Ekonómia Náklady

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 1873×

Příbuzná témataEkonómia Náklady

Náklady
50-spotrebované nákupy
501spotreba materiálu/112materiál na sklade
502spotreba energie/343DPH/321dodávatelia
504predaný tovar/132tovar na sklade a v predajniach
51-služby
511opravy a udržiavanie/343DPH/321dodávatelia
512cestovné/211pokladnica
513náklady na prezenzáciu/211pokladnica
518ostatné služby/211pokladnica
52-os.náklady
521mzdové náklady/331zamestnanci
522príjmy spol.a členou druž.zo záv.činnosti/366záväzky voči spol.a členom družstva
524zákonné sociál.poistenie/336zúčtov. s inštit.sociál.zabezpečenia
53-dane a poplatky
531cestná daň/221b.účty
532daň z nehnuteľnosti/221b. účty
538ostatné dane a poplatky/211pokladnica
54-iné prev.náklady
542predaný tovar/112materiál na sklade
543dary/221ban.účty
545ostat.pokuty a penále/221ban.účty
55-odpisy, rezervy a oprav.položky
551odpisy hmot a nehmot IM/071oprávky k zriaď výdavkom
551odpisy hmot a nehmot IM/083oprávky k doprav. Prostriedkom
552tvorba zák.rezerv/451rezervy zákonné
56-finan. náklady a 57-rezervy a opravné položky finan.nákladov
562úroky/221b.účty
568ostat.fin.náklady/221b.účty
574tvorba rezerv/454rezerva na kurz.straty
58-mimoriadne náklady
582manká a škody/132tovar na sklade a v pred.
588ostat.mim.náklady/331zamestnanci
59-dane z príjmov a prevod.účty
591daň z príjmov z bežnej činnosti-splatená/341daň z príjmov
593daň z príjmov mimor.činnosti-splatená/341daň z príjmov
595dodatočné odvody dane z príjmov/341daň z príjmov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?