Doprava - najväčší znečistovateľ

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 1470×

Příbuzná témataDoprava - najväčší znečistovateľ

Odhaduje sa, že emisie z výfukov motorových vozidiel dosahujú ročne hodnotu až 10 miliárd metrov kubických. I napriek zlepšeniu účinnosti čistenia spalín dochádza v dôsledku narastajúceho počtu vozidiel na cestách a ich častejšieho používania k celkovému zvyšovaniu emisií. Doprava sa stala najväčším znečistovateľom životného prostredia v mestách. Najdôležitejšími škodlivinami, ktoré sú produkované pri premávke motorových vozidiel sú tuhé častice, oxid uhoľnatý (CO), uhľovodíky (HC), aromatické organické látky, oxidy dusíka (NOx), oxid síričitý (SO2), ťažké kovy (napr. olovo), a z hľadiska globálnych klimatických zmien aj oxid uhličitý (CO2). Podiel dopravy na koncentrácii tuhých častíc v prízemnej vrstve atmosféry vo veľkomestách predstavuje až 80%, čo je spôsobené hlavne naftovými vozidlami. Koncentrácia škodlivín vo vzduchu býva v niektorých častiach miest oveľa vyššia ako priemer. Takými sú napr. rušné križovatky, cesty s hustou premávkou, podzemné parkoviská, tunely alebo miesta v tesnej blízkosti čerpacích staníc, kde znečistenie môže byť až 40 krát vyššie ako mestský priemer. Jedným z takýchto "horúcich miest" je aj automobil samotný. V autách je úroveň koncentrácií oxidu dusičitého alebo aromatických organických látok 3 až 6-krát vyššia ako v okolí.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?