Dôležité dátumy z dejín vedy a techniky

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)Dôležité dátumy z dejín vedy a techniky

Důležitá data z dějin vědy a techniky

40 tisíc let p.n.l.:

- Život v jeskyních si vynutil vznik osvětlovací techniky. - Nejstaršími svítidly jsou louče, pochodně a primitivní tukové kahance. 5 tisíc let p.n.l.:

- První využití páky, klínu a nakloněné roviny. - Rozvíjí se doprava po řekách a patrně také už doprava námořní.Vedle veslic se v Mezopotámii stavějí také již plachetnice.Užití plachty tvoří jeden z mezníků techniky také proto, že představuje první využití přírodní síly k pohonu. 4 tisíce let p.n.l.:

- Začíná se používat kolo a první vozy s koly, snad nejdříve v Sumeru.Kolo se zřejmě vyvíjelo postupně z kmenů podkládaných pod těžká břemena.Jde o jeden z nejzákladnějších vynálezů lidstva, jehož užívají v různých obměnách snad všechna technická odvětví v celém dalším vývoji. 3,5 tisíce let p.n.l.:

- Vznikají první postroje k zápřahu zvířat.Užití tažné síly zvířat je dalším epochálním přelomem v dějinách techniky, vlastně až do 19. století základním způsobem ovlivnil pozemní dopravu i zemědělskou výrobu. 2 tisíce let p.n.l.:

- V Číně byla vybudována poměrně rozsáhlá silniční síť, jež doplňovala vodní dopravní tepny. - Vozy jsou poprvé opatřovány paprskovými koly. 6.století p.n.l.:

- Při čerpání vody se používá tzv. čerpací kolo, které má na obvodu nádoby, jež vodu nabírají a zvedají.Tento stroj umožnil rozsáhlé zavodňování a sehrál významnou roli při pozdějším vynálezu vodního kola. 5.století p.n.l.:

- Řečtí filozofové Leukippos a Demokritos tvrdí, že hmota se skládá z atomů. - Řekové používají kladkových jeřábů při zvedání břemen. - Archytás z Tarentu vynalezl šroub.Od té doby patří šroub k základním technickým prvkům nejrůznějších konstrukcí. 1.století p.n.l.:

- Hérón Alexandrijský se ve svých spisech zabýval všemi obory užité mechaniky, popsal různé pumpy, vrhací válečné stroje, jeřáby se šlapacím kolem, mechanické pneumatické hříčky, měřič vzdálenosti s ozubeným převodem, jakýsi teodolit aj. Významné jsou jeho popisy primitivní parní reakční turbíny a větrného mlýnu.Hérón považoval tyto stroje jen za hříčky.Teprve po dalším tisíciletí začal být větrný mlýn skutečným pohonným strojem, a parní turbína se teprve po dvou tisíciletích stala naším hlavním pohonným zdrojem. 2.století:

- Ke svícení se začínají používat již voskové svíčky.Lojové svíčky znali o mnoho století dříve Féničané.

7.století:

- Větrné mlýny se začínají ve větší míře uplatňovat při mletí obilí v Číně a Persii.(V Evropě se zavádějí větrné mlýny o tři století později.)

9.-12.století:

- V Evropě se začínají rozšiřovat vodní mlýny.Byly v principu známy již ve starověku, ale málo se jich užívalo patrně proto, že byla k dispozici levná pohonná síla otroků.Teprve nedostatek pracovních sil za feudalismu vedl k hledání přírodních zdrojů energie, k většímu využití vodní síly a větru.V prvé fázi jsou vodní mlýny užívány především k mletí obilí, postupně však pronikají do mnoha výrobních odvětví. - Patrně v téže době vodní kola pohánějí již také velká kovářská kladiva v hamrech. 12.století:

- Počínaje 12.stoletím zaznamenalo evropské mořeplavectví významný technický pokrok, z něhož námořníci těžili při objevování neznámých zemí. Nové plachty umožňovaly lepší využití síly větru a zmenšení počtu " obratů lodi ".Lodě získali na rychlosti.Díky kompasu bylo možno vzdálit se od pobřeží a plavit se v noci, i když pro mraky na obloze nebylo vidět hvězdy. (V 15. století jsou stavěny dvoustěžníkové a trojstěžníkové plachetnice, po roce 1470 jsou stavěny i čtyřstěžníkové.)

13.století:

- Anglický vědec, františkánský mnich Roger Bacon předpovídá konstrukce lodí a vozů s vlastním pohonem, letadla, ponorky aj. 14.století:

- Vodní kola byla v raném středověku stavěna na spodní vodu.Patrně až od 14.století se objevují také konstrukce tzv. korečníků, vodních kol na svrchní vodu, s výkonem až dvojnásobným. - Zavedení dmýchacích pecí pro hutní výrobu železa(poblíž francouzského města Liege). 16.století:

- Koncem 16.století byl představen předchůdce turbíny, impozantní stroj nazývaný Ramelli.Vodní proud otáčel velkým dolním kolem, jehož vodorovný pohyb byl prováděn ozubenými koly v pohyb svislý.Toto soustrojí pohánělo vodní čerpadlo, které sloužilo jako zdroj k zavlažování. 1676:

- První měření rychlosti světla, provedené dánským fyzikem O. Romerem. 1687:

- I.Newton formuluje gravitační zákon. 1705:

- Angličané T.Newcomen a T.Šavery sestrojili první parní stroj. 1745:

- První elektrický kondenzátor(Leidenská láhev), objevený nezávisle na sobě holandským fyzikem P. van Musschenbroekem a německým fyzikem E.J.von Kleistem. 1765:

- Britský mechanik J.Watt zdokonaluje parní stroj sestrojený T.Newcomenem tím, že k němu připojuje kondenzátor páry. 1770:

- Francouz J.Cugnot konstruuje nákladní valník na parní pohon, což je nejstarší předek automobilu. 1789:

- Lavoisier formuluje zákon o zachování hmoty. 1800:

- Italský fyzik A.Volta vynalézá galvanický článek. 1804:

- R.Trevithick uvádí ve Velké Británii do provozu první lokomotivu s komerčním využitím. 1814:

- Rozlišení atomu a molekuly (shluk atomů) francouzským fyzikem A.M.Ampérem. 1819:

- Parník Savannah přeplouvá jako první plavidlo Atlantský oceán. 1820:

- Dán H.CH.Oersted objevuje magnetické účinky elektrického proudu a A.M.Ampére vypracovává teorii tohoto jevu. 1825:

- Britský fyzik W.Sturgeon konstruuje první elektromagnet.

1827:

- A.M.Ampére vydává svá první pojednání o teorii elektrodynamiky.Tento fyzik je autorem řady termínů z oboru elektřiny (zejména názvů proud a napětí)

- Francouz M.Séguin sestrojuje trubkový kotel a upravuje jej k použití na lokomotivě. 1829:

- První parní lokomotiva s trubkovým kotlem, kterou její konstruktér G.Stephenson pojmenoval The Rocket (Raketa) vítězí v závodě v Rainhillu. Jede rychlostí 24 km/hod. a táhne 12,9 tuny. 1833:

- M.Faraday vytváří teorii elektrolýzy. 1840:

- Francouzi A.Masson a L.Bréguet vyvíjejí první elektrický transformátor. 1869:

- Uveřejnění prací o periodické klasifikaci chemických prvků ruského vědce D.I.Mendělejeva." Mendělejevova tabulka " se stane nezbytnou pomůckou každého chemika. 1871:

- Švýcar Z.Gramme sestrojuje první dynamo. 1876:

- Němci N.Otto, G.Daimler a W.Maybach konstruují první motory s vnitřním spalováním a čtyřdobým cyklem. 1878:

- Edison vyvíjí první žárovku. 1879:

- Němec W. von Siemens sestrojuje první elektrickou lokomotivu. 1881:

- První elektrická tramvaj v Berlíně. 1883:

- Ruský vědec K.E.Ciolkovskij přichází s myšlenkou, že meziplanetární lety je možno uskutečnit pomocí reaktivního pohonu. 1890:

- První elektrizovaná linka metra v Londýně. 1892:

- Němec R.Diesel přihlašuje první patent na benzínový motor s vnitřním spalováním. 1896:

- Francouz H.Becquet objevuje přirozenou radioaktivitu (uranu). 1903:

- Letadlo řízené jedním z bratrů Wrightů, kteří jsou jeho tvůrci, vzlétne do vzduchu na 12 sekund. 1905:

- Němec A.Einstein vysvětluje fotoelektrický jev, tj. emisi elektronů z kovu ozářeného světlem.Je to důkaz pro to, že částice světla, neboli " fotony "

přenášejí energii. 1916. - Teorie obecné relativity A.Einsteina. 1934:

- Manželé I. a F. Joilet-Curieovi objevují umělou radioaktivitu. - E.Fermi z Itálie vydává práci o jaderném štěpení. 1939:

- F.Joilot-Curie objevuje jadernou řetězovou reakci. 1941:

- Ve Velké Británii vzlétá první letadlo vybavené proudovým motorem s turbínou. 1942:

- Ital E.Fermi řídí v Chicagu výstavbu prvního atomového reaktoru. 1954:

- V USA je vypuštěna do moře ponorka s jaderným pohonem, známá pod jménem Nautilus. 1955:

- V USA je uvedena do provozu první jaderná elektrárna. 1961:

- Jako první člověk vykonává cestu do vesmíru J.A.Gagarin ze SSSR (dne 12.dubna). 1966:

- Ve Francii v ústí řeky Rance je dokončena elektrárna využívající mořského přílivu. 1969:

- Američtí astronauti N.Armstrong a E.Aldrin podnikají procházku po povrchu měsíce. 1986:

- Ve strojírenských provozech jsou poprvé využity laserové roboty. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?