Droga verzus mladá generácia

Kategorie: Psychológia (celkem: 235 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 5454×

Příbuzná témataDroga verzus mladá generácia

Dnešný depresívny, nevhodne štruktúrovaný svet nie je dobrým prostredím pre mladú generáciu. Tento svet má nadmernú tendenciu odvrhnúť tých, ktorí o probléme doby vypovedajú najbolestivejšie, raz ako nezodpovedných ľudí, inokedy ako ľudí, ktorí si za svoje ťažkosti môžu sami.
Fakt je ale taký, že v posledných rokoch sme svedkami prudkého nárastu počtu ľudí, ktorí sú závislí na droge. Rozrastá sa nielen konzumácia drog, ale stúpa i počet distribútorov, ktorí z tejto činnosti značne profitujú a ničia životy prevažne mladých ľudí v období školského veku a adolescencie. Štúdie realizované v poslednom období nás upozorňujú, že počet experimentujúcich detí a mladých ľudí s rôznymi druhmi drog u nás neustále rastie. Tieto poznatky v más provokujú otázky, prečo siahajú deti a mladí ľudia po droge, ktoré sú to tie spúšťacie či rizikové faktory vedúce k riskantnému správaniu, čo môžeme urobiť, aby sme spoločnými silami našli účinné riešenie problémov.

Rizikové faktory.

Existujú situácie v rodinách a v spoločnosti, ktoré môžu viesť k užívaniu drog. Môžeme ich rozdeliť do niekoľkých kategórií.
1. úroveň rodiny
- slabý vzťah k rodičom
- užívanie drog s rodičmi alebo ich priaznivé postoje
- rodinný konflikt a chaos
- neefektívne manažerské správanie rodičov v rodine
- veľmi prísna výchova
Berie mladého človeka ako nedospelého, je založená na nedôvere k mladému človeku. Takáto výchova nie je zameraná na rozvoj duševných schopností osobnosti, na vývoj jeho hodnotových stupníc. Rodičia sa zaujímajú len o splnenie jednotlivých úloh (presný príchod domov, uprataná izba, urobený nákup ...)
- veľmi volná výchova, nezáujem o dieťa (dieťa trpí nedostatkom citu)
- napätie v partnerských vzťahov rodičov, rozvod rodičov
O čo viac sa rodičia hádajú, o to menší záujem prejavujú o deti. Deti sa
snažia dostať spod vplyvu rodiny čo najskôr a za čo každých podmienok
- nový životný partner rodiča
Rodič sa viac venuje svojmu novému partnerovi ako svojim deťom. Jedinec sa v takejto rodine cíti nadbytočný, nepotrebný a hľadá kamarátov a partie.
- veľa peňazí v rodine a nezáujem o výchovu dieťaťa, ktorí sa „vykupuje” neobvykle drahými darmi a prísunom peňazí. Braním drogy dospievajúci jedinec chce upozorniť na seba, chce aby sa mu rodičia venovali.
- rodina žijúca na okraji životného minima
Problém je, keď sa takýto človek ocitne v spoločnosti kamarátov z vyšších vrstiev.

Tento sociálny konflikt mladý ľudia rýchlo riešia drogou.

2, individuálna úroveň
- skorý začiatok užívania
- rodinná história užívania drogy
- skorý začiatok agresívneho a rebelujúceho správania
- nízka schopnosť zvládania prekážok, nízka adaptabilita, priaznivý postoj k užívaniu drog
3, úroveň školy
- zlý prospech
- absentérstvo a záškoláctvo
- chudobná produktivita
- nízka väzba
4, úroveň vrstovníkov
- odmietanie spolužiakmi na základnej škole
- spojenie s vrstovníkmi, ktorí používajú drogy
5, susedská alebo komunitná úroveň
- otvorené užívanie dospelými alebo adolescentmi
- tolerantné komunitné normy
- ľahká dostupnosť a nízka cena
- nedostatočné uplatňovanie zákona voči užívateľom
- extrémna chudoba
- dezorganizácia susedstva
6, úroveň spoločnosti
- nedostatok zákonov stíhajúcich užívanie drog
- tolerancia obchodu s drogami
- tolerancia užívania drog a ich dôsledkov
- mediálne kampane propagujúce užívanie drog

Ochranné mechanizmy.

Najohrozenejšou populačnou skupinou sú deti a mládež, a to najmä pre svoju vysokú ovplyvniteľnosť a manipulovateľnosť. Preto je nutné začať s antidrogovou propagandou už oveľa skôr ako v puberte, keď už žiaci majú prvú skúsenosť s drogou. Avšak nie len v osvete sa skrýva úspech. Treba robiť i opatrenie v rodine. Práve tu sa musí upevňovať puto medzi deťmi a ich rodičmi. Treba vytvoriť rodičovské supervízia obsahujúce jasné pravidlá. Viesť žiakov k úspešnému školskému prospechu
Vytvoriť silné putá k takým inštitúciám akými sú škola, cirkev a rekreačné organizácie.
Osvojenie si pevných a trvalých noriem proti užívaniu drogy jednotlivcami, vrstovníckou skupinou a komunitou.

Možno to znie ako nemožné, ale drogy sú všade okolo nás a možno o nich hovoriť už na druhom stupni základnej škôl, na všetkých druhoch stredných a vysokých škôl. Najohrozenejšou a najzraniteľnejšou skupinou v oblasti užívania a distribúcie drog sa stala mládež vo veku 15 – 25 rokov. Záverom.

Bojovať voči droge sa nedá len zákonmi. Zákaz fajčenia a konzumácie alkoholu viedol k ich zvýšenej spotrebe. Naproti tomu cielená informačná kampaň a spoločenský tlak viedli k tomu, že sa v Amerike podstatne menej fajčí ako v minulosti. Tlak spoločnosti, dobrá informovanosť je niekedy účinnejšia ako zákon. Pokúsme sa teda odstrániť príčiny narkománie hlavne dobrou informovanosťou a vylepšenou legislatívou.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?