Drogy

Kategorie: Chémia (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. září 2006
  • Zobrazeno: 11122×

Příbuzná témataDrogy

Učebnice biochémie vravia, že alkaloidy sú prírodné dusíkaté látky, ktorých základom sú heterocyklické zlúčeniny. Patria medzi ne látky temer neškodné ako napríklad kakao, čaj, káva, no aj mnohé iné ktoré sa nám v mysli skôr spájajú so slovom drogy. Prastaré indiánske povery hovoria, že sa pomocou nich dá dostať do zázračnej krajiny. Niekedy však z nej už nieto návratu. Táto práca by mohla slúžiť ako zdroj informácií pre všetkých, ktorí chcú čosi vedieť o drogách a iných alkaloidoch, ktoré sú pre nás dokonca nevyhnutné. Pozývam vás preto do zázračnej krajiny týchto tajomných látok. Verím, že sa z nej vrátite poučení.

Droga - pod pojmom drogy sa pôvodne rozumeli látky, ktoré sa používali ako liečivá. Dnes sa pod týmto pojmom skrývajú iba určité lieky a opojné jedy ; takto boli nazvané predovšetkým tie, ktoré spôsobujú závislosť. Droga je látka, ktorá po požití určitým spôsobom mení normálne fungovanie organizmu. U nás sa toto slovo používa v užšom význame ako látka, ktorá mení duševný stav (náladu, stav vedomia, psychiku) a na ktorú zväčša vzniká závislosť (návyková látka, psychoaktívna látka, narkotikum, psychotropná látka, omamná látka sú to všetko iba rozdielne názvy pre to isté. Pôvod slova droga je v holandskom slove "droog" , čo v preklade znamená suchý, usušený. Pôvodne to slovo znamenalo surovinu rastlinného alebo živočíšneho pôvodu , ktorá sa používala ako liek.

Rozlišujú sa legálne a ilegálne drogy. Legálne drogy sú tie, ktoré je bežne dostať v lekárňach (aj v obchodoch) ako lieky na lekársky predpis. Napríklad : alkohol, bolesť utišujúce prostriedky (analgetiká), prášky na spanie, na upokojenie ( niekedy napr.: aj heroín) a rôzne povzbudzujúce prípravky, či látky s budivými účinkami (najznámejšou drogou z tejto skupiny je pervitin, čo je spravidla biely prášok ľahko rozpustný vo vode. Vyrába sa z látok obsahujúcich efedrín, ktorý je súčasťou veľkého množstva liekov (napr.: Nurofen). Je to alkaloid subtropickej rastliny (Ephedra). Pervitín sa najčastejšie aplikuje injekčne. Vo výrobe pervitínu sú svetovou veľmocou Čechy. Ďalej sem patrí napr. kofeín (jeho zvýšená hladina-12 mg na 1 kg hmotnosti tela sa u športovcov považuje tiež za doping). Ilegálne drogy sú tie, ktorých výroba, predaj alebo získavanie sú v rozpore so zákonom o omamných prostriedkoch. Príklady: hašiš, príp. marihuana (slang. gras, shit), opiáty (ópium, heroín, morfium), kokaín (koks) a podobne.

Patria sem aj niektoré bežne používané látky ako riedidlá na farby či lepidlá (najznámejšie prípravky - toluén, čikuli.. Ich užívanie je nebezpečné, lebo ak človek pri ich vdychovaní upadne do bezvedomia hrozí mu smrteľná otrava. ). Drogy ďalej rozdeľujeme podľa účinku na psychostimulačné (látky, ktoré aktivizujú centrálnu nervovú sústavu a sú napr. kokaín, kofeín, efedrín, teobromin) a psychoainhibičné (látky, ktoré tlmia centrálnu nervovú sústavu a sú to napr. LSD, meskalin, heroín).

Závislosť je stav, keď si telo alebo duša zvykne na drogu, ktorú človek berie, prispôsobí sa jej a telo ju začne brať ako súčasť svojho metabolizmu. Iná definícia hovorí, že závislosť je psychický alebo aj fyzický stav vyplývajúci zo vzájomného pôsobenia živého organizmu a drogy. Tento stav je charakteristický zmenami chovania a inými reakciami, ktoré vždy zahrňujú nutkanie brať drogu. Návyk , na rozdiel od závislosti, je stav v ktorom nie je nutkavá potreba drogy ale iba silná túžba po nej, "obeť " nepociťuje potrebu zvyšovať dávku, závislosť nie je fyzická je iba psychická, chýba abstinenčný príznak a škodlivé účinky spadajú skôr na jedinca ako na ostatných. Najčastejším podnetom na bratie drog je nuda, sklamanie, zvedavosť a pod. Veľkú rolu tu hrá aj prostredie.

Abstinenčný syndróm (absťák) je stav, ktorý nastane ak závislý prestane brať drogu, na ktorú sa stal závislý. Prejavuje sa ťažkými telesnými (zvracanie, triaška, kŕče, bolesti) a psychickými (depresie, agresivita, samovražedné myšlienky) príznakmi, ktoré trvajú až niekoľko dní.

Zákazy, ktoré prichádzajú zo strany zákonodarných orgánov vychádzajú z poznatku, že drogy škodlivo vplývajú na ľudský organizmus a ich opätovné požívanie spôsobuje závislosť, spolu s ktorou prichádzajú riziká ako kriminalita, strata vôle a ovládania sa, strata osobnosti a charakteru.

Vybral som niekoľko výsledkov vedeckých štúdií, ako vplýva droga na ľudský organizmus a čo z toho by sa mne zdalo lákavým na droge. U človeka spôsobia :

zmenu vnímania času (90%)
väčšiu otvorenosť (85%)
zbavenie sa strachu (65%)
vyvolávanie zabudnutých spomienok (40%)
zmeny poznávacích schopností (40%).

Naproti tomu niekoľko odstrašujúcich príkladov toho, aké sú druhotné účinky drog trvajúce do doby 1 týždňa:

kratší spánok (40%)
menšia chuť do jedla (30%)
väčšia citlivosť (25%)
väčšia nechuť k práci (20%).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?