Diskriminácia

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 2501×

Příbuzná témataDiskriminácia

Diskriminace

Pojem diskriminace- rozlišování, omezení nebo odnětí práv určité kategorii obyvatel, na základě národnosti, barvy pleti, státní příslušnosti, pohlaví a pod. Mezinárodní smlouva o odstranění všech forem rasové diskriminace zakazuje jakoukoli diskriminaci na základě barvy pleti nebo příslušnosti k určité etnické skupině. Většina vyspělých států, které jsou signatáři této smlouvy, má konkrétní zákony, které specifikují zákaz diskriminace v různých oblastech lidské činnosti, například ve vzdělávaní a bydlení nebo při hledaní zaměstnání. Přes veškerou snahu vlád a množství případů, kdy diskriminovaní dosáhli na svá práva před soudem, však diskriminace příslušníků etnických menšin zůstává v mnohých krajinách problémem. Historie diskriminace- diskriminace se zrodila s člověkem a postupně s jeho vývojem se vyvíjí a mění podoby i ona. Už před mnoha tisíci lety platila zásada „silnější vyhrává“ a dodnes se toto pravidlo zachovalo, ačkoli už není tolik zřetelné. Podle mě nejvýraznější diskriminací v dějinách lidstva se jeví diskriminace Židů. Dnes už snad zapomenutá otázka, ale není to ještě tak dlouho, co fašistická vojska vyhlazovala tento národ dům od domu. A kdy to vše začalo? Dalo by se říct, že tento problém se ve světě zrodil s příchodem našeho letopočtu, ale již mnohem dříve (13 stol. př. n. l.) Židé přišli do Palestiny a vyhnali odtud Kanánce. Právě v 70. letech 1. stol. n. l. bylo židovské území Palestiny obsazeno římskými vojsky a Židé byly vyhnáni a roztrousili se po celém světě. Rozdělili se do dvou větví. První větev „Sefardin“ doputovala přes Egypt na Pyrenejský poloostrov a druhá „Aškenázy“ přes poloostrov Malá Asie do Německa. A z Evropy do celého světa. Po celém světě byli diskriminováni a utlačováni a žádný národ se s nimi nechtěl dělit o půdu. Nezbylo jim nic jiného než žít ve spolcích, osadách mimo velká města. Vytvářeli tzv. ghetta, nesměli hospodařit s půdou, řemeslu se mohli věnovat jen sami pro sebe. Každý je viděl jen jako ty, co zabili Krista, považovali je za zločince, za rasu, která vznikla jen proto, aby mohla zabíjet, zavržený národ. Přes veškeré utlačování a represe se Židé o sebe dokázali postarat a ukázali, že nejsou hloupý národ. Ovšem dodnes se jim v jejich rodné Palestině nežije v poklidu na tomto území je nepřetržitě již desítky let válčí.

(významné osobnosti židovské populace- příborský rodák, celosvětově známý a uznávaný psychoanalytik Sigmund Freud, fyzik Albert Einstein, Karel Marx, Arnošt Lustig, Egon Hostovský, Karel Poláček, Hugo Haas, …)
Ve Spojených státech nejrozšířenější diskriminace a utlačování osob tmavé pleti. Právě tak svobodná země jako Spojené státy jsou je největším utlačovatelem lidí na světě. Vše začalo vyhlazováním Indiánů, původních obyvatel amerického kontinentu. Postupným osidlováním se americkému národu podařilo zcela zlikvidovat některé indiánské kultury a ty dodnes přežívající mají jen velmi malý prostor v některých přírodních rezervacích, ale dokonce i tam na ně americká vláda poslala svoji po zuby vyzbrojenou armádu, včetně letectva, jen kvůli demonstraci pro prostor ve své vlastní zemi. Představte si bojový vrtulník s několika kilogramovými pumami proti luku a šípu. To má být symbolem americké svobody? V období největšího přistěhovalectví se společně s kolonizátory do Ameriky dostali také afričtí černoši, především z oblasti Guinejského zálivu. Otroctví bylo v té době celosvětovým problémem, ale Američané jej zrušili až o sto let později než v Evropě, až ve druhé polovině 19. stol. To ovšem nic tak zásadního neznamenalo. Populace tmavé pleti byla diskriminována ve všech směrech. Bylo těžké najít práci, v některých městech nesměli černošské děti chodit do školy, bylo nemožné, aby studovali na univerzitách, nebyli obsluhováni v obchodech a restauracích, do některých budov nesměli vstupovat. Byli hanlivě nazýváni- negři. V 60. letech 20. stol. v USA vznikl a vedl svou propagandu proti obyvatelům tmavé pleti klub KuKluxKlan. Šlo o radikální diskriminaci, vypalování domů, vraždy, demonstrace. Některé akce byli tajné a dokonale propracované, takže neschopné odhalení a potrestání viníků. Poslední vážnější roztržky mezi příslušníky tmavé a světlé pleti se odehrály v roce 1992, kdy několik amerických policistů- bělochů bylo napadeno černochy, kteří tak učinili po surovém zacházení policistů. Jako by to Američanům nestačilo, roztahovat se po Americe, dnes touží ovládnout Irák a nastolit demokracii v tomto státě. Sadám Husajn je bezpochyby despota první třídy a pod jeho vládou je irácké obyvatelstvo diskriminováno a žije v ne příliš vhodných podmínkách, ale násilná agrese jednoho státu proti druhému je také diskriminace a nic jiného. Žádný stát nemá právo nutit svoji kulturu druhému. Tak tomu je například i v mnoha asijských nebo afrických státech- diktátorské režimy diskriminují obyvatelstvo, ale je to tak od pradávna, je to zakořeněno hluboko v historii a my s tím dnes jen těžko něco zmůžeme a i kdyby, budou na to doplácet jen nevinní lidé.

Příklady rasové diskriminace v jiných státech- nemusíme chodit daleko, vždyť právě náš stát proslul diskriminací Rómů a řekla bych, že jen málokdo se za to stydí, neznám mnoho lidí, kteří by s Rómy vycházeli nebo si na ně nestěžovali. Kdejaký zaměstnavatel si dovolí odmítnout přijmout pracovní sílu jen z důvodu rómského původu. Pravda také je, že jejich způsob života je poněkud odlišný od toho našeho. Podle mého názoru stát Rómy finančně podporuje velmi dobře a je jen jejich chybou, že se neumějí přizpůsobit podmínkám a vyrovnat zdejší společnosti. Není ale moc správné je takto tvrdě kritizovat, oni nemají vlastní stát, území, kde by mohli být doma. Je velmi těžké být bez domova, zkuste si to představit…
Jiný problém je „diskriminace“ maďarské menšiny na Slovensku. Maďaři žijící na území jižního Slovenska se z hlediska slovenských občanů příliš roztahují a mají čím dál větší požadavky u vlády, touží vytvořit na jihu svou autonomní oblast. Podle mého názoru by jim to slovenská vláda měla radikálně zatrhnout. Ale jak? Když 12% slovenské koalice tvoří právě Maďaři… Když se jim nelíbí, mohou jít domů…
Čína- čínská vláda zakázala obyvatelům mít více jak jedno dítě, tím vlastně diskriminuje celé rodiny, každou rodinu na svém území. Diskriminace se však může týkat nejen etnických menšin, ale i žen, zdravotně postižených, vyznávačů odlišných náboženství, homosexuálů a lesbických žen a dalších skupin. Představte si, že jdete po ulici a potkáte člověka na vozíčku, bez ruky nebo slepého. Jistě každý se v každém z vás probudí pocit lítosti a raději odvrátíte pohled někam jinam. Jiní nevychovaní spoluobčané si neodpustí hloupé poznámky. Doufejme, že se v budoucnu náš přístup k handicapovaným lidem změní, že budeme žít a smýšlet bez předsudků. Kdo má ještě dnes poměrně velkou smůlu, a je diskriminován kvůli zdravotním potížím, jsou lidé nakaženi virem HIV. Není se co divit, na tuto nemoc ještě nikdo nenašel lék. Lidé s nemocí AIDS jsou postrachem společnosti. Otázka homosexuálů a lesbických žen již v dnešní době není ožehavé téma. Už jen zřídkakdy se stanou terčem posměchu. Podle mého názoru je dnes moderní mít za známého gaye nebo lesbu. Mnoho úspěšných herců a hereček je orientováno na druhé pohlaví, jsou inspirací extravagantním lidem. Postavení ženy ve společnosti se od dob minulých podstatně změnilo. Není nic neobvyklého, když je žena úspěšná například v politice, když se stane dobrou doktorkou, ředitelkou firmy, zodpovědnou osobou. Obrovským fenoménem se v dnešní době stává rukování žen do armády. Ženy jsou fyzicky zdatné, psychicky mnohdy odolnější než muži a ochotné sloužit vlasti a obětovat se za ni s patřičnou hrdostí.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?