Druhá svetová vojna

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 3619×

Příbuzná témataDruhá svetová vojna

23.augusta 1939 Pakt Hitler-Stalin - dohoda o neutočení
Molotov - Ribbentrop - Hitler chcel zaútočiť na Poľsko a bál sa útoku Rusov
spojenci Poľska boli Francúzi a Angličania
prezlečení nemeckí vojaci napadli nemeckú vysielačku za účelom začať vojnu
1.september 1939 ZAČIATOK 2.SVETOVEJ VOJNY
3.septembra 1939 FR a VB vypovedali Nemecku vojnu

Podivná vojna

Poľsko bolo porazené za veľmi krátky čas a muselo kapitulovať. Poľsko bolo rozdelené na 2 časti:1.časť sa stala súčasťou Veľkomoravskej ríše
2.časť -Generálny gouvernement-nemecká kolónia
FR a VB síce mobilizovali , ale len sa nečinne prizerali. Sovietsko-fínska vojna

Sovietsky zväz si nárokoval územia v Pobaltí.Donútil Estónsko,Lotyšsko a Litvu podpísať zmluvy o vzájomnej pomoci.Fínsko to odmietlo ,aj zmenu hraníc. 30.november 1939 Sovietsky zväz napadol Fínsko.ZSSR bol vzlúčený zo Spoločnosti národov. 12.marec 1940 Fínsko mvojuselo podpísať mierovú zmluvu a prijať podmienky. August 1940 ZSSR obsadil Besarábiu a Pobaltské krajiny :Estónsko,Lotyšsko a Litvu. Nemci zatiaľ obsadili Dánsko a Nórsko.Našli sa tu aj zradci / Quisling/

Vojna proti Francúzsku

10.máj 1940 -začiatok útoku Nemecka
Neskôr sa útok zastavil. 5.jún - 2.časť nemeckého útoku smerom na Paríž
14.jún - nemecké jednotky v Paríži
Francúzi museli kapitulovať v Compiegnskom lese - 22.júna 1940
Jún 1940-Hitler navrhol VB mier.Zmena Chamberlain - Churchill
Hitler musel získať prevahu vo vzduchu - Letecká vojna o Anglicko, neúspech - invázia musela byť odložená

Pakt 3 veľmocí - Nemecko,Japonsko,Taliansko - Berlín
- vzájomná pomoc vo vojne a rozdelenie sfér vplyvu
november 1940 - pridali sa Rumunsko,Maďarsko a Slovensko, neskôr aj Bulharsko,Juhoslávia. 6.apríl - vojna proti Juhoslávii a Grécku - kapitulovali

Plán Barbarossa

-nemecký útok proti ZSSR
apríl 1941 - ovládnutie Balkánu
ZSSR nebolo na vojnu pripravené
22.jún.1941 začiatok nemeckého útoku proti ZSSR
USA a VB pomohlo ZSSR


14.august-Atlantická charta - spojenectvo USA a VB ,neskôr aj ZSSR -materiálna pomoc
a výzbroj
Nemci obsadili Leningrad - dobitý Kyjev
Frontálny útok na Moskvu- neúspešný

Vojna na Tichomorí

7.december 1941 -japonský útok na námornú základňu USA Pearl Harbor
-Usa vstúpili do vojny proti Japonsku a proti Nem. a Tal. 1942
prisľúbenie Anglicka Rusku o otvorení 2. frontu
-neúspech- pobrežie Franc. kontrolované Nem. vojskami

jar 1942
Nem. velenie sa rozhodlo obnoviť útoky na vš.

úsekoch frontu
máj 1942-Nem.víťazstvá pri Charkove a Kryme
leto 1942 Nem. vojská bojovali v Stalingrade o každú ulicu
november 1942- obklúčili Nem. vojská pri Stalingrade

7.marec 1943 Čsl do vojny -Svoboda

Usa víťazstvo v Tichomorí
Nem. a Tal. porážka v Afrike

Hitler vyhlásil TOTÁLNU vojnu

5.jún 1943 Nem of. pri Kursku ZSSR protiútok -oslobodený Kyjev
júl 1943 Ang. a Amerika -útok proti Tal. , Musolinni zatk., Tal. vyhlásilo Nem. vojnu,Nem. bez
spojenca


Teheránska konferencia
Stalin, Roosevelt , Churchill
otázky budúceho usporiadania sveta , otvorenie 2.frontu , rozdelenie Nemecka , posunutie poľských hraníc
12. december 1943- Beneš podpísal zmluvu o spojenectve a povojnovej spolupráci so ZSSR v Moskve-Čsl - člen protihitlerovskej koalície
1944- ofenzíva ZSSR ,nem.vojaci sú nespokojní -atentát na Hitlera - 20.júl 1944 - neúspešný
oslobodenie Leningradu,aj Krym
6.jún 1944 - vylodenie anglo-amer. vojsk v Normandii, v Európe vznikol 2.front , začalo sa oslobodzovanie Francúzska
19.august - povstanie v Paríži - nemecký veliteľ mesta kapituloval , vytvorila sa dočasná vláda
sovietské vojská vytlačili nacistov zo svojho územia, začalo sa oslobodzovanie Európy,aj na Slovensku

Jaltská konferencia
4.-11.február 1945
Po druhý krát sa stretli predstavitelia “veľkej trojky”
-kooperácia voj. akcií
-povojnové uspor. sveta
-potvrdili závery predchádzajúcej Teheránskej konf. -ZSSR prisľúbil, že do troh mesiacov po kapitulácii Nem. vstúpi do vojny proti Japonsku

Kapitulácia Nem. Spojenecké vojská vstúpili na Nem. územie a blížili sa k Berlínu
Hitler, 30.apríla 1945 spáchal samovreždu. Za svojho nástupcu vymenoval-Donitza. Nemecko však kapitulovalo .Vstúpila do platnosti 9.mája 1945

Postupimská konf. 17.júla sa v Postupimi začala posledná schôdza. USA - Truman VB - Clement R. Attlee
schôdza potvrdila predchádzajúce závery
rozhodla o demilitarizácii, denacifikácii a demokratizácii Nemecka a o jeho rozdelení na okupačné zóny
vysídlenie nem. obyvateľstva z Poľska, Čsl. a Maďarska
Deň pred začatím konf. sa podarilo USA úspešne vyskúšať atomovu bombu

Porážka Japonska
Japonsko pokračovalo vo vojne aj po kap. Nemecka
USA- 6. augusta 1945 zvrhlo na Hirošimu atómovú bombu a o tri dni neskôr na Nagasaki. 8.augusta vstúpil do vojny aj ZSSR
Japonsko bolo nakoniec prinútené kapitulovať 2.septembra 1945.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?