Emil Boleslav Lukáč, Ján Smrek

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Emil Boleslav Lukáč, Ján Smrek

Emil Boleslav Lukáč, Ján Smrek

Emil Boleslav Lukáč
- hlavný predstaviteľ v medzivojnovom období; narodil sa v Hodruši; štúdiá v Banskej Štiavnici, teológia - Bratislava, Paríž, Lipsko
- profesor literatúry a redaktor; titul POETA DOCTUS (básnik učený)
- používal množstvo cudzích a knižných výrazov
TVORBA
# 1.zbierka Spoveď
- vychádza zo symbolizmu (vplyv nášho i európskeho) - pesimizmus; smútok vychádza z jeho vlastného života
# 2.zbierka Dunaj a Seina (symbolický názov)
- Dunaj - Slovensko, Seina - cudzina, Paríž, Francúzsko; protiklad domova a sveta, rodného kraja a cudziny, dediny a mesta
- dedina - symbol domova a mravnosti, mesto - neresti
= báseň Taedium urbis (Hnus z mesta)
- stopy symbolizmu, farby, napísal ju v Paríži s pocitom cudzoty
# 3.zbierka Hymny k láske Hosudarovej - odráža spoločenské problémy, pripája sa v nej k odkazu Hviezdoslava
# 4.zbierka O láske neláskavej (ľúbostná lyrika)
- v názve - rozpetie lásky a nenávisti; v básňach mu nejde o výraz citovej pohody, veršami zmietajú pochybnosti
# 5.zbierka Križovatky
- zamýšľal sa nad bytím človeka a jeho pominuteľnosťou, básnika sa zmocňuje nepokoj, ktorý má korene v jeho osobnosti a v ich spoločenskej situácii
# zbierka Spev vekov - proti rozbíjaniu republiky
# zbierka Elixír - verejné problémy
# zbierka Moloch - boh vojny; reakcia na zabíjanie a vojnu (Španielska revolúcia 1938)
# zbierka Bábeľ - tri časti, protifašistický charakter
# básnická skladba Stĺp hanby
# zbierky Óda na poslednú a prvú; Parížské romance; Srdce pod Kaukazom

Ján Smrek (1898-1982)
- vlastným menom Ján Čietek
- bol sirotou a vyrastal v sirotinci v Modre, kde študoval v učiteľskom ústave; pracoval ako novinár, založil časopis Elán 1930
- titl. národný umelec a POETA NATUS (básnik rodený); bol citlivým, subjektívnym básnikom, inšpiroval sa viac myšlienkovými vnemami.
TVORBA
# 1. zbierka Odsúdený k večitej žízni
- jediná zbierka, ktorá patrí k symbolickým dielam, je smutná, pesimistická
= báseň Dnes milujem svoj deň
- rozlúčka s pesimizmom, hlása odklon od symbolizmu
Dnes milujem svoj deň
noc miloval som včera - prvé dvojveršie
# 2.zbierka Cválajúce dni
V úvode básne - motív cválajúcich žrebcov (dní) a jazdcov, ktorí uháňajú v ústrety životu, nedokážu nečinne čakať čo im prinesie budúcnosť (rýchle tempo novej skutočnosti, života) po vzniku republiky.

Veršami oslavoval život, ľuďom chcel zvestovať lásku,
krásu a mladosť.
= báseň Dievča v rozkvete - oslava krásy a mladosti
= báseň Balada noci májovej - písal o ženách v kadom veku (oslavoval ich), erotická tematika
= báseň Báseň o krásnej matke - stredobodom pozornosti ostáva žena.
# zbierka Božké uzly
= báseň List z veľkého mesta dievčaťu - teší sa na ňu, túži po nej
- zo sociálnych javov ho najviac zaujalo vysťahovalectvo
= báseň Verš o piesni vysťahovalcov
- život v Amerike, ako sa vysťahovalci učia cudzie jazyky, báseň nie je pesimistická
# zbierka Iba oči - len zriedka sociálne problémy
= báseň Pochod nezamestnaných
- po námestí kráčajú hladný nezamestnaný nevyužijúc svoju silu; kontrast - nasýtené kone, hladní ľudia.
= báseň Oči
Očami všetko zisťujeme, dorozumievame sa môžeme vidieť veľa pekného, veľa sa dozvedieť, dorozumievanie nielen s ľuďmi, ale aj so zvieratami
# básnická skladba Básnik a Žena - v 4 ročných obdobiach (5 kapitol)
1. - v zasneženom parku - stretnutie začiatok lásky; 2. jar; 3. leto - láska ja na vrchole; 4. jeseň - rozchádzajú sa, aby mohli tvoriť; 5. - stretnutie po 10 rokoch - dialóg o láske a umení
# zbierky Hostina a Studňa - v rokoch II. sv. vojny - tragická lyrika, ale aj lyrika nádeje a vzdoru;
= báseň Praha - odboj proti fašizmu
PRÓZA
# autobiografia Poézia moja láska

DAV

- po vzniku ČSR - väčšina mladých slovenských spisovateľov vystupovala s nadšením za nové umenie
- J. Smrek predstavil práce svojich rovesníkov v Zborníku mladej slovenskej literatúry (1929) - ukázala rozdiely medzi autormi
- r. 1924 založili skupinu aj časopis DAV - Daniel Okály, Andrej Sirácky a Vladimír Clementis.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?