Ekosystém

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 5027×

Příbuzná témataEkosystém

Odkedy začal človek naplno využívať mozog sa čoraz väčšmi vzďaľuje prírode. Síce zo začiatku nemali tieto odchýlky nebezpečný charakter voči ekológií, ale 20 storočie sa o to dokonale postaralo. Rýchly rozvoj vedy a techniky spôsobil to, že ľudia sú dnes závislí na strojoch a nie sú bez nich schopný ďalej prežiť. Stroje nám zjednodušujú život nanešťastie je to na úkor prírody. Keďže toto naše flámovanie ma ničivý vplyv na ekosystému, ľahko sa môže stať, že náá nejaká katastrofa (vojna, mor, choroby, vyčerpanie surovín, .. ) vrhne prinajmenšom späť do úrovne stredoveku. Preto by sme si mali položiť otázku : ,, Môže to takto pokračovať naďalej ?". Určite nie, ale svetoznáme ťažobné a ropné spoločnosti to pochopia až vtedy keď nebudú mať čo ťažiť. Ľudia sú už takí. Prečo by nás tak ako vo sci - fi filme mali zničiť mimozemšťania a mrhať tak svojou energiou. Stačí iba chvíľu vyčkať a mi sa pozabíjame sami. No nie je to krása ???

Na zemi existuje plno rozličných ekosystémov. Každý z nich nás udivuje svojou výnimočnosťou a funkciou v prírode. Napriek tomu, že ich mame na svete nekonečne veľa, postupne zanikajú ľudským pričinením. V tomto praktickom cvičení sa oboznámime so štyrmi najzákladnejšími prostrediami: LÚKY, KROVINY A MEDZE, XEROTERMNÉ SPOLOČENSTVÁ a MOKRADE. Lúky :

Sú to rastlinné a živočíšne spoločenstvá, ktoré vznikli/ boli založené počas stredoveku za účelom pasenia zvierat. Je to v podstate spoločenstvo kde prevládajú rastliny menšieho vzrastu. Každá lúka ma iný charakter. O jej vzhľade a zastúpení rastlinstva rozhoduje výška podzemnej vody, typ pôdy a spôsob obhospodarovania. Aby Luka úplné nezarástla a nepremenila sa po dlhom čase na les je potrebné ju pravidelne kosiť. V dnešnej dobe už luky nemajú takú funkciu ako v minulosti. Napriek tomu sú domovom pre mnohé menšie živočíchy a zvieraťa (včely, myši, mravce, .. ). Priemerná lúka vyprodukuje za jeden rok okolo 10-11 mil ton biomasy čo svedčí o jej nevyhnuteľnosti pre mnoho organizmov.
Lúčne rastliny poskytujú sladký nektár pre rozličný hmyz. Ten ich na oplatku dokáže opeliť a tak pomôcť pri rozmnožovaní. Tento spôsob spolunažívania sa nazýva simbioza a vyvinul sa medzi mnohými organizmami. Je dokázateľné, že určite vznikli pravé vďaka lúkam a preto by sme sa mali postarať o to, aby luky mohli naďalej pokračovať v podobnej činnosti a nezanikli.

Kroviny a medze.

Sú to súvislé porasty krovín, ktoré vznikli na rúbaniskách a pasienkoch. Ich účelom je spevňovať pôdu a udržiavať vlahu.

V tomto prostredí žijú osobité živočíchy. Nanešťastie ničením týchto rastlinných spoločenstiev už mnohé vyhynuli. Jedným z nich je aj jarabica. V krovinách je život a preto v nich vtáky nachádzajú potravu a úkryt po cely rok.

Xerotermné spoločenstva:

Xerotermné - extrémne teple (puste a pustiny)

V tomto spoločenstve sa vyskytuje nekvalitná pôda bez humusu čo má za následok nedostatok rastlín a stromov. Prevládajú tu húževnaté traviny, ktoré majú vysokú odolnosť voči suchu a teplu. Neuškodí im dokonca ani oheň, pretože ich korene sú zarité hlboko v zemi, aby mali čo najviac vlahy. Jednou z rastlín žijúcich v tomto prostredí je Kavil rozmnožujúci sa vetrom, Poniklec, odolný voči silnému vetru a skalky, ktoré sa dôkazu uspokojiť s kúskom pôdy v skalnej pukline. Počas jari nastáva medzi rastlinami boj o prežitie, pretože toto je jediné obdobie hojna. Potom nastáva obdobie sucha, ktoré ich redukuje. Okrem rastlín sú tu aj živočíchy. Napríklad Valáriky, žijúce v piesočných stenách (Sandberg). Aj toto spoločenstvo ma určité prínosy pre prírodu. A tak ako každé je tiež ohrozene. Mokrade :

Nájdeme ich pri riekach a vodopádoch. Ich plocha je porastená rôznymi rastlinami. Rastliny majú problémy zo vzduchom a preto sa musia často prispôsobovať zmene podmienok. V mokradiach žijú rôzne živočíchy. Vtákom ponúkajú potravu a niektoré tu kvôli nej aj hniezdia. V mokradiach sa množia komáre a preto sa ľudia pokúšajú tieto prostredia vysušiť. Boli aj pokusy o chemické postreky, ale tie však mali za následok okrem vyhynutia komárov aj vyhnutie ich predátorov. Na ďalší rok nemal ich stavy kto regulovať a tak sa premnožili. V minulosti boli mokrade zdrojom chorôb a rôznych mýtov, lebo im lúdia nerozumeli. Aj keď sa mi zdá že ich existencia nemá pre nás význam určite budú v niečom výnimočné (i keď neviem v čom).


Záver: Ľudia značné vplývajú na prírodu. Menia ju a upravujú. Onedlho však príde doba keď nebudú mať čo meniť.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?