky. Dej sa odohráva v priebehu 3 dní - jednotka pripravuje zničenie mosta. Jordan si uvedomuje nezmyselnosť boja proti presile, ale podriaďuje sa disciplíne. V závere zomiera, ale pomáha priateľom v skupinke k úteku, k možnej záchrane.
3. STAREC A MORE /1952 / - novela, ktorú napísal v kubán. prostredí. Príbeh je jednoduchý, blízky symbolu.
- starý rybár Santiago sa vydá na lov na starej lodi - cieľom má byť rozhodnutie, či bude ešte schopný obstáť v konkurencii so starobou. Podarí sa mu po vyše 80 dňoch uloviť veľkú rybu, ale počas návratu mu ju obžerú žraloky.
- Santiago nebol v boji s rybou ani zničený , ani porazený. Zvíťazil sám nad sebou, nad vlastnou slabosťou, nad pochybnosťami o zmysle ľudského snaženia, ba i nad vlastnou starobou.
- Santiaga spočiatku sprevádza chlapec Manolin, ale keď je dlho neúspešný, rodičia mu to zakážu. Chlapec cíti so starcom, pomáha mu s loďou, v závere sa o neho postará. Jeho obdiv k starcovi sa premietne do rozhodnutia, že bude chodiť na lovy s ním.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?