Egypt okolo 2500 pr. Kr. - Život na Níle je určovaný jeho záplavami

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)Egypt okolo 2500 pr. Kr. - Život na Níle je určovaný jeho záplavami

Egypt okolo 2500 př. Kr. Život na Nilu je určován jeho záplavami


Roční rytmus života Egypťanů byl určován Nilem, který každoročně vystupoval ze svých břehů a pokrýval zemi úrodným bahnem. Vysoký stav vody začínal v červenci, po vydatných deštích a tání sněhu na etiopské vysočině, dosahoval svého vrcholu v září a opadával v říjnu. Potom se lidé vraceli zpět z výše položených území, pole byla nově vyměřena a započalo jejich obdělávání. Rolníci žili v chatrčích z nepálených cihel, které nilská voda rozmáčela. Museli proto každý rok nejprve znovu vybudovat svá obydlí. Nilská voda byla zadržována ve velkých nádržích a prostřednictvím husté sítě kanálů přiváděna na obdělávaná pole. Voda byla drahocenná, protože jen zřídka pršelo. Když k záplavám nedošlo nebo byly méně vydatné než obvykle, docházelo k hladomorům, protože chyběla voda a hnojivo. Závislost tamějších obyvatel na Nilu si vyžadovala pečlivě organizovaný život společnosti. Nádrže na vodu a hráze musely být plánovitě budovány a udržovány. Rozdělení půdy a vodní právo potřebovaly spravedlivou správu. Král disponoval velkým štábem úředníků, kteří vyřizovali tyto úkoly. Aby Egypťané nebyli záplavami překvapeni, byl poměrně brzy vyvinut spolehlivý kalendář. Sluneční rok je 365 a 1/4 dne dlouhý, při kalendářním roce o 365 dnech posunuje se počátek roku každé čtyři roky o jeden den. Proto se kalendář spojoval s hvězdou Sirius, která každý rok, po delším období, kdy nebyla pozorovatelná, opět poprvé vycházela 19. července. Jedna perioda Siria trvá 1460 dní (čtyřikrát 365), sluneční rok a rok Siria se tak shodují. Práce na kalendáři je hlavním úkolem astronomie, která byla v Egyptě na velmi dobré úrovni. Horní Egypt byl v této době obýván kočovnými nomády, kteří se svými stády putovali od oázy k oáze a na svých cestách se orientovali podle hvězd. Území: Egypt.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?