Dodacie podmienky INCOTERMS 2000

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Dodacie podmienky INCOTERMS 2000

- všeobecné podmienky kúpy a predaja v zahraničnom obchode
- sú podstatnou náležitosťou kúpnej zmluvy
- určujú povinnosti kupujúceho a predávajúceho
- súvisia s dodávkou a prevzatím T
- ovplyvňujú výšku ceny v ZO
- súbor pravidiel, kt boli vydané medzinár. komorou v Paríži
- delia sa na 4 skupiny:
„E“
„F“
„C“
„D“

1. EXW – zo závodu na dohodnuté miesto. Riziko prechádza na kupuj vtedy, keď predáv dá T kupuj ako je stanovené v KZ. Je univerzálna – pre všetky druhy T. Vývoznú licenciu a colné formality vybavuje kupujúci aj dovoznú licenciu. Poistenie je 0.

2. P je povinný dodať T prvému dopravcovi, odvtedy všetky N a riziká nesie kupujúci.
FCA –Vyplatenie dopravcovi, dohodnuté miesto. Riziko prechádza na K vtedy, keď P dodá T v určenom mieste K. Je univerzálna. Vývoznú licenciu a colné formality zabezpečuje P a dovozné lic zabezpečuje K. Poistka je 0.
FAS - vyplatené k boku lode, dohodnutý prístav nalodenia. Riziko prechádza na K vtedy, keď P dodá T v určitom prístave nalodenia k boku lode určitým K. Doprava je námorná. Všetko zabezpečuje K. Dopravné N od dodania T k boku lode hradí K. Poistka je 0.
FOB - vyplatená loď, dohodnutý prístav nalodenia. R prechádza na K, keď T skutočne prekročí zábradlie lode. Vývozná licencia je vybavovaná P. Dovoz lic je vybavovaná K. Poistenie je 0. Dopravné N po prechode T cez zábradlie lode hradí K. 3. P je povinný uhradiť dopravné N až na miesto určenia. Dopravné riziko nesie K od okamihu odovzdania T dopravcovi. CFR - N a prepravné, dohodnuté miesto určenia. R prechádza na K keď T skutočne prekročí zábradlie lode v dohodnutom prístave. Vývozné licencie – P. Dovozné lic – K. Dopravné N – do dodania T hradí P. Poistenie je 0.
CIF - N, poistenie, prepravné. Riziko je ako u FOB. P musí zabezpečiť dokument námorného poistenia v súlade s min krytím podľa inštitútu Cargo Clauses. Poistka musí kryť všetky riziká až do vylodenia v prístave určenia. V. l. – P. D. l. – K. Dopravné N až do dodania platí P. Poistenie je na P.
CPT - preprava platená do ..., dohodnuté miesto určenia. R prechádza na K keď P dodá T prvému dopravcovi. Je univerzálna. V. l. – P. D. l. – K. Poistenie je 0.
CIP - preprava a poistné do ..., dohodnutý prístav určenia. Riziko je ako pri CPT. P musí zabezpečiť dokument námorného poistenia. Poistenie musí byť kryté až do vyloženia na danom mieste. Je univerzálna. V. l. – P. D. l. – K. Poistenie zabezpečuje P.

4.

P je povinný dodať T na miesto určenia a nesie všetky riziká a N až do príchodu T na toto miesto. DAF - dodanie na hranicu, dohodnuté miesto. R prechádza na K, keď P dá T k dispozícii na mieste určenom na hranici. Používa sa pre cestnú a železničnú dopravu. V. l. – P. D. l. – K. Dopravné N – P. Poistka je 0.
DES - s dodaním z lode, dohodnuté príslušné miesto určenia. Doprava je námorná. V. l. – P. D. l. – K. D. N. – pred. Poistka je 0.
DEQ - s dodaním z nábrežia., dohodnutý prístav určenia. Clo platí predávajúci. Ak by to bolo na K – musí byť poznámka „clo platené“ nahradené „clo neplatené“. Doprava je námorná. Všetko platí predávajúci. Poistenie je 0.
DDU - s dodaním clo neplatené, dohodnuté miesto určenia. R prechádza na K keď sa T dodá kupujúcemu. Clo je nezaplatené. Je univerzálna. V.l. – P. D. l. – K. Dopravné náklady – P. Poistka je 0.
DDP – s dodaním clo zaplatené, dohodnuté miesto určenia. Doprava je univerzálna. Všetko hradí predávajúci. Poistenie je 0. U všetkých je P povinný zaplatiť N takých kontrolných operácií, kt sú potrebné na dodanie tovaru. Je povinný zabezpečiť na vlastné N balenie tovaru. Kupujúci je povinný zaplatiť n spojené s kontrolou T pred naložením s výnimkou kontroly predpísanej úradmi vyvážajúcej krajiny. Vývozné a dovozné licencie a N s nimi spojené hradí ten, kto ich zabezpečuje.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?