Do riadenia firiem vstupuje etika

Kategorie: Slohy (celkem: 413 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 4668×

Příbuzná témataDo riadenia firiem vstupuje etika

Obdobie podvodov a klamstva sa v slovenskej ekonomike končí a striedajú ho časy, v ktorých bude mať hlavné slovo podnikateľská etika. Jej rozšíreniu v praxi by mal napomôcť etický kódex podnikov, ktorý vypracoval Stredoeurópsky inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO spolu s Centrom pre hospodársky rozvoj (CPHR).
Kódex pre správu podnikov má pomôcť firmám dobrovoľne zmeniť svoje vystupovanie na transparentné a dôveryhodné. Stojí na filozofii tzv. corporate governance (správa podnikov), ktorú už niekoľko rokov uplatňujú firmy vo vyspelých ekonomikách. INEKO chce presvedčiť slovenské spoločnosti, aby sa venovali zaužívaným štandardom corporate governance, pretože to povedie k zlepšeniu riadenia firmy aj jej imidžu.
Doterajšia transformácia našej ekonomiky spojená s neopakovateľným procesom privatizácie, ktorý charakterizovali „nečisté“ praktiky. „Začína sa opakovaná hra, v ktorej sa už neoplatí klamať a podvádzať,“.
Kódex operuje so všetkými väzbami v rámci podniku aj so vzťahmi medzi firmou a jej okolím. Jeho odporúčania sa vzťahujú na manažment, vlastníkov, kontrolné orgány aj zamestnancov.Práve na optimalizáciu týchto vzťahov má slúžiť kódex.
Kódex napríklad definuje úlohy predstavenstva a dozornej rady smerom k firme, zákazníkom či zamestnancom. Počíta so vznikom komisií určených na výber, kontrolu a odmeňovanie členov predstavenstva. Pokúša sa zaviesť korektné vzťahy podniku k jeho zákazníkom, dodávateľom aj k verejnosti, zaoberá sa výkonom akcionárskych práv či zverejňovaním informácií o firme.
Predstavitelia INEKO sú presvedčení, že používanie týchto „nadzákonných“ noriem uľahčí firme cestu ku kapitálu, zvýši jej dôveryhodnosť v očiach investorov aj zákazníkov. Autori kódexu zdôrazňujú, že jeho uplatňovanie je založené na dobrovoľnosti a jeho znenie je otvorené novým návrhom na jeho zlepšenie.
V zahraničí sa o autorstvo podobných dokumentov starajú najmä inštitucionálni investori, asociácie manažérov alebo burzy. Bratislavská burza etický kódex privítala a považuje ho za možnosť, ako zlepšiť aj fungovanie slovenského kapitálového trhu.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?