Druhá svetová vojna (od pádu Stalingradu po mier)

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 4441×

Příbuzná témataDruhá svetová vojna (od pádu Stalingradu po mier)

Formovanie protihitlerovskej koalície
Atlantická charta -14.8.1941 –podpísaná na krížniku pri pobreží Newfoundlandu Churchilom, Rooseveltom, neskôr sa pripojil ZSSR. Hlavné princípy vedenia vojny a povojnového usporiadania sveta v 8. bodoch: zničenie fašizmu, obnova práv národov, nastolenie mieru, hospodárska spolupráca na základe rovnosti. 1.1.1942 Washingtonská deklarácia -26 štátov vrátane ČSR, do konca vojny 50 štátov na strane spojencov- dohodou sa vylúčila možnosť podpísania separátnych mierov s krajinami Osi, mobilizácia všetkého ľudského a vojenského potenciálu na boj proti nepriateľovi.
Vojna v Európe
Bitka pri Stalingrade (dnešný Volgograd) je rozhodujúcou, najkrvavejšou a najväčšou bitkou II. sv. vojny. Koncom roku 1942 prenikla armáda pod vedením generála Fridricha von Paulusa do Stalingradu. Nemci chceli dobyť mesto, pretože bolo bránou k životne dôležitým ropným poliam na Kaukaze. I keď sa Nemcom darilo – obsadili až 90% mesta, podcenili silu Červenej armády. Boje trvali ťažkých 69 dní. Obranu mesta viedol gen. Čujkov, neskôr ho vystriedal Chruščov. Rusom sa podarilo zastaviť nemeckú ofenzívu a Nemci sa ocitli v „kliešťach“ – Hitler: boj do posledného muža. Paulusovi sa snažil prísť na pomoc veliteľ Erich von Mainstein, ale neúspešne. Paulus sa aj napriek Hitlerovmu rozkazu odhodlal 2. februára 1943 kapitulovať. Hitler očakával, že Paulus zahynie v boji a vymenoval ho za poľného maršála. Paulus však nepadol a stal sa tak jediným nemeckým poľným maršálom zajatým v boji. Bitka v Stalingrade znamenala obrato vo vývoji II. sv. vojny.
Bitka pri Kursku-júl 1943-najväčšia tanková bitka v dejinách. Bojovalo s v okolí Kurského oblúku a u mesta Orel. Taktika „spálenej zeme“ –pomsta Nemcov na civilnom obyvateľstve za Stalingrad. Bitka sa skončila víťazstvom Nemcov, avšak ich materiálne straty boli privysoké (Pyrrhovo víťazstvo).
Vylodenie na Sicílii-10. júl 1943. V septembri bola zvrhnutá Mussoliniho vláda. Bol uväznený, ale nacisti znovu obsadili stredné a severné Taliansko a Muss. oslobodili. Na okupovanom území bola vytvorená fašistická bábková vláda pod vedením Muss.-Republica de Salo. Taliansko sa však definitívne pridalo do protihitlerovskej koalície. Vojna v Afrike- porážka nemecko-talianskych vojsk po prudkých bojoch v Tunisku v máji 1943-koniec bojov v Afrike.
Vojna v Tichomorí
Japonnská ofenzíva len na území Činy, v januári 1943 vyhnaní amer.-austral. Vojskami z Novej Guinei. Boj o ostrov Guadalcanal od septembera ’42 do januára ’43.

Víťazstvo Amer. znamenalo obrat vo vojne v Tichomorí.
Boj o Filipíny –po víťazstve Amer. na ostrove Guam. Japonci boli definitívne porazení na ostrove Leyte –gen. Douglas MacArthur. I napriek kamikadze Amer. získali prevahu na mori aj vo vzduchu –ohrozenie samotného Japonska
Konferencie
Casablanca -január 1943: anglicko-americké rokovania o vojnovej stratégii; o otvorení druhej fronty; nutnosť kapitulácie Osy
Quebec- august 1943: UK+USA-otvorenie druhej fronty v Európe-plány na deň D. Roosevelt-západná EU, Churchil-stredomorie a Balkán.
Moskva –október 1943: ministri zahran. vecí ZSSR-Molotov, USA-Hull, UK-Eden. Bezpodmienečná kapitulácia Tretej ríše, likvidácia fašizmu v Taliansku, potrestanie vojnových zločincov.
Káhira –november 1943: UK+USA+činsky maršál Čankajšek –spoločný postup proti Japonsku+bezpodmienečná kapitulácia+vrátenie Tchaj-Wanu a Mandžuska Číne
Teheránska konferencia- 12.11-1.12.1943 v Iráne. Sformovala sa tzv. Veľká trojka: Churchil, Stalin, Roosevelt. Dohodli sa na spoločnom postupe voči Ose, záväzok otvorenie 2.fronty vo Franc. do konca roku 1944; ZSSR sľúbilo vyhlásenie vojny Japonsku.
Jaltská konferencia - február 1945 na Kryme. Hlavný cieľ-porážka fašizmu, povojnové usporiadanie Nemecka; návrh nemecko-poľských a poľsko-sovietskych hraníc;potrestanie vojnových zločincov. Prehlásenie a slobodnej Európe-právo oslobodených národov zvoliť si diplomatické inštitúcie-sovieti si to vysvetlili po svojom. Časť dohôd bola tajná;Roos. a Church. pokus o kompromis so Stalinom sa skončil neúspechom.
Postupimská konferencia -17.7-2.8.1945 pri Berlíne na zámku Cecilienhof. Naposledy Veľká trojka: Stalin, Churchil-počas jednania ho vystriedal nový ministerský predseda Clement R. Attlee a nový amer. prezident Harry S. Truman. Vznikla dohoda o obnove Nemecka ako celku a o dočasnej americkej, anglickej,sovietskej a francúzskej správe. Program štyroch „D“: demilitarizácia, denacifikácia, demokratizácia a dekartelizácia.
Boje v Európe
Operácia Overlord-vylodenie v Normandii 6.6.1944 –vylodenie v 4 sektoroch na pobreží Normandie –gen Dwight Eisenhower: Gold, Omaha, Utah, Sword. Nemci –maršál Ervin Rommel boli zaskočení. Hitlera odmietli tak skoro ráno zobudiť.

I napriek vysokým stratám-najmä pláž Omaha a Utah, sa spojeneckým vojskám podarilo dobyť pozície u Cherbourg, Caen, Avranches a obkľúčiť nacistov u Falais.
Spojenci pri postupe do vnútra Tretej ríše zvíťazili v poslednej ofenzíve nemeckej armády v Ardenách; dobyli jediný nepoškodený most cez Rýn pri slávnej bitke o most Remagen. 25.4.1945 sa americké vojská+sovietske vojská stretli pri Torgau a americké+britské pri Schwerinu a Rostocku.
30.4.1945 Adolf Hitler spáchal samovraždu. Za svojho nástupcu vymenoval admirála Karla Donitza –jeho taktika separátneho mieru bola odmietnutá.
Postup Červenej armády na východe - rok 1943/44: boli oslobodené mestá Sokolov, Belgogrod, Charkov, Kyjev, Biela Cerkev, Leningrad; oslobodené Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko, Juhoslávia, Maďarsko, Albánsko, Grécko, Fínsko a Nórsko.
- rok 1945: berlínska operácia –rozbitie posledného odporu Nemcov na ceste do Berlína. Vojská 2. bieloruského frontu -Rokossovskij, 1. bieloruského frontu – Žukov a 1. ukrajinského –Konev + poľská armáda. Vrchný veliteľ maršál Žukov. Koniec vojny v Európe
2.5.1945 –pád Berlína
7.5.1945 –kapitulácia Nemecka v Remeši (maršál Jodl, za spojencov I. Suslaparov, W.Bedel-Smith a generál Sávez).
z 8.5/9.5 1945 –na Stalinov nátlak znovu potvrdená kapitulácia v Berlíne –Karlshorstu
Koniec vojny v Tichomorí
Po dobytí Filipín a vylodení Američanov na Ivodžime a Okinawe, bola oslobodená Barma, začalo sa bombardovanie japonských miest. Po odmietnutí Japonska kapitulovať, bola použitá atómová bomba (vyvinutá v rámci projektu Manhattan, testovaná v Novom Mexiku). 6.8. zhodilo lietadlo Anola Gay prvú atómovú bombu na mesto Hirošima, 9.8. na mesto Nagasaki. 100 tis. obetí.
2.9.1945 –kapitulácia Japonska-definitívny koniec II. svet. vojny
Epilóg
Vojenský tribunál v Norimbergu –vznikol 8.8.1945, pôsobil od 20.11.1945-1.10.1946. Bolo obžalovaných 24 nemeckých vojnových zločincov, za zločinné prehlásené nacistické inštitúcie SS, SD, Gestapo, NSDAP; rozsudok smrti nad 12 osobami (napr. H. Goring spáchal samovraždu pre popravou, J. von Ribbentrop, H. Frank, A. Jodl etc.), 3 odsúdení na doživotie, 2 na 20 rokov, 1 na 1 rokov, 3 oslobodení.
Medzinárodný tribunál v Tokiu -3.5.1946-12.11.1948 –súdených 28, 7 trest smrti
Vznik OSN –ustanovená na konferencii v San Franciscu 25.4.1945; schválená Charta OSN podpísaná 50. štátmi (i ČSR). 1. generálny tajomník Nór Trygve Lie.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?