Diskriminácia

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 1857×

Příbuzná témataDiskriminácia

- nerovné zaobchádzanie s ľuďmi na základe národnosti, farby pleti, štátnej príslušnosti, pohlavia a pod. Medzinárodná zmluva o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie zakazuje akúkoľvek diskrimináciu na základe farby pleti alebo príslušnosti k určitej etnickej skupine. Väčšina vyspelých štátov, ktoré sú signatármi tejto zmluvy, má konkrétne zákony, ktoré špecifikujú zákaz diskriminácie v rôznych oblastiach ľudskej činnosti, napríklad vo vzdelávaní a bývaní alebo pri hľadaní zamestnania. Napriek úsiliu vlád a množstvu prípadov, keď diskriminovaní dosiahli svoje práva pred súdom, však diskriminácia príslušníkov etnických menšín zostáva v mnohých krajinách problémom. V USA boli „štartovacie pozície“ príslušníkov určitých etnických skupín už tradične také nevýhodné, že bolo potrebné prijať programy tzv. vyrovnávacej akcie (affirmative action), ktoré pomohli tento hendikep zmeniť. Krátkodobé výsledky vyrovnávacích akcií sú zvyčajne pozitívne, ich odporcovia však upozorňujú, že ak sa vyrovnávací princíp používa dlhodobo, môže oslabiť motiváciu jednotlivých členov tej skupiny, ktorej má pomôcť. Diskriminácia sa však môže týkať nielen etnických menšín, ale aj žien, zdravotne postihnutých, vyznávačov odlišných náboženstiev, gayov a lesbických žien a ďalších skupín.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?