Dve tváre komunizmu

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)Dve tváre komunizmu

Totalitný režim sposobil zmeny v živote slovenských obyvateľov.Hospodárstvo bolo riadené centralisticky.Podľa vzoru totalitnej vlády sa vytvárali vopred určené 5-ročné plány,ktoré obsahovali aj nesplniteľné ciele. Priemysel republiky bol založený na ťažbe nerastných surovín,výrobe ocele a zbraní,a tiež tovaru potrebného pre zbrojárstvo. Výroba sa neriadila podľa trhu,ale podľa vopred určeného plánu. Rozvíjal sa tradičný chemický,zbrojársky a strojársky priemysel.V tomto období sa začali vyrábať moderné chladničky a televízory.Dostatočne rozvinutá bola sklárska,drevárska a textilná výroba.V továrňach ,ale aj v iných odvetiach pracovali ľudia za nízke mzdy, a preto dúfali, že keď sa skončia 5-ročnice ich život sa zlepší.
V hospodárstve nastal proces tzv.kolektivizácie /združstevňovania/.Roľníci,ktorí v rokoch 1945-1948 získali podu,boli nútení spojiť sa do družstiev násilnými sposobmi.Preto mnohí z nich namietali.Jednotné roľnícke družstvá /JRD/ boli spočiatku stratové , a preto ich musel štát podporovať veľkými peňažnými sumami. V 60.rokoch už však JRD rozkvitali.Roľníci,ktorí stratili podu ,odchádzali do miest,kde pracovali vo fabrikách.
Počet miest narastal.Rástli nové sídliská ,na dedinách sa stavali nové domy.Rástla životná úroveň obyvateľstva.Celé územie Slovenska bolo elektrifikované.
Ale aj tak sme nedosiahli takú úroveň ako mali vyspelé štáty.Od roku 1950 viedla komunistická strana boj proti slovenskému ,,buržoáznemu nacionaliznu".
Obete boja proti buržoáznemu nacionaliznu skončili vo vazení ,alebo v pracovných táboroch. Napriek totalitnému režimu sa Slovensko priemyselne rozvíjalo a patrilo medzi priemyselne vyspelejšie štáty Európy.
/učivo triedy kvarta/.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?