Edgar Schein - riadenie rozvoja kariéry

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 2870×

Příbuzná témataEdgar Schein - riadenie rozvoja kariéry

Edgar Schein - riadenie rozvoja kariéry

V dobách, kedy ľudia trávili celý život v jednom zamestnaní a málokto sa vzdával ochrannej ruky, ktorú nad ním podnik držal, sa kariéry riadili samy. Myšlienka na riadenie svojej vlastnej kariéry väčšine manažérov vôbec nikdy neprišla na um. Pre ich úspech to nebolo nutné. „Spôsob, akým manažéri riadia svoje kariéry, je prepojený s tým, ako sa organizácie chovajú, ako sa vyvíjajú a ako sa ku svojim manažérom stavajú. Ak túto základnú pravdu ignorujeme, riskujeme, že si celú zložitú povahu problematiky riadenia kariéry v 90. rokoch vyložíme chybne,“ hovoria odborníci na problematiku riadenia kariéry Carole Pembertonová a Peter Herriot.
V týchto dobách existovalo niečo, čo Ed Schein z MIT nazval psychologickou zmluvou - nepísaná dohoda medzi jednotlivcom a firmou o spôsobe, akým sa s človekom bude zaobchádzať a o rozsahu jeho záväzkov voči podniku. Je jasné, že aj v prípade nepísanej dohody platí, že ak má fungovať, musia ju obe strany dodržovať. Schein pôsobí už takmer 40 rokov na MIT a za tú dobu sa stal priekopníkom konceptu organizačného rozvoja. V knihe „Organization Culture and Leadership“ (1985) objasnil koncepciu podnikovej kultúry a preukázal jej vzťah k vedeniu ľudí. Prišiel takisto s termínmi „kariérová kotva“ a „psychologická zmluva“, ktoré v priebehu 90. rokov priťahovali stále viac pozornosti. Ako dôsledok psychologickej zmluvy Schein zaviedol pojem kariérová kotva, vyjadrujúci predstavy, ktoré si jednotlivci vytvorili sami o sebe, o svojej hodnote a úlohe v podniku a ktoré ich podporovali, aby v ňom zotrvávali. Podľa tohoto konceptu je zjavné, že ašpirácia, motivácia a ciele jednotlivcov sa značne líšia.

Scheinove kariérové kotvy:

1. Technická funkčná kotva
- využívanie konkrétnych schopností
- neochota vzdať sa svojej odbornosti
- malý záujem o všeobecné manažérske funkcie

2. Manažérska kotva
- prijímanie zodpovednosti za celkové výsledky
- ochota vzdať sa odbornosti v prospech všeobecnej manažérskej práce
- usmerňovanie úsilia a činnosti ostatných

3. Autonómia/nezávislosť
- oslobodenie od podnikových obmedzení
- kontrola nad tým ako, kedy a na čom pracovať

4. Istota/stabilita
- geografická, finančná a organizačná istota
- dobrý výkon iba v určitých typoch podnikov
- považuje riadenie kariéry za zodpovednosť majiteľa

5.

Služba/oddanosť
- dosahovanie niečoho, čo má pre človeka osobný význam
- schopnosť zmeniť celú organizáciu, aby to dosiahol
- ochota odísť z podniku, s ktorého hodnotami sa stotožňuje

6. Jasné výzvy
- základom je sám proces dosahovania víťazstva
- problémy a oponenti sú na to, aby ich človek prekonal
- vyhľadávanie nových vecí a rôznorodostí

7. Začlenení do životného štýlu
- identita sa viaže na život ako celok skôr než na podnik alebo povolanie
- hľadanie rovnováhy medzi domovom a prácou

8. Podnikavosť
- vytváranie nových vecí
- prijímanie rizika.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?