Elektronické bankovníctvo

Kategorie: Informatika (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 11728×

Příbuzná témataElektronické bankovníctvo

Charakteristika Elektornického bankovníctva (e-Banking-u)Elektronické bankovníctvo je na slovensku pomerne nový, ale bezpochyby efektívny spôsob komunikácie klienta so svojou bankou. Pod pojmom elektronické bankovníctvo sa skrýva široká paleta služieb, ktorá pomocou moderných technológií umožňuje uskutočniť najbežnejšie operácie ako sú napríklad: zistenie stavu účtu, jednotlivých pohybov na účte, zadanie platobných príkazov a taktiež objednávanie si niektorých služieb u Vašej banky. Všetky tieto služby môžete vykonaváť bez nutnosti návštevy pobočky Vašej banky, stačí ak o ich poskytovanie požiadate u Vašej banky. Bankami v SR sú v súčasnosti poskytované nasledujúce produkty elektronického bankovníctva:

Internet banking
Mobil banking
ePay
Mailbanking

Internet banking
Prostredníctvom internetu máte možnosť komunikovať s Vašou bankou bez ohľadu na obmedzený prevádzkový čas Vašej banky. Je to pohodlná forma prístupu k informáciám o účtoch, o pohyboch na účtoch a k ďaľším bankovým informáciám 24 hodín denne po celý rok. Rovnako môžete uskutočnovať platobné príkazy 24 hodín denne po celý rok. O zriadenie tejto služby je potrebné požiadať na pobočke Vašej banky.


Mobil banking
Mobilbanking (GSM banking) je komunikácia formou krátkych textových správ v sieti GSM prostredníctvom SIM karty s bankovým menu zobrazeným na displeji mobilného telefónu. Mobil banking umožní Vám a disponentom, ktorým to umožníte disponovanie s Vašímy účtami. Prostredníctvom mobil bankingu môžete zadávať platobné príkazy, získavať informácie o zostatku na účte (ich pravidelné automatické zasielanie sa dá objednať) a využívať ďaľšie služby, ktorých rozsah určuje Vaša banka. Musíte však splniť nasledovné predpoklady:1) Mobilný telefón podporujúci SIM Toolkit v sietimobilného operátora 2) SIM kartu s bankovým menuVydá Vám ju autorizovaný predajca operátora mobilnej siete, prípadne aj Vaša banka (o tejto možnosti sa je však potrebné informovať na pobočke). 3) O zriadenie služby požiadajte v pobočke Vašej banky, kde máte vedený účet.EPay
Je to služba, ktorá umožňuje kupujúcemu platiť za objednaný tovar alebo služby poskytované internetovým obchodníkom prostredníctvom služby internetbankingu Vašej banky. Výhodou produktu ePay je jeho rýchlosť a jednoduchosť. Po vykonaní objednávky sa peniaze z účtu poukazujú na účet obchodníka (uzatvorená zmluva s Vašou bankou), odpadá tak nutnosť zasielania tovaru na dobierku.

Mailbanking
Táto služba využíva verejnú komunikačnú sieť Internet. Jej cieľom je poskytnúť klientovi promptné informácie o operáciách zrealizovaných na jeho účte v elektronickej forme. Služba je využívaná na zasielanie výpisov z Vášho účtu. Využívanie menovaných produktov Vám šetrí čas aj peniaze, kedže transakcie vedené ich prostredníctvom bývajú väčšinou cenovo zvýhodnené oproti klasickému spracovaniu. Jednotlivé produkty sú svojim charakterom určené rôznym druhom klientov a ich možnosti sa líšia. Pred výberom konkrétneho produktu je dôležité uvedomiť si svoje potreby, tak aby ste si mohli zvoliť správny produkt z produktov elektronického bankovníctva.

Elektronické obchodovanie
Technológie pre elektronické obchodovanie zahŕňajú systémy platieb cez internet:
· platobné karty
Systémy umožňujúce bezpečne prenášať informácie o platobných kartách cez internet. Jedná sa tu predovšetkým o nový štandard SET vyvinutý v spolupráci Visa a Mastercard, ktorý sa začína rozširovať. SET definuje protokol pre komunikáciu medzi zákazníkom (kupujúcim), obchodníkom (predávajúcim) a bankou, ktorého hlavné výhody sú utajenie informácií o karte, a to aj pred obchodníkom, a jednoznačná identifikácia zákazníka pomocou certifikátu verejného kľúča, ktorá zabraňuje zneužitiu platobnej karty.
· digitálne peniaze
Digitálne peniaze predstavujú ekvivalent bežných peňazí, nie sú teda priamo hodnotou a je ich možné premieňať za tovar. Digitálne peniaze môžu byť tiež anonymné, keď následne nie je možné zistiť osobu, ktorá ich použila pre platbu. Hlavným problémom digitálnych peňazí je tzv. dvojitá útrata, čiže spôsob, ako zabrániť ich skopírovaniu a opätovnému použitiu. Dostupné systémy to riešia dvojakým spôsobom: buď používajú špeciálne zariadenia - Smart Cards (systémy Mondex, VisaCash) alebo je možné okamžite (on-line) skontrolovať ich platnosť (systémy DigiCash, CyberCash).
· mikroplatby
Mikroplatby sú špeciálnym typom digitálnych peňazí, ktoré sú určené pre veľmi malé čiastky - množstvo halierov alebo dokonca zlomky halierov. Tieto systémy musia byť špeciálne navrhnuté, aby náklady spojené s prevedením platby boli veľmi nízke a umožňovali tak aj nízku hodnotu platby. Mikroplatby sú určené predovšetkým pre poskytovateľov informácií na internete, ktorým umožní efektívnejšie speňažiť svoje služby. Príkladom takéhoto systému je napr. Milicent.

Banky hrajú v elektronickom obchodovaní úlohu sprostredkovateľa, ktorý buduje infraštruktúru umožňujúcu elektronické platby.
Záver
Zavádzanie a používanie produktov elektronického bankovníctva v komerčných bankách nie je len módnym hitom, ale potrebou a nevyhnutnosťou súčasnosti. Rýchly, operatívny a nepretržitý kontakt v obchodnej činnosti je základom úspechu. Preto, aby sa čo najskôr zaviedol elektronický systém obchodu do života, je potrebné zvládnuť tento systém v prvom rade v bankách a nadväzne v obchodných činnostiach.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?