Erb obce Močenok

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 2415×

Příbuzná témataErb obce Močenok

Obec Močenok je starobylá, osídlená už v strednej dobe kamennej. Už v 9. storočí tu stál kostol, zasvätený sv. Klimentovi. Klimentovi preto, lebo jeho pozostatky sem priniesli, ako je možno vidno aj na priloženej maľbe, sv. Cyril a sv. Metod, ktorý tu začali šíriť kresťanstvo. Jedným z ich učeníkov a nástupca sv. Metoda, bol aj tunajší rodák a nastávajúci vlastník tohoto panstva sv. Gorazd. Touto zbežnou históriou by sa mala hneď aj vysvetliť vlastná podstata vzhľadu tak duchovne skonštruovaného erbu našej obce.

Erb obce Močenok tvorí : V modrom štíte nad zlatou oblou pažiťou medzi dvoma zlatými klasmi strieborná , zlatom lemovaná mitra so zlatým dvojitým krížom a striebornými prehnutými stuhami, sprevádzaná hore zlatou hviezdou a strieborným dorastajúcim polmesiacom. „V modrom štíte“ preto, lebo je to zobrazenie nočnej oblohy oblohy, keď tak chceme aj tmy, ako sa neskoršie vyjaví, v ktorej mesiac a hviezda udávajú smer, svietia. „Nad zlatou oblou pažiťou“,( úrodná pôda neobsiata, odrastená trávou,) mysliac na úrodnosť tohoto kraja a nábožnej úrodnosti pre kresťanstvo. „Medzi dvoma zlatými klasmi“. Sú v tomto erbe symbolom chleba, ale aj symbolom pravého chleba života – Ježiša Krista.
„Strieborná, zlatom lemovaná mitra so zlatým dvojitým krížom a striebornými prehnutými stuhami“. Mitru, pápežskú čiapku, by sme možno už mohli pochopiť z priložených malieb, kde ju mal sv. Kliment a keďže sa stal patrónom a aj mánetom pre názov obce podľa, jeho osudu – mučeníctva jednoducho sa musela stať prevažujúcim symbolom nášho erbu. Je tiež symbolom prijatia kresťanstva. No nebolo to vždy tak ako to je z heraldického symbolu z roku 1993, ktorý je aj zreteľne vyjavený pri hlavnom erbe, kde je táto mitra malá a tvorí vrchol už spomínaných klasov, no teraz tretieho. Podstata zlatého kríža tentoraz nepochádza od sv. Klimenta, ale od iného činiteľa a šíriteľa kresťanstva na našom území. Ako už možno tušiť z maľby je to sv. Metod a netreba zabúdať ani na sv. Cyrila , ktorému je prikreslený tento dvojitý cyrilometodský kríž. Strieborné prehnuté stuhy sú doplňujúcim znakom v tomto symbole a to symbole kresťanstva. „Sprevádzané hore zlatou hviezdou a strieborným dorastajúcim polmesiacom“. Šesťcípa hviezda a polmesiac boli vo všetkých starovekých znakových systémoch symbolom svetla, často sprevádzajú Kristov kríž na zdôraznenie Ježiša Krista, pravého svetla v tme. Svetla ľudí. Farby sú celkom jednoznačné a prirodzené pre tieto symboly a netreba ich vysvetľovať.

No zaujímavosťou sú zmeny tvaru hviezdy počas rokov. Ako možno vidno z namaľovanej pečate z roku 1758 v pravom dolnom kúte maľby je hviezda skoro identická s dnešnou , no zopár storočí nato ju vidíme v inej podobe a tvare na erbe z roku 1993 v ľavom hornom kúte.
Hviezda už nie je šesťcípa, ale päť. Je to z dôvodu vplyvu židovstva, kde sme nechceli splývať s touto národnosťou, na čo sa v roku 1995 pri zostavovaní erbu nekládlo dôraz, i keď predseda heraldickej komisie nepopísal túto hviezdu za židovskú, lebo jej cípy sú viac zahĺbené. Celý heraldický znak obce sa ponáša, ako už na začiatku bolo spomenuté v kresťanskom duchu a skrýva v sebe istú mystiku: svetlo viery ožaruje zlatú zem a zúrodňuje, zušľachťuje ju ako aj všetkých, čo na nej žijú.
Symboly obce Močenok sú evidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou HR M – 33/95. Boli schválené 12.1.1995.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?