Drogy - zloženie, rozdelenie, účinky

Kategorie: Chémia (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 4952×

Příbuzná témataDrogy - zloženie, rozdelenie, účinky

Drogy tu boli od nepamäti. Každá kultúra mala svojich šamanov, kúzelníkov a medicinmanov, ktorí dokonale poznali ich účinky z prírody. V histórii boli 2 hlavné motívy užívania drog : náboženstvo a medicína. Dnes je však situácia dosť odlišná! Zmeny v spoločnosti a v hodnotovom systéme ľudí na jednej strane a na druhej obrovské zisky z obchodu s drogami viedli k rozšíreniu trhu. Na legálnych drogách najviac profituje výrobca, distribútor a štát (formou spotrebných daní). Na nelegálnych hlavne ilegálne organizácie zabezpečujúce distribúciu a s nimi nepriamo spojený finančný a mocenský aparát, ktorý často siaha prekvapivo vysoko do oficiálnych štátnych štruktúr. Ľudia z výroby, transportu a koncového predaja na ulici (ktorí sú najčastejšie predmetom postihu) dostanú zvyčajne len odrobinky.

Čo rozumieme pod pojmom drogy?
Droga - pod pojmom drogy sa pôvodne rozumeli látky, ktoré sa používali ako liečivá. Dnes sa pod týmto pojmom skrývajú iba určité lieky a opojné jedy ; takto boli nazvané predovšetkým tie, ktoré spôsobujú závislosť. Droga je látka, ktorá po požití určitým spôsobom mení normálne fungovanie organizmu. U nás sa toto slovo používa v užšom význame ako látka, ktorá mení duševný stav (náladu, stav vedomia, psychiku) a na ktorú zväčša vzniká závislosť (návyková látka, psychoaktívna látka, narkotikum, psychotropná látka, omamná látka sú to všetko iba rozdielne názvy pre to isté. Pôvod slova droga je v holandskom slove "droog" , čo v preklade znamená suchý, usušený. Pôvodne to slovo znamenalo surovinu rastlinného alebo živočíšneho pôvodu , ktorá sa používala ako liek.

Zloženie
Veľkú väčšinu látok (okrem konope) tvoria z časti alkaloidy, ktoré spôsobujú psychotropný účinok. Sú to jedovaté dusíkaté latky rastlinného pôvodu, alkalického charakteru a zásaditej povahy. Názov je odvodený od podobnosti s alkáliami, pretože s kyselinami vytvárajú soli a vznikajú z aminokyselín. Obyčajne sa nachádzajú v semenách, listoch, koreňoch i kôre rastlín a to najčastejšie viazané na niektorú organickú kyselinu (napr jablčnú,citrónovú,jantárovú,..) ale i s cukrami a i. Názvy sa odvodzujú od názvu matečnej rastliny a pripája sa prípona –ín. Napr. efedrín je alkaloid Efedry.
Charakteristickou vlastnosťou je ich známa fyziologická účinnosť na živočíšny organizmus. Vo veľkých množstvách pôsobia ako prudké jedy, v malých množstvách ako liečiva s terapeutickým účinkom.

Alkaloidy sa väčšinou izolujú z prírodných materiálov, materiál sa alkalizuje a uvoľnený alkaloid sa alebo preženie vodnou parou, alebo sa extrahuje organickým rozpúšťadlom pričom je ich možné extrahovať priamo zriedenými kyselinami. Často sa stáva, že ich je v rastline viacero spolu a oddeľuje sa to podľa povahy alkaloidov, buď samotnou kryštalizáciou, prípadne kryštalizáciou ich soli alebo frakčnou destiláciou a i.
Kyslíkaté alkaloidy sú zväčša kryštalické, bezkyslikaté väčšinou kvapalné. Všetky majú horkú chuť. Vo vode sú ľahko rozpustné, dobre sa rozpúšťajú v organických zlúčeninách (alkohol,éter...) Majú zväčša zložitú štruktúru a tiež veľa z nich má viac stereogénnych jadier, ktoré potom súvisia s ich biologickými účinkami. Po chemickej stránke tvoria pestrú skupinu látok, no vždy obsahujú dusík, ktorý je rôzne viazaný, najčastejšie v heterocykloch. Delenie drog
Dosť voľne a nepresne sa používajú termíny "tvrdé drogy" a "mäkké drogy". Pod "tvrdými" sa zväčša rozumejú drogy, ktorých účinok je silný a rýchly a na ktoré obyčajne vzniká rýchlo fyzická závislosť. Sem nemusí patriť len heroín a kokaín, ale niekedy sa zaraďuje i alkohol. Pod "mäkkými drogami" sa tradične rozumie marihuana a hašiš, hoci toto zľahčovanie je diskutabilné. Tiež pod nimi možno rozumieť nikotín, kofeín. Tiež sa používa formulácia: mäkká droga "nasadá" na osobnosť, tvrdá ju mení.

Ďalej delíme drogy na legálne a ilegálne. Legálne drogy sú tie, ktoré sú v našej spoločnosti tolerované. Nachádzajú sa všade okolo nás a je ich bežne dostať v obchodoch a v lekárňach. Sú to napríklad : alkohol, bolesť utišujúce prostriedky (analgetiká), prášky na spanie, na upokojenie ( niekedy napr.: aj heroín) a rôzne povzbudzujúce prípravky, či látky s budivými účinkami. Drogovú definíciu spĺňa aj káva, ale aj zdanlivo nevinný čaj. O drogových účinkoch tabakových výrobkov taktiež netreba pochybovať. Konzumácia legálnych drog je bežná. Ilegálne drogy sú tie, ktorých výroba, predaj alebo získavanie sú v rozpore so zákonom o omamných prostriedkoch. Príklady: hašiš, príp. marihuana (slang. gras, shit), opiáty (ópium, heroín, morfium), kokaín (koks) a podobne. Patria sem aj niektoré bežne používané látky ako riedidlá na farby či lepidlá (najznámejšie prípravky - toluén, čikuli.. Ich užívanie je nebezpečné, lebo ak človek pri ich vdychovaní upadne do bezvedomia hrozí mu smrteľná otrava. ) .


Možné účinky drog
Veľmi zjednodušene sú účinky drog trojaké: utlmenie, povzbudenie alebo halucinácie. Pri niektorých drogách môžu byť účinky zmiešané naraz (napr. povzbudenie a halucinácie) alebo v priebehu pôsobenia (napr.

najprv povzbudenie, potom utlmenie pri alkohole)
Utlmenie - pocit uvoľnenia, pohody, tepla. Všetky problémy sa javia ako zanedbateľné. Zväčša tiež spomalenie srdcovej činnosti a dýchania. Pri predávkovaní až zástava srdca. Utlmujúce drogy sa tiež nazývajú depresanty (neznamená to, že spôsobujú depresiu!). Napr. heroin. Pre drogy s takýmto účinkom sa tiež používajú názvy omamná látka alebo (nie celkom presne) narkotikum.
Povzbudenie - pocit vlastnej sily a schopností, zrýchlenie myslenia. Zdá sa, že všetky problémy sa hravo zvládnu. Potlačenie únavy. Tiež zrýchlenie srdca, reči, často agresívne reakcie. Pri predávkovaní neúnosné zvýšenie tepu vedúce až k zástave srdca. Povzbudzujúce drogy sa tiež nazývajú stimulanty. Napr. kokaín.
Halucinácie - vidíš, počuješ alebo cítiš to, čo v skutočnosti nie je a začínaš v to i veriť. Môže to byť príjemný (trip) alebo i veľmi nepríjemný (bad trip) zážitok. Počas halucinácie hrozí, že človek spôsobí hlúposť alebo i tragédiu, presne tak ako pri niektorých duševných ochoreniach, kde sú halucinácie neželaným príznakom. Takéto drogy sa nazývajú halucinogény. Napr. LSD. Pre drogy s takýmto účinkom sa tiež používa názov psychotropná látka.


Každý z troch spomenutých účinkov môže byť sám o sebe žiadúci. Mnoho liekov-drog sa používa na ovplyvnenie nálady. Dôležité je však vedieť o rizikách, ktoré sú u mnohých drog veľmi vysoké.
1.cannabis- hašiš a marihuana
Rastlina: Konopa siata
Je najväčšmi rozšírená ilegálna droga. Rastlinná živica po stlačení tvorí hašiš, marihuana pozostáva z listou a je preto menej silná. Cannabis sa fajčí alebo je a speje k ľahkému a príjemnému opojeniu. Často považované halucinácie sa pri silnej konzumácii nevyskytujú. Hašiš nespôsobuje závislosť a nespôsobuje, okrem pri fajčení v pľúcach, žiadne telesné škody. Ale môže dojsť k psychickej závislosti. Chémia: neobsahujú alkaloid, ale THC(delta-tetrahydrocannabinol)- chemická latka zodpovedná za psychotropné zmeny. Je veľmi netypická nie len tým, že nespôsobuje závislosť, ale tiež spomaľuje priebeh rakoviny a škodlivosťou sa vyrovná bežnej cigarete. Je veľa ľudí, ktorí tvrdia, že im pomáha pri liečbe chorôb, ale zatiaľ sa oficiálne nepredpisuje.

2.Amphetamíny – adrenalín,epinefrín, efedrín, noradrenalín
Pôvod: Efedrín je alkaloid nachádzajúci sa v rastlinách čeľade chvojníkov.
Sú to dopingové látky, ktoré často pôsobia podobne ako vlastný hormónový adrenalín. Na trhu je dostať v dnešnej dobe veľa druhov. Najznámejšia je synteticky vyrábaná droga MDMA, známa aj ako ECSTASY alebo XTC.

Vyskytuje sa predovšetkým na technoscéne. Táto droga dáva energiu na pretancovanie celej noci. Často sa v diskotékach používa aj SPEED, ktorý sa na rozdiel od ECSTASY neprehltáva ako tabletka, ale najčastejšie sa ako prášok vsaje cez nos. Vedľajší účinok ja strata chuti do jedla a keď sa človek nepoddá pudu sa pohybovať, škriabe si nervózne prsty a škrípe zubami. Pri neustálom používaní pochádza k paranojám a k nekontrolovateľným citovým splanutiam. Okrem toho hrozí nebezpečenstvo, že človek presilí svoje telo, čo spôsobuje zastavenie krvného obehu alebo pri neužívaní tekutín môže dojsť k dehydratácií organizmu. 3.Halucinogény – atropín, meskalín, LSD, látky z muchotráviek
Spôsobujú, že si človek myslí, že sa statické objekty pohybujú, vidí tóny a počuje farby a pôvaby vonkajšieho sveta sa inak spracúvajú. Najznámejšia a hlavne v období hippiesakov rozšírená halucinogénna droga je LSD, ktorá bola vytvorená v roku 1938 Švajčiarom Albertom Hoffmannom a pôvodne bola myslená na terapiu psychologických chorôb. Pôsobí asi 8-10 hodín. Okrem tohoto synteticky vyrobeného halucinogénna je aj mnoho prŕodných. Indiáni v Mexiku používali napríklad na náboženské rituály psilocybin, čo sa od účinkov LSD veľmi málo líši. Halucinogénny nie sú telesne škodlivé a nerobia závislým. 4.Kokain
Získava sa z listov Koka- krovia.(Kokainovník obyčajný)
Biely prášok sa cez nos vsaje alebo sa rozpusti vo vode a potom sa injektuje, ale tento spôsob sa vyskytuje zriedkavo. Táto droga robí čistú hlavu a zvyšuje výkonnosť. Ale môže spôsobovať aj depresie a človek sa stále myslí, že ho niekto prenasleduje. Okrem toho spôsobuje telesnú závislosť. Predávkovanie speje k zlyhaniu srdca a po dlhoročnom užívaní sa vytvárajú v nose vredy a rozožerie sa sliznica. Kokaín varený s práškom na pečenie sa pretvára na drogu, ktorá spôsobuje extrémnu závislom, CRACK. 5.Opiáty
Z vysušenej, varenej a zhustenej šťavy makovice sa získava Rohopium, z ktorého v roku 1803 chemici vytvorili prostriedok proti bolestiam a na narkózu- Morfium. 1889 vytvoril jeden vedec z Ópia neskoršiu drogu Heroín. Biely kryštalicky prášok, bez zápachu a s horkou chuťou. Po injektovaní dochádza k silným pocitom, ktoré označujú narkomani ako orgazmus celého tela a ducha. Jedna dávka pôsobí max. 4 hodiny. Potom sa telo trápi s bolesťou a kŕčmi. Negatívne dôsledky užívania drog
Závislosť
Stav, keď si telo alebo duša zvykne na drogu, ktorú človek berie, prispôsobí sa jej a telo ju začne brať ako súčasť svojho metabolizmu.

Ak myslíme na telo, hovorí sa o fyzickej závislosti, ak na dušu o psychickej závislosti. Nie je to až také jednoduché a oba typy závislostí sa často prekrývajú. Psychická vzniká na všetky drogy, fyzická len na niektoré. Fyzickej sa dá zbaviť síce krvavo (absťak), ale pomerne rýchlo (dni až týždne) u psychickej to môže trvať mesiace až roky. Drogová závislosť sa dá liečiť, no nedá sa vyliečiť ! Úspešnosť liečenia narkomanov je 2-3 %, čo je nižšie percento úspešnosti ako pri liečení rakoviny

Absťák (abstinenčný syndóm)
Stav, ktorý nastane, ak závislý prestane brať drogu, na ktorú sa stal závislý. Či už preto, že chce prestať alebo preto, že nemôže zohnať ďalšiu dávku. Prejavuje sa ťažkými telesnými (zvracanie, triaška, kŕče, bolesti) a psychickými (depresie, agresivita, samovražedné myšlienky) príznakmi, ktoré trvajú niekoľko dní. V ťažkom stave sa celé jeho(jej) úsilie sústreďuje na jediný cieľ: dať si ďalšiu dávku. Kvôli tomu je čoskoro ochotný urobiť doslova čokoľvek: kradnúť, prostituovať, lúpiť. Tento efekt využíva obchod s drogami, keď zákazník zoženie peniaze aj keď je sám nesolventný. Priebeh absťáku sa pri rôznych drogách líši. Zvlášť ťažký je pri heroine, kde hrozia vážne újmy na zdraví alebo i smrť a zväčša je potrebná lekárska pomoc a kontrolované podávanie liekov s podobným účinkom ako chýbajúca droga. Počas tohoto obdobia sa telo zbaví drogy - hovorí sa tomu detoxifikácia. Tolerancia (návyk)
Pri opakovanom používaní drogy si telo na ňu zvyká a účinok sa tlmí, ako keby fungovala ochranná reakcia proti cudzej látke. Ak sa má dosiahnuť rovnaký účinok ako predtým, musí sa zobrať väčšie množstvo. Súvisí to tiež so závislosťou a postupne už droga nenavodzuje príjemný stav, ale len vracia človeka do ako-tak normálneho stavu z absťáku. Toto je tiež veľmi výhodný efekt pre obchod s drogami, keď zákazník postupne potrebuje stále viac tovaru. Predávkovanie
Hoci sa často hovorí o úmyselnom predávkovaní (zlatá strela), oveľa častejšie je náhodné predávkovanie spôsobené tým, že koncentrácia účinnej látky v predávanej droge je veľká neznáma. Predávaná droga sa vždy nadstavuje rôznymi prísadami (cukor, prací prášok, ...) kvôli zisku. Keď potom narazíte na čistejšiu drogu a dáte si obvyklú dávku, môže to znamenať koniec. Ľudia z oddelení ARO by o tom vedeli rozprávať.. Osobitne zradné je miešanie rôznych druhov i s protichodnými účinkami, čo môže spôsobiť úplne neočakávané a búrlivé reakcie. Otrava
Všetky drogy (ako aj lieky) majú okrem žiadúcich účinkov aj nežiadúce.

Pri zvyšujúcej sa tolerancii a dávke sa neobyčajne zaťažuje (a ničí) pečeň. Okrem priamej otravy majú všetky drogy pri pravidelnom užívaní dopad na srdcovocievny, zažívací, nervový, rozmnožovací a imunitný systém. Infekcie pri injekčnom podávaní
Keď si predstavíte typický stav, v ktorom závislý siaha po injekčnom podaní drogy, je vám jasné, že len ťažko sa zabezpečí sterilita ihly. Hoci všetci vedia o hrozbe HIV/AIDS, oveľa častejšie sú infekcie hepatitidou B a hepatitidou C. Všetky tieto 3 infekcie sa šíria i pohlavným stykom a následná prostitúcia závislých ich šíri ďalej

Nebezpečné konanie v ovplyvnenom psychickom stave
Agresivita, ba i vražda ako dôsledok neúnosne povzbudzujúceho účinku. Nezmyselné konanie v halucinácii, keď človek skočí z mosta do rieky alebo zabije svojho priateľa, v ktorom vidí ufóna, ktorý ho prenasleduje. V lepšom prípade napr. neuvážený pohlavný styk pod euforickým vplyvom, ktorý sa neskôr trpko oľutuje. Flashback
nečakaný účinok drogy, ktorý sa môže objaviť i keď už dlho drogu neberiete. Ako keby sa zrazu uvoľnila nejaká skrytá kapsula drogy uložená v tele a zastihne človeka i v tej najnevhodnejšej situácii.
Kriminalita
je hlavný zdroj prostriedkov pre závislých na tvrdých drogách. Ich cena pri pravidelnej potrebe vysoko prevyšuje bežné príjmy, preto krádeže, prostitúcia a lúpeže sú hlavným zdrojom. Väčšina z nás už bola poškodená takouto kriminalitou, hoci si to možno neuvedomujeme.


Priebeh užívania drog

Pri "tvrdých" drogách sa obyčajne sa uvádzajú 4 fázy:
1. Experimenty a očarenie: Zvedavosť, spoločenská záležitosť alebo fascinácia účinkom drogy. Niečo ako prvá láska. 2. Víkendové (rekreačné) užívanie: Frekvencia užívania začína byť pravidelná i keď je stále nízka. Má pocit, že droga mu pomáha a že by nemal problém prestať. Začína psychická závislosť, hoci si ju človek nepripúšťa. 3. Problémy: Frekvencia i dávky sa zvyšujú, začínajú negatívne účinky a problémy v škole, práci alebo rodine. Navonok sa ešte stále môže javiť v pohode, vnútri už uvažuje, či by nemal prestať, ale vlastné pokusy skončiť končia niekoľkodňovými pauzami a absťákmi. Postupná strata všetkých záujmov a spoločenská izolácia. 4. Troska: Už je mu jasné do akého srabu sa dostal, ale sám s tým nedokáže skončiť. Všetko okrem drogy stratilo význam i zmysel a tak vyzerajú i činy. Nie je to už človek akého ste poznali predtým.

Je vôbec zodpovedný za svoje činy? Ak mu nikto nepomôže, prežíva ako troska a/alebo kriminálnik a jedna z možností ako to celé skončiť je zlatá strela (úmyselné predávkovanie). Toto je len všeobecný priebeh a pri rôznych drogách a ľuďoch sa môže líšiť. Mnohí majú to šťastie, že sami skončia v 1. alebo 2. fáze. Pri ľahších drogách síce nemusí nastať fyzická závislosť, ale tolerancia znižuje zaujímavosť ľahkej drogy a vzniká potreba skúsiť niečo silnejšie.


Ako sa zistí, že niekto užíva drogy ?
Nájdu sa u neho: - cigarety zvláštnej vône, nezistitelné tablety, rozpúštadlá, biely prášok v malom sáčku (v igelite, alobale), injekčná striekačka, očadená lyžička, pro- vizórne škrtidlo, kyselina citrónová (používajú sa pri príprave heroínovej injekcie)

Zmeny zovnajšku: - únava, ospanlivý výzor, zanedbávanie osobnej hygieny, dieťa sa inak oblieka (nosí stále dlhý rukáv-pri injekčnom užívaní drogy), nadobúda lajdácky výzor, častejšie sa zraní, podáva menší fyzický výkon, zmeny v hmotnosti (extrémny úbytok pri závislosti na heroíne a priberanie pri užívaní marihuany), oči podliate krvou, opuchnuté a podráždené (pri fetovaní a fajčení), rozšírené alebo zúžené zrenice, chronický kašeľ a nádcha (pri fajčení), suché ústa, často si olizuje pery, kazia sa zuby (pri heroíne), zmeny na pokožke (škvrny, vyrážky, modriny), potenie, svrbenie (pri heroíne), zvláštne pachy, sladká vôňa v šatách (marihuana, hašiš), zápach lepidla alebo rozpúšťadla (pri fetovaní)

Zmeny v správaní sa:
-v triede zaspáva, ľahostajnosť, nepozornosť, dezorientovanosť, v krátkych intervaloch zmeny nálady, klamstvá, vyhýbavé odpovede, zhoršenie prospechu, zanedbávanie školských povinností, problémy s disciplínou, často mešká, odchádza z vyučovania, časté absencie.


Ako sa zistí, že niekto je pod vplyvom drogy?
-výrazná strata koncentrácie na hodine, je omámený, dezorientovaný, rozpráva nesúvisle (pri čuchaní a halucinogénoch), zúžené zreničky (pri opiátoch, heroíne), bez príčiny sa smeje, je odbrzdený (pri hašiši, marihuane)Drogová legislatíva na Slovensku

Pri snahe o riešenie problémov drogovej závislosti je pravdepodobne jednou zo základných podmienok tvorba systémov verejnej informovanosti, ktoré každému občanovi zabezpečia dostatočný počet hodnoverných informácií o tom, čo drogy v skutočnosti sú, ako sa prejavujú a čo spôsobujú.
Na Slovensku prepukla drogová explózia pred deviatimi rokmi. Verejnost a ani štát na to neboli pripravení.

Drogy zachvátili najmä velké mestá a panelákové sídliská, kde okremškôd na zdraví mladých ludí spôsobili nárast kriminality, a tým všeobecne ohrozili život obcanov. Dnes musíme smutne konštatovat, že sa drogy stali súcastou nášho života a kriminalita s nimi súvisiaca sa zmenila na organizovaný zlocin. Vysporiadat sa s týmto problémom nie je lahké a spolocnost sa musí opriet nielen oštátne orgány a organizácie, ale aj o pomoc tretieho sektora, ktorý (casto na báze dobrovolných aktivít obcanov a obcianskych združení dokáže pomôct najmä pri prevencii, liecbe i resocializácií drogovo závislých ludí. Drogová legislatíva v krajinách EÚ.


Trestný zákon o drogách
§187
Nedovolená výroba a držanie omamných a psychotropnýchlátok, jedov a prekurzorov
/1/ Kto bez povolenia vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, inému zadováži alebo pre seba alebo iného prechováva omamnú alebo psychotropnú látku alebo jed alebo prekurzor, potresce sa odňatím slobody na 1 až 5 rokov alebo peňažným trestom. /2/ Odňatím slobody na 2 roky až 10 rokov sa páchateľ potresce,
a/ ak získa činom uvedeným v odseku 1 značný prospech,
b/ ak spácha taký čin voči osobe mladšej ako 18 rokov,
c/ ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví.
/3/ Odňatím slobody na 8 až 15 rokov sa páchateľ potresce,
a/ ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví viacerých
osôb alebo smrť,
b/ ak spácha taký čin ako člen organizovanej skupiny alebo v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo viacerých štátoch, alebo
c/ ak získa takým činom prospech veľkého rozsahu
Pri novelizácii pridané :
„alebo pre seba" - teda je trestné i držanie pre vlastnú potrebu !
„prekurzor" (rozumie sa chemická látka, ktorá sa používa pri výrobe zakázaných „omamných a psychotropných látok", je rozhodujúca pre ich vytvorenie a stáva sa ich súčasťou - napr. efedrín, kyselina lysergová v tzv. 1. skupine s najvyšším stupňom kontroly)

§188
/1/ Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva predmet určený na nedovolenú výrobu omamnej alebo psychotropnej látky alebo jedu alebo jadrovej alebo obdobnej rádioaktívnej látky, potresce sa odňatím slobody až na 3 roky alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
/2/ Odňatím slobody na 1 rok až 5 rokov sa páchateľ potresce,a/ ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo väčšom rozsahu, alebo b/ ak získa takým činom značný prospech
/3/ Odňatím slobody na 2 roky až 8 rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 voči osobe mladšej ako 18 rokov.
Pod značným prospechom sa rozumie 500.000 Sk.

§188a
Šírenie toxikománie
/1/ Kto zvádza iného na zneužívanie inej návykovej látky než alkoholu alebo ho v tom podporuje alebo kto zneužívanie takej látky inak podnecuje alebo šíri, potresce sa odňatím slobody až na 2 roky alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.
/2/ Odňatím slobody na 6 mesiacov až 5 rokov sa páchateľ potresce,ak spácha čin uvedený v odseku 1 voči osobe mladšej ako 18 rokov.
Posledná novela zvýšila sadzby (v /1/ pôvodne: 1 rok, v /2/ pôvodne:max. 3 roky)

§218a
Podávanie anabolických látok mládeži
Kto opakovane alebo vo väčšej miere podáva osobe mladšej ako 18 rokov anaboliká alebo iné prostriedky s anabolickými účinkami, na iný ako liečebný účel, potresce sa odňatím slobody až na 1 rok.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?