Diskusný príspevok: Komunikácia medzi ľuďmi

Kategorie: Slohy (celkem: 413 referátů a seminárek)Diskusný príspevok: Komunikácia medzi ľuďmi

Milá pani profesorka, študenti
Srdečne Vás chcem privítať na dnešnej schôdzi, ktorá sa povedie v téme ako komunikujeme. Táto téma je v súčasnosti dosť aktuálna a pomerne potrebná. Samotnú komunikáciu medzi ľuďmi môžeme rozdeliť na verbálnu a neverbálnu. V dnešnom svete sa začína čoraz viac využívať komunikácia neverbálna, čo ma za dôsledok uzatváranie sa niektorých ľudí k svojim počítačom, mobilným telefónom namiesto toho aby si vyšli s priateľmi do prírody a podobne. DO neverbálnej komunikácie by som zahrnul komunikáciu internetom, listovou poštou, mobilným telefónom a iný prostriedkom. S tejto komunikácie by som vyzdvihol komunikovanie pomocou internetu. Je mi najbližšie a stal sa neoddeliteľnou súčasťou tohto sveta. Komunikujeme prostredníctvom neho najčastejšie mailom, posielaním SMS, ktoré sú rozšírené hlavne medzi mladými ľuďmi, Chatom, ICQ serverom a podobne. Preto si povedzme, že Internet umožňuje človekovi komunikovať s celým svetom čo je pre človeka 21.st najpodstatnejšie. No Internet, telefón by sa mali stať len akým si doplnkom v našej komunikácii, kde základ tvorí verbálna komunikácia. Tato komunikácia pozostávala v minulosti len z nejakých výkrikov, zvukov či pohybov rúk. Pomaly sa vyvíjala , začali sa objavovať prvé hlásky, slabiky, slová, vety a neskôr to bolo reč ktorou sa dnes dorozumievame. Tak čo je to vlastne komunikácia? Je to rozhovor medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi, ktorý vedú medzi sebou ústny dialóg - rozhovor. Ten má svoje výhody oproti neverbálnej komunikácii, kedy sa nemôžeme danému človeku pozrieť do oči a povedať mu čo máme na srdci. No milí študenti chcel by som vám týmto povedať, že komunikácia medzi ľuďmi je veľmi podstatná a bez nej si život na tejto planéte neviem ani len predstaviť. Zanikol by a tým pádom by ľudstvo odišlo spolu s ním.
Pri celkovom zosumarizovaní týchto myšlienok by som chcel na záver poprosiť aby ste sa začali viac rozprávať, komunikovať medzi sebou, lebo nekomunikovanie ľudí medzi sebou vyvoláva nezhody a tie sú príčinou malých i veľkých, osobných i globálnych problémov tohto sveta. Za pozornosť Vám ďakuje CABIK.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?