Elektronické bankovníctvo

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 4943×

Příbuzná témataElektronické bankovníctvo

Poplatky

V nasledujúcich dvoch tabuľkách poskytujeme prehľad poplatkov za jednotlivé služby elektronického bankovníctva v štyroch vybraných bankách.Homebanking

Za zriadenie služby homebanking sa platí vo všetkých zvolených bankách. Výška poplatku je rozdielna v každej banke (pozri tabuľku 1). Okrem poplatku
za zavedenie služby niektoré banky vyžadujú i poplatky za prevádzkovanie tejto služby. Platia sa buď mesačne (Poštová banka) alebo raz za rok (Slovenská sporiteľňa). Navyše všetky štyri banky vyberajú poplatky i za jednotlivé transakcie.FO – fyzické osoby, PO – právnické osoby

Tabuľka 1 Poplatky za službu homebanking v jednotlivých bankách

Zdroj: Informácie z bankových ústavovOstatné služby

Zriadenie a prevádzkovanie služby Internet banking je vo vybraných bankách bezplatné. Platí sa len za jednotlivé transakcie; ich hodnota sa pohybuje od 1 Sk
do 3 Sk.Tabuľka 2 Poplatky vybraných bánk za transakcie

Zdroj: Informácie z bankových ústavovZ tabuľky 2 vyplýva, že vybrané banky nevyžadujú poplatky ani za zriadenie služby mobilbanking, iba za jednotlivé transakcie. Ak chce však klient túto službu využívať, musí si ju predplatiť u mobilného operátora.

Zriadenie služby telefón banking je vo vybraných bankách poskytované bezplatne, platí sa len za jednotlivé transakcie. Poplatky za ne sa pohybujú od 1Sk
do 4Sk.

Pri službe mailbanking banky nevyžadujú žiadne poplatky za zriadenie, ani
za jednotlivé transakcie. Prieskum

Náš prieskum bol zameraný na zistenie súčasného stavu využívania služieb elektronického bankovníctva na Slovensku. Výsledky prieskumu chceme rozposlať zúčastneným podnikom prostredníctvom e-mailu, ako ich aj publikovať na internete.

Rozhodne najobľúbenejšou službou elektronického bankovníctva je v súčasnej dobe internetbanking. Domnievame sa, že je to vďaka ľahkej dostupnosti a jednoduchej a rýchlej aktivácii tejto služby v porovnaní s inými typmi služieb. Často sa používa i homebanking a platba klienta kartou.

Na základe dĺžky používania služieb elektronického bankovníctva sme zistili, že tie podniky, ktoré využívajú tieto služby viac ako tri roky sa prevažne orientujú
na homebanking, popritom využívajú ešte aj internetbanking a platbu klienta kartou. Zdá sa, že sú s týmito službami dobre oboznámení a spokojní a nevidia potrebu rozširovať škálu služieb o nové druhy, pokiaľ to nevyžaduje nová situácia.

Na druhej strane podniky, ktoré využívajú tieto služby menej ako tri roky, majú tendenciu okrem internetbankingu, homebankingu a platby klienta kartou, využívať výhody aj iných služieb, napríklad mailbanking, mobilbanking.

Okrem homebankingu, ktorý využívajú vo väčšej miere len stredné a veľké podniky, ostatné služby elektronického bankovníctva nie sú ovplyvnené veľkosťou podniku, keďže sú zastúpené rovnomerne.

Jedným z bodov nášho prieskumu bolo taktiež zistiť vplyv využívania služieb elektronického bankovníctva na hospodárenie podniku. I keď väčšina respondentov tvrdila, že sa ich hospodárenie zlepšilo len čiastočne, domnievame sa, že výhody, ktoré uvádzali, prispievajú v značnej miere k vyššej efektívnosti realizácie bankových operácií. Ako výhody podniky uviedli lepšiu kontrolu hospodárenia, úsporu času a financií (prevádzkové náklady a bankové poplatky), zrýchlenie uskutočňovania operácií a získavanie informácií o pohyboch na účtoch.

Aby sa elektronické bankovníctvo stále viac dostávalo do povedomia podnikov, je potrebné zintenzívniť komunikáciu medzi bankou a podnikom. Banky by mali viac propagovať svoje produkty a zamerať sa na nájdenie najoptimálnejších služieb
pre konkrétny podnik. Zároveň by sa podniky nemali uspokojovať len s tým, čo momentálne používajú, ale by mali aktívne hľadať a porovnávať služby v jednotlivých bankách.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?